Roşia Montană: un strigăt de revoltă

 

Roşia Montană: un strigăt de revoltă

Motto: “A tăcea înseamnă a consimţi” (Octavian Paler)

Aflăm cu stupoare următoarele, de pe site-ul http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/rosia_montana/rosia_montana.htm:

“Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC pe scurt) se află în procedura de Evaluare a Impactului Asupra Mediului – etapa de analiză a calităţii Raportului EIM – şiluarea Deciziei privind emiterea Acordului de Mediu. În vederea finalizării acestei proceduri, MMSC iniţiază o consultare a publicului asupra condiţiilor şi măsurilor ce trebuie incluse în Acordul de Mediu pentru Proiectul Minier Roşia Montană, … în vederea maximizării beneficiilor de mediu aduse de Proiectul ROŞIA MONTANĂ” (sublinierile ne aparţin).

Deci, cu toată opoziţia argumentată a Academiei Române, a Bisericii Ortodoxe şi a altor culte, a sute de profesori din ASE, a zeci de arheologi, geologi şi arhitecţi, a peste o mie de personalităţi, oameni de cultură, din străinătate, a ICOMOS, a zecilor de ONG-uri, a locuitorilor Roşiei Montane organizaţi în asociaţia Alburnus Maior, cu toate argumentele de natură juridică, economică, culturală, de mediu împotriva proiectului minier, cu toate zecile de mii de observaţii negative ale publicului la adresa proiectului, făcute cu ocazia consultărilor publice, MMSC a luat decizia de a emite Acordul de Mediu (ce va fi făcută de către Guvernul României) pentru Proiectul Minier Roşia Montană: este revoltător!

MMSC ne şi spune de ce a luat această decizie: proiectul Roşia Montana va aduce “beneficii de mediu” (după ce Ministerul Culturii a dat ruşinoasele descărcări de sarcină arheologică , “spunând” că proiectul, care va distruge patrimoniul arheologic, cultural şi istoric de la Roşia Montană, va aduce “beneficii culturale”).

Şi, culmea cinismului, MMSC vrea să ne şi consulte asupra propunerilor sale de condiţii şi măsuri ce ar trebui incluse în Acordul de mediu, în scopul maximizării acestor beneficii de mediu.

Propunerile MMSC de condiţii şi măsuri, reunite sub titlul: “NOTA PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI IN VEDEREA MAXIMIZARII BENEFICIILOR DE MEDIU ADUSE DE PROIECTUL ROSIA MONTANA PRECUM SI IMPLEMENTAREA UNUI SET DE CONDITII SI MASURI CARE SA ASIGURE REABILITAREA INTEGRALA A FACTORILOR DE MEDIU, IAR POLUAREA ACTUALA DIN PERIMETRUL ROSIA MONTANA ELIMINATA (sic!)”, pe scurt Nota, sunt prezentate în anexă.

Analizând propunerile reţinute din documentele RMGC în Nota MMSC, observăm că ele sunt împărţite în trei mari capitole (A, B, C), în funcţie de cele trei etape considerate în proiectul RMGC (construcţie, exploatare, închidere, respectiv):

A. Propuneri de masuri in timpul realizarii proiectului

B: PROPUNERI DE MASURI IN TIMPUL EXPLOATARII

C: PROPUNERI DE MASURI PENTRU INCHIDERE/DEMOLARE/DEZAFECTARE SI REABILITAREA TERENULUI IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE.

Remarcăm că etapa a 4-a, de post-închidere a minei, care va dura zeci şi chiar sute de ani, şi care ar trebui să intereseze în foarte mare măsură un guvern responsabil (căci este vorba de ceea ce va lăsa moştenire generaţiilor viitoare), este tratată tangenţial şi foarte superficial, în cadrul etapei 3 de închidere (şi nu separat) în proiectul RMGC, şi deci, corespunzător, în capitolul C (şi nu separat), în Nota MMSC.

Mai remarcăm imediat că, în titlurile celor trei capitole, au dispărut “condiţiile” şi au rămas doar “măsurile”; că în titlul capitolului A se confundă “realizarea proiectului” cu “construirea proiectului”, şi că de fapt nu este vorba de “construirea proiectului”, ci de “construirea minei (minelor) prevăzută în proiect”.

În capitolul A, secţiunea “Patrimoniu arheologic”, de exemplu, se remarcă recunoaşterea faptului că cercetarea arheologică nu a fost finalizată în zona Orlea şi că deci descărcările de sarcină arheologică acolo vor fi date indiferent de starea de fapt ce va fi găsită la faţa locului şi de regimul de protecţie aplicabil siturilor arheologice din zona Orlea: “anterior demarării lucrărilor de construcţie şi exploatare in zona Orlea … Titularul va finaliza cercetarea arheologică preventivă pentru monumentele istorice – situri arheologice… şi va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi certificatele necesare în vederea realizării construcţiilor. Până la finalizarea cercetărilor arheologice şi obţinerea certificatelor, avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii, Titularul va respecta regimul de protecţie aplicabil siturilor arheologice din zona Orlea …”

De asemenea, se remarcă măsura: “realizarea unor replici ale unor lucrări miniere romane reprezentative din Masivul Cârnic”, care dovedeşte, pe de-o parte, recunoaşterea importanţei acelor lucrări miniere romane, iar pe de altă parte, incultura/lăcomia/inconştienţa statului român care-l face să se mulţumească cu nişte replici.

Capitolul C abundă în repetarea obsedantă a textului sec: “Titularul va respecta măsurile stabilite la construirea Proiectului, ce se aplică în mod corespunzător activităţilor din timpul inchiderii Proiectului.”

Fără a intra în alte detalii, apreciem că Nota MMSC este un document realizat mecanic şi superficial, prin metoda copy-paste, din multiplele documente ale RMGC; este metoda folosită cu “succesuri” şi de alte autorităţi la realizarea proiectelor pentru absorbţia fondurilor europene, criticate recent de autorităţile europene. De aceea, propunem retragerea Notei.

Răsfoim, a câta oară, Constituţia României, şi ce găsim:

Art.16.- (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Art.33.- (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Art.35.- (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

Art.54.- (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.

Art.54.- (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

Art.90.- Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.

Art.135 (2) Statul trebuie să asigure:…

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;..

Amintim, a câta oară, şi că satul Roşia Montană (centrul comunei cu acelaşi nume) apare pe lista monumentelor istorice publicată în Monitorul Oficial nr. 646 bis din 16 iulie 2004, astfel: lacategoria I, cu 7 monumente, toate din epoca romană; la categoria II, cu 42 monumente; iar lacategoria III, cu „Monumentul comemorativ al lui Simion Balint ”.

Răsfoim din nou şi Legea Minelor nr. 85/2003, care spune:

Art. 11. – (1) Efectuarea de activitati miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, … sunt strict interzise.

(2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului,….

Art. 22. – (1) Începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în termen de până la 180 de zile de la intrarea în vigoare a licenţei după prezentarea de către titular, cumulativ, a următoarelor documente:

….d) acord/autorizatie de mediu; …

şi ne amintim că Licenţa 47, care este considerată eronat ca fiind Licenţa pentru proiect, a fost aprobată prin H.G. Nr. 458 din 10 iunie 1999 şi a intrat în vigoare la 21 iunie 1999, deciacum 14 ani!

Şi ne întrebăm atunci, a câta oară: cum pot nişte funcţionari publici să încalce atâtea articole din atâtea legi? Cum vor respecta atunci ei (condiţiile şi) măsurile propuse în acest (draft de) Acord de mediu? Să ne amintim că, de exemplu, uzina de procesare din Valea Roşiei şi iazul de decantare din Valea Săliştei ale minei vechi de la Roşia Montană au funcţionat timp de 2 ani (2004 – 2006) în afara Licenţei 47 (din cauza modificării perimetrului Licenţei), deci ilegal, şi asta cu acordul autorităţilor. Că amprenta proiectului depăşeşte perimetrul Licenţei 47, fapt nesemnalat de MMSC. RMGC a fost titular, din 2000, al exploatării miniere vechi, închisă în 2006; a practicat oare RMGC “spălarea roţilor echipamentelor şi vehiculelor la ieşirea din uzina de procesare” (cum scrie acum în Notă, la capitolul A, că va face în exploatarea miniera nouă, conform legii) ? Licenţa 47 a fost ţinută la secret; aşa vor fi ţinute la secret şi activităţile prevăzute în proiect; cum vom afla atunci dacă legile şi Acordul de mediu vor fi respectate ?

Lipsa de încredere în autorităţile statului (motivată de repetatele încălcări ale legii chiar de către ele) şi ignorarea de către autorităţile statului a argumentelor specialiştilor dezinteresaţi în luarea deciziilor (cauzată de corupţie, de lipsa de fidelitate faţă de ţară, sau faţă de interesul naţional?) sunt principalele cauze ale disperării, ale strigătului nostru de revoltă. Mai suntem un stat de drept, mai suntem o democraţie?

Cerem, a câta oară, oprirea proiectului RMGC, prin neeliberarea Acordului de mediu.

La ce ne-a servit intrarea în UE şi în NATO, dacă cedăm pe nimic resursele naturale neregenerabile (petrolul, gazul, aurul, cuprul, metalele rare etc.), dacă împingem să plece din ţară tinerii şi specialiştii (medici, profesori, informaticieni etc.), şcoliţi gratuit de către statul român, dacă vom pierde proprietatea asupra terenurilor şi dacă vom liberaliza preţul la gaze (cu preţul distrugerii economiei), în condiţiile în care venitul mediu al românului este atât de mic, dacă ne vom diviza singuri pe regiuni, pentru a fi stăpâniţi mai bine de alţii, dacă pierdem pe zi ce trece suveranitatea ţării, dacă vom rămâne 8 milioane în 2100 (cu minorităţi conlocuitoare cu tot)!? Pentru ce toate acestea? Pentru BANI sau din prostie?

Nu suntem în stare să facem proiecte ca să atragem 40 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, dar ne vindem pe nimic resursele! Pentru că “este România altfel” (Lucian Boia)?

Unde eşti Gheorghe, unde eşti Ioane?

Sursa : cotidianul.ro

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s