Hipertensiunea poate fi învinsă

Hipertensiunea poate fi învinsăDr. Floria Darmanescu

– Este boala verii şi afectează o treime din populaţia României! Complicaţiile sale sunt prima cauză de mortalitate şi, cel mai rău, „atacă” persoane tot mai tinere. Dacă până mai ieri hipertensiunea era boala vârstei a treia, acum ea coboară sub 30 de ani. Pentru a afla cum s-a ajuns la această situaţie şi cum poate fi ea remediată prin mijloace naturale, i-am solicitat un interviu doamnei doctor Floria Dărmănescu, specialist în cardiologie –

„Stilul de viaţă contemporan ne îndreaptă spre o catastrofă medicală, cauzată nu de cancer sau de infecţii, ci de bolile cardiovasculare şi de cele emoţionale”

– Sunteţi medic cardiolog şi promotor al tera­piilor naturale, pe care le folosiţi cu mult succes în tratamentul hipertensiunii. Care credeţi că este cel mai bun remediu contra acestei boli?

– Cea mai bună este prevenţia. Mai mult de 90% din cazurile de hipertensiune care conduc la in­farct, la ac­cident vascular cerebral, la arterio­patii, pot fi pre­venite. Din păcate, modul de viaţă ame­rican, con­su­mist, adoptat cu entuziasm de românii noştri, este o adevărată otravă pentru aparatul cardio­vas­cular. În anii ’90, eram uimiţi când ve­neau la clinica de car­diologie tineri de 30-40 de ani cu hipertensiune, apă­ru­tă din cauza stresului, a nesiguranţei zilei de mâine. Acum îmi vin la consultaţii copii de 12-13-14 ani cu hiper­tensiune produsă de obezitate, de seden­tarism şi de dez­echi­libre emoţionale. Eu sunt spe­cializată atât în cardiologie, cât şi în pediatrie, iar în această dublă calitate, vă pot spune că stilul de viaţă con­tem­poran ne îndreaptă spre o catastrofă medicală, cauzată nu de cancer sau de infecţii, ci de bolile car­dio­vasculare şi de cele emoţionale.

– Şi cum s-ar putea face această prevenţie a bo­lilor cardiovasculare?

– Prin educaţie sistematică şi inteligentă. La noi, sin­gura „educaţie” se face prin spoturi insi­pide la TV, care spun: „Evitaţi excesul de sare, za­hăr şi grăsimi” sau „Faceţi minimum 30 de mi­nute de mişcare zil­nic”. Nu ajunge! Trebuie făcute de urgenţă programe de educaţie în şcoli, la tele­viziune, în care să se ex­plice rolul alimentaţiei cu produse vegetale proaspete, cu alimente obţinute prin agricultură curată, eco­logică. Apoi, ar trebui create, cu minimum de in­ves­tiţii, mijloace prin care copiii, dar şi adulţii şi cei în vârstă, să poată face mişcare, sport, în mod curent şi… fără a părea ridicoli. Hiper­tensiunea arterială, cu com­plexitatea sa de simptome, apare din doar trei cauze: * Alimentaţie incorectă. * Stres şi emoţii negative în exces. * Efort fizic insufi­cient şi inadecvat. Atât şi nimic mai mult. Dacă s-ar insista prin educaţie, prin programe con­crete pe aceşti trei factori, rata hiper­tensiunii ar scă­dea, în zece ani, de la 30-35%, cât este acum, la mai puţin de 20%. Din păcate, nici statul şi nici măcar orga­nismele euro­pene nu fac nimic efi­cient în această direcţie. Fără să vreau să vă flatez, „For­mula AS” a făcut prin artico­lele sale mai multă edu­caţie de pre­ven­ţie a hiperten­siunii decât toate agen­ţiile Ministe­rului Sănătăţii la un loc, în ultimii 20 de ani.

„În România, vorbim de milioane de hipertensivi”

Hipertensiunea poate fi învinsăTalpa-gâştei

– Prevenţia este un proiect pe termen lung. Ce pot face acum sutele de mii români care deja suferă de această boală?

– În România, nu vorbim de sute de mii de hiper­tensivi, ci de milioane! Conform ultimelor date, apro­ximativ 6 milioane de conaţionali suferă de aceas­tă boală, iar programele de tratament sunt, cel puţin aparent, foarte bine puse la punct. Orice asi­gu­rat la Casa de Sănătate primeşte, la un preţ accesibil, medi­camente de sinteză care scad colesterolul, scot exce­sul de apă din organism, blochează anumiţi neu­ro­transmiţători care produc creşterea tensiunii ar­teriale etc. Totul pare perfect, până când ajungi să stu­diezi fenomenul în profunzime şi îţi dai seama că un om care începe acum un tratament cu aceste medi­ca­men­te este condamnat, peste 10-15 ani, la probleme seri­oase de sănătate.

– Vreţi să spuneţi că tratamentele care se fac acum contra hipertensiunii ar fi nocive?

– Nu trebuie să o spun eu. Ajunge să citiţi pros­pectul medicamentelor de sinteză şi veţi vedea riscu­rile uriaşe ale tratamentului alopat în această boală. Ajung la mine zeci de pacienţi cu anemie cronică, după administrarea diureticelor de sinteză, cu pro­bleme hepatice şi renale, după tratamentele cu statine contra colesterolului, cu insomnie şi depresie, după betablocante. Datorită acestor pacienţi am ajuns să studiez terapiile naturale.

„Terapia naturală funcţionează fantastic în hipertensiune”

– Şi poate înlocui terapia naturală aceste me­dicamente care, cel puţin până la un punct, au o eficienţă demonstrată?

– Şi mie mi-a venit greu la început să cred, dar terapia naturală funcţionează fantastic în hiperten­siune. Am observat pentru prima oară acest lucru cu mai bine de treizeci de ani în urmă, când am avut ocazia să lucrez cu un cardiolog eminent: domnul doctor Florenţiu Radu. Domnia sa era printre puţinii care puteau trata eficient pacienţii cu hipertensiune „fără speranţă”. Aceştia erau bolnavi care, după 10-15 ani de administrare a medicamentelor alopate, ajungeau să nu mai răspundă la tratament, deoarece or­ga­nismul se obişnuise cu drogul chimic. În ase­me­nea cazuri, pacientul vine la consultaţie cu o ten­siune care-i pune viaţa în pericol, şi medicul nu mai are ce-i face, pentru că a ajuns cu pastilele chimice la doza maximă, dincolo de care organele interne ar ceda. Acestor pacienţi domnul doctor le prescria un regim pe cât de dur, pe atât de simplu: timp de o săp­tămână-zece zile mâncau numai orez, fără niciun pic de sare, ulei sau alte adaosuri. Pacienţii care re­zistau la acest regim draconic îşi reglau tensiunea ar­terială şi, pentru o perioadă de timp, rămâneau stabili. Prac­tic, viaţa le era salvată, fără niciun medicament în plus, doar cu regim. Pornind de la această ob­ser­vaţie, am studiat nu doar alimentaţia, ci şi plantele me­di­cinale, reflexo­terapia şi chiar psihoterapia, reu­şind pas cu pas să descifrez multe din tainele tratării hi­per­­tensiunii, dar şi ale bolilor cardiovas­culare co­nexe.

– Dintre toate terapiile pe care le-aţi enumerat, care credeţi că este cea mai eficientă pentru pa­cien­ţii cu hipertensiune?

– Eficiente sunt toate, dar cel mai rapid efect îl au plantele medicinale. Ca medic, fac parte din­tr-un co­lectiv care a studiat vreme de mai mulţi ani diverse combinaţii de plante şi minerale, descope­rind medi­camente 100% naturale, care surclasează multe din drogurile chimice folosite astăzi contra acestei afec­ţiuni. De altfel, în ultimul deceniu, fitoterapia a făcut un salt uriaş, prin folosirea extractelor uscate din plante, care sunt de zeci de ori mai puternice decât planta folosită ca atare sau sub formă de ceai. De exemplu, talpa-gâştei (Leo­nu­rus cardiaca) sub formă de extract are, în doze mai mici de un gram pe zi, o ac­ţiune hipotensoare mai puternică decât un litru de ceai din aceeaşi plantă, dar şi decât multe me­dica­mente de sinteză. Efectul creşte şi mai mult prin aso­cierea extrac­telor din diferite plante, în baza unor com­patibi­lităţi. După ani de studii, s-a ajuns la o for­mulă care acum este comercia­li­zată sub formă de capsu­le în farmacii şi maga­zine naturiste şi care are o de­numire sugestivă: „TENSIO”.

– Vreţi să spuneţi că acest produs din plan­te este mai puternic decât medicamentele chimice folosite în hipertensiune?

Hipertensiunea poate fi învinsă

– „TENSIO” este foarte complex ca for­mu­lă şi ca acţiune. El este format din nu mai pu­ţin de şase spe­cii de plante medicinale, la care se adau­gă un mi­ne­ral natural – magneziul. Plantele me­di­cinale au efect de scădere a tensiunii arteriale (tal­pa-gâştei, pă­ducelul), de scădere a colesterolului (frun­zele de măs­lin), de eliminare a surplusului de apă din corp (coa­da-calului şi păpădia). Apoi, magneziul de origi­ne naturală ajută la stabilizarea activităţii car­diace şi, în plus, contribuie la stabilizarea stării psi­hice. Pot spu­ne, cu toată răspunderea, că puţine medi­camente na­turale sau de sinteză se pot compara cu acest pro­dus conceput 100% în România.

„Riscurile renunţării bruşte la unele medicamente sunt enorme”

– Să înţeleg din aceasta că medicamentele fo­lo­site până acum în hipertensiune pot fi înlocuite de acest produs?

– E o concluzie pripită! Lucrurile sunt mai nuan­ţate, mai ales la pacienţii care iau deja medicaţie alo­pată. În niciun caz nu recomand hipertensivilor să re­nunţe de capul lor la medicamentele prescrise, chiar şi având la îndemână „TENSIO”. Din experienţa de până acum, cea mai bună este asocierea medicaţiei de sin­teză cu acest produs natural. Avem zeci de cazuri de pacienţi care nu mai răspundeau la niciun me­dicament de sinteză şi care şi-au adus la normal ten­siunea cu „TENSIO”, în condiţiile în care me­di­ca­mentele pe care le luau până atunci au fost reduse cu 50-70%. Reducerea acestora se poate face însă doar la recomandarea medicului specialist, deoarece riscu­rile renunţării bruşte la unele medicamente (beta­blo­cante mai ales) sunt enorme.

– Aşadar, recomandaţi administrarea „Tensio” îm­preună cu medicamentele folosite curent în hi­per­­ten­siune?

– Odată ce organismul s-a deprins să funcţioneze vreme de ani doar cu ajutorul unor droguri chimice, re­nun­ţarea la acestea poate avea efecte grave, mer­gând până la deces. „TENSIO” poate ajuta aparatul cardiovascular să funcţioneze normal, dar nu poate să schimbe peste noapte obişnuinţe create în ani şi zeci de ani. În schimb, poate salva mii de vieţi, pentru că nor­malizează tensiunea arterială colaborând cu me­dicamente de sinteză care altfel nu ar mai funcţiona. Mai mult, el face posibilă reducerea progresivă a do­zelor medicamentelor chimice, scutind astfel orga­nismul de nenumăratele efecte adverse ale acestora.

„Pe lângă plantele medicinale, pacienţii trebuie să-şi corecteze alimentaţia”

Hipertensiunea poate fi învinsăPăducel

– În afară de fitoterapie, bolnavilor de hiper­tensiune le mai sunt necesare şi alte terapii?

– Eu le zic pacienţilor mei cu hipertensiune sau cu boală coronariană că nu suferă de o afecţiune, ci de un stil de viaţă incorect. Percepţia medicinei alopate cum că hipertensiunea arterială este o afecţiune care răs­punde la cutare substanţe este foarte îngustă! La fel ca şi cancerul, hipertensiunea apare în ani şi zeci de ani, din cauza unui cumul de factori. De aceea, pe lângă tratamentul cu plante medicinale, pacienţii trebuie să îndrepte pas cu pas multe din erorile făcute în diverse domenii ale vieţii. Primul şi cel mai simplu pas este să-şi corec­teze alimentaţia.

– Dacă îmi permiteţi o glumă, până la urmă ajungem tot la sloganul: „Evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi”, din clipurile publicitare de care aminteaţi.

– E prea puţin ce se recomandă în acel spot! Schim­bările de alimentaţie la hipertensivi trebuie să fie destul de radicale şi, tocmai de aceea, este necesar să fie făcute în trepte. Prima oară, îndemn pacientul nu să renunţe la hrana cu care este obişnuit, ci să in­troducă tot mai multe alimente sănătoase în ali­men­taţia de zi cu zi. Astfel, el se obişnuieşte liniştit, fără forţări, cu hrana sănătoasă, care va ajunge să-i placă. Tot în prima fază, recomand alimentele foarte bogate în clorofilă, cum ar fi salatele, zarzavaturile proas­pete, urzicile. Clorofila şi suplimentele alimen­tare pe bază de zeolit sunt mijloacele cele mai rapide de deto­xifiere în bolile cardiovasculare. În faza a doua, reco­mand înlocuirea proteinelor din carne şi din produsele din carne cu cele vegetale, din legu­mi­noase, seminţe şi ouă. Iar în faza a treia, recomand înlocuirea zahă­rului şi îndulcitorilor artificiali, dar şi a făinii albe, care mi se par cele mai periculoase pentru hiperten­sivi, pe termen lung.

– Mişcarea, efortul fizic sunt indicate sau con­traindicate la persoanele cu hipertensiune?

– Înainte de a vorbi despre efort fizic, trebuie spuse câteva cuvinte despre respiraţie, care are o im­por­tanţă crucială în sănătatea inimii şi a vaselor de sân­ge. Eu îmi învăţ pacienţii să respire complet, fo­losind toate compartimentele pulmonare, dar fără a forţa. O respiraţie corectă este amplă, foarte lentă şi silenţioasă, curgând lin şi fără zgomot. Odată stă­pânită, bolnavul de hipertensiune poate face mişcare, efort fizic moderat, fără niciun fel de risc. Eu re­comand măcar 30 de mi­nute de gimnastică pe zi, dar şi mersul pe jos. Mai ales în dimineţile de vară, când aerul este răcoros şi bine oxigenat, o plimbare de cinci kilometri prin natură este sănătate cu­rată pentru vasele de sân­ge şi inimă. Iar mersul pe jos, combinat cu respi­raţia completă, conduce la o oxigenare ex­traor­dinară, extrem de utilă. Aerul bine oxigenat este cel mai ieftin şi printre cele mai bune medica­mente.

„Aparatul cardiovascular este incredibil de receptiv la emoţiile şi gândurile pe care le trăim predominant”

Hipertensiunea poate fi învinsă„Boala ne e dată ca să ne îndreptăm viaţa”

– Ce ne puteţi spune despre factorul psihic în cazul hipertensiunii?

– Este poate cel mai important element în terapia hipertensiunii şi, totodată, cel mai dificil de abordat de către medic. Am avut sute de pacienţi care răspun­deau minunat la tratamentul cu plante şi la dietă, pierzând însă toate progresele, când treceau printr-o pasă emoţională mai proastă. E suficientă o perioadă de timp mai tensionată, cu crize de furie sau cu accese de teamă, de anxietate intensă, pentru ca hiper­ten­siu­nea să se agraveze fantastic. Aparatul cardio­vascular este incredibil de receptiv la emoţiile şi gândurile pe care le trăim predominant. Dacă celor­lalţi oameni le putem ascunde perioadele noastre proaste, adevăra­tele noastre stări, propriul organism va şti întot­deauna adevărul şi va reacţiona ca atare. Atunci când suntem spe­riaţi, deprimaţi, geloşi sau invi­dioşi, musculatura netedă a vase­lor de sânge se contractă, presiu­nea arte­rială creşte, iar inima începe să bată haotic, neregulat. La polul opus, când suntem rela­xaţi, afectuoşi, cu ini­ma des­chisă, cum se spune în popor, ten­siunea arte­rială se normali­zea­ză, inima este mai bine aprovi­zio­nată cu sânge şi bate regulat.

– Şi cum puteţi ajuta pa­cienţii să îşi schimbe modul de a trăi şi de a simţi?

– În primă fază, caut să am o discuţie sinceră, deschisă cu ei. Pe termen scurt, simplul demers de „a spune ce ai pe suflet” conduce la o îmbunătăţire a stă­rii psihice. Ulterior, administrez nişte remedii naturale cu acţiune asupra psihicului. Contra anxie­tăţii şi a stărilor de iritabilitate sau furie, administrez combi­naţia dintre extractul de passiflora şi magneziul natu­ral, sub for­mă de capsule. În cazurile mai grave, folosesc o combinaţie din: lăptişor de matcă, miere, extract de sunătoare, ginseng indian şi alte câteva ex­tracte de plante. Toate acestea ajută la o echilibrare emoţională pe termen mediu, dar nu sunt suficiente. Cea mai importantă bătălie a pacientului este cu schimbarea atitudinii sale faţă de ceilalţi, faţă de sine însuşi, faţă de viaţă, în ultimă instanţă.

– Pare un demers de mare anvergură. Cum puteţi reuşi acest lucru prin câteva consultaţii?

– Experienţa de zeci de ani ca medic m-a condus la ideea că boala ne-a fost dată de Dumnezeu ca un fel de ultimă soluţie, pentru a ne îndrepta viaţa, pentru a înţelege ceva. Pacienţii cu hipertensiune cărora viaţa le este pusă în pericol, au o motivaţie de a se vin­deca pe care omul sănătos nu o poate înţelege. Este ade­vă­rat, am doar câteva întâlniri cu aceşti pa­cienţi, dar receptivitatea multora dintre ei este de-a dreptul im­pre­sionantă. Un exerciţiu simplu, de liniştire a gân­du­rilor, de relaxare completă, face ade­vărate minuni asupra stării lor emoţionale, mai ales prin repetare sistema­tică. Apoi, unde există recep­tivitate, recomand terapii mai puţin folosite, cum ar fi cele cu muzică sau cu lumină colorată. Starea emoţională este foarte recepti­vă şi la acestea. De de­parte, însă, cel mai efi­cient re­mediu pentru pacien­tul cu afecţiuni cronice grave este rugăciunea. Recomand să fie făcută zilnic, în singu­ră­tate, şi cu maximum de sinceritate. Vă spu­neam că deschiderea sufletului faţă de medic conduce la îmbu­nătăţiri simţitoare ale stării psihice. Ei bine, deschi­de­rea zilnică a sufletului, în rugăciune, faţă de Dumne­zeu, este medicamentul cel mai puternic din lume.
Doamna doctor Floria Dărmănescu poate fi con­tac­tată la tel. 0736/65.86.46 sau 0744/76.54.10. La aceleaşi numere poate fi comandat produsul TENSIO, conceput de doamna doctor.

Publicitate

Un gând despre „Hipertensiunea poate fi învinsă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s