Arhiva

Archive for the ‘Uniune’ Category

Reacţie în lanţ. Granițele ”Noii Rusii”

Mai 14, 2014 1 comentariu


Controversatelor „referendumuri” din estul Ucrainei le lipseşte credibilitatea. Dar ele ar putea declanşa o reacţie în lanţ, avertizează jurnalistul german Bernd Johann.

DEUTSCHE WELLE. Dacă ar fi după forţele pro-ruse din estul Ucrainei, frontierele în Europa ar trebui să fie retrasate, odată cu anexarea Crimeei la Rusia. În Doneţk şi Lugansk iau naştere noi formaţiuni statale. Cele două regiuni urmează a deveni „Republici Populare”, independente. În realitate, ele vor fi orientate spre Rusia. Căci atât politic cât şi economic, vor fi dependente de sprijinul Kremlinului.

 

Prin plebiscit, Doneţk şi Lugansk urmează a se separa de Ucraina. Şi aceasta în pofida protestelor internaţionale. Aşa-numitele referendumuri au încălcat prevederile Constituţiei ucrainene. Organizatorii lor nu sunt şi n-au fost altceva decât nişte separatişti, nealeşi de nimeni, care au ocupat clădiri administrative şi sedii ale Poliţiei cu forţa armelor. Fie şi numai din acest motiv, „referendumurile” nu sunt credibile şi nu au nici o legitimitate democratică.

 

Observatori internaţionali n-au avut cum supraveghea desfăşurarea plebiscitelor, aşa încât rezultatele nu pot fi controlate. Nimeni nu ştie precis câţi oameni s-au prezentat cu adevărat la urne. Voturile puteau fi falsificate, unele persoane ar fi putut vota de mai multe ori. Se bănuieşte că o bună parte din electorat a rămas acasă, de frică. De aceea, comunitatea internaţională nu are cum şi nu va recunoaşte aceste referendumuri de formă. Ceea ce nu-i va opri pe separatişti.

 

O recunoaştere internaţională a plebiscitelor nici nu-i interesează. Ele reprezintă o manevră populistă. Separatiştii nu fac altceva decât să mimeze democraţia, justificânu-şi acţiunile prin „voinţa poporului”. Şi mai vor ceva separatiştii: să declanşeze o reacţie în lanţ. Pentru că speră ca şi alte regiuni din estul şi sudul Ucrainei să le urmeze exemplul şi să organizeze asemenea „referendumuri”.

 

Strategia ne aminteşte de teoria dominoului din vremea conflcitului Est-Vest. Cu ajutorul ideologiei şi propagandei se urmărea ca statele învecinate să cadă ca nişte piese de domino, în braţele Rusiei. Un astfel de scenariu e posibil în unele regiuni ale Ucrainei.

 

Separatiştii vor ca după modelul regiunilor Doneţk şi Lugansk, să ia naştere şi alte „Republici Populare”. Aceste piese de domino ar putea alcătui, mai târziu, aşa-numita „Nouă Rusie” (Novorossiaya), despre care se vorbeşte nu doar la Doneţk şi Lugansk, ci mai ales la Moscova.

 

Termenul îl foloseşte şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Ţinutul s-ar putea întinde din estul Ucrainei, cuprinzând pensinsula Crimeea şi Odesa, până în Republica Moldova şi la graniţa cu România, deci până la frontiera cu UE. Crimeea a fost deja anexată de Rusia, Doneţk şi Lugansk ar putea urma, chiar dacă Moscova nu recunoaşte c-ar avea astfel de intenţii. Aceste regiuni sunt piesele de domino ale Kremlinului pe drumul său spre Noua Rusie.

Sursa :money.ro

Vezi :Harta Noii Ordini Europene

Anunțuri
Etichete:,

Sfântul Nicolae Velimirovici:”Ce este Europa? Culmea împlinirii lăcomiei omeneşti şi culmea împlinirii setei de cunoaştere omeneşti.”

Mai 11, 2014 1 comentariu


europa-babel1Unde este întunericul cel mai mare? Acolo unde străluceşte cea mai puternică lumină, care apoi se stinge. Acolo este întunericul cel mai mare. În piaţa unde strălucesc sute de lumini şi unde noaptea se întrece în lumină cu ziua, când toate luminile se sting, atunci, în acea piaţă se face un întuneric mai mare decât în corturile neluminate ale şatrelor ţigăneşti.

O, fraţii mei, în zilele noastre i-am înălţat pe conducătorii noştri şi am deschis ochii şi am văzut o asemenea piaţă, şi era aşa de luminată, încât se întrecea cu cerurile însorite. Dar toate luminile s’au stins, iar noi am privit de pe înălţimile Balcanilor şi am văzut o vale fără lumină, întunecată precum hruba subpământeană a cârtiţei. Acea piaţă este trecută pe hărţile lumii cu numele de Europa, iar la toate popoarele ei cu numele de atheism şi nemilostenie.

Ce este Europa ?

Este lăcomie şi inteligenţă. Amândouă omeneşti: lăcomie omenească şi sete de cunoaştere omenească. Iar acestea două sunt întruchipate de Papă şi de Luther. Ce este, aşadar, Europa? Papa şi Luther. Culmea împlinirii lăcomiei omeneşti şi culmea împlinirii setei de cunoaştere omeneşti. Papa European este întruchiparea lăcomiei omeneşti după putere. Luther cel European – hotărârea omenească de a afla totul prin inteligenţa sa; Papa ca stăpân al lumii şi omul de ştiinţă ca stăpân al lumii. Aceasta este Europa în miezul ei, în esenţa ei, în toată istoria ei. Cea dintâi înseamnă aruncarea omenirii în foc, cea de-a doua înseamnă aruncarea omenirii în apă. Iar amândouă înseamnă îndepărtarea omului de Dumnezeu. Căci prima înseamnă tăgăduirea credinţei, iar a doua tăgăduirea Bisericii lui Hristos. În acest chip lucrează în trupul Europei duhul rău de, iată, câteva veacuri! Cine poate oare alunga acest cumplit duh rău din Europa? Nimeni în afară de Cel ce e trecut cu slovă roşie în istoria neamului omenesc ca singurul izgonitor al dracilor din oameni. Bănuiţi la cine mă gândesc. Mă gândesc laDomnul Iisus Hristos, Mesia şi Mântuitorul lumii, Cel născut din Fecioară, ucis de Evrei, înviat de Dumnezeu, adeverit de veacuri, arătat de ceruri, proslăvit de îngeri, mărturisit de sfinţi şi primit de strămoşii noştri.

Câtă vreme Europa a urmat lui Hristos, „Soarele dreptăţii,” şi apostolilor, mucenicilor, sfinţilor şi nenumăraţilor Săi cuvioşi şi drepţi, ea s’a asemănat pieţei celei luminate de sute şi mii de lumini mari şi mici. Dar când lăcomia şi inteligenţa omenească au lovit în Hristos precum două furtuni puternice, luminile de dinaintea oamenilor s’au stins, şi întunericul a cuprins piaţa, precum într’o peşteră subpământeană de cârtiţă.

Potrivit lăcomiei omeneşti, fiecare popor şi fiecare om caută putere, plăcere şi slavă întocmai după chipul Papei de la Roma. Potrivit inteligenţei omeneşti, fiecare popor şi fiecare om se socoteşte cel mai inteligent, zicând că i se cuvin toate bunătăţile pământeşti. Cum să nu fie atunci războaie între popoare şi între oameni? Cum să nu fie nebunie şi mânie între oameni? Cum să nu fie molime, secetă, revărsări de ape, bube şi tuberculoză, revoluţii, şi războaie, şi iar războaie? Trebuia să fie toate acestea, aşa cum trebuie să iasă puroiul din rana infectată, aşa cum trebuie să se răspândească putoarea necurăţiilor îngrămădite.

Papalitatea se foloseşte de politică, deoarece numai aşa poate ajunge la putere. Lutheranismul se foloseşte de filosofie şi ştiinţă, deoarece aşa crede că va ajunge la cunoaştere. Aşa că lăcomia a pornit război împotriva cunoaşterii, iar cunoaşterea împotriva lăcomiei. Acesta este noul turn al Babilonului, aceasta este Europa. Dar în vremurile noastre s’a ridicat o nouă generaţie Europeană, care a cununat, prin atheism, lăcomia cu inteligenţa şi s-a lepădat de Papă şi de Luther. Acum nimeni nu ascunde lăcomia şi nici nu laudă raţiunea. Lăcomia omenească şi inteligenţa omenească sânt în zilele noastre cununate, într’o căsătorie care nu este nici catolică, nici lutherană, ci vădit şi făţiş satanică. Europa zilelor noastre nu mai este nici papistă, nici lutherană. Este în afară de acestea şi dincolo de acestea. Este cu totul pământească, fără vreo dorinţă de a urca la cer – nici cu paşaportul infailibilului Papă, nici pe scara inteligenţei protestante. Ea se leapădă de călătoria din această lume. Doreşte să rămână aici. Doreşte ca mormântul să-i fie acolo unde i-a fost leagănul. Nu ştie de vreo altă lume. Nu simte mireasma cerească. Nu vede în vis Îngerii şi Sfinţii. De Născătoarea-de-Dumnezeu nu vrea să audă. Curvia o întăreşte în ura pe care o poartă fecioriei. Întreaga piaţă este în întuneric. Toate luminile sânt stinse. O, ce întuneric cumplit! Frate la frate împlântă sabia în piept, crezându-l vrăjmaş. Tatăl se leapădă de fiu, iar fiul de tată. Lupul îi este lupului prieten mai credincios decât omul îi este omului.

O, fraţii mei, oare nu vedeţi toate acestea? Oare n’aţi simţit întunericul şi fărădelegile Europei anticreştine pe spinarea voastră? Vreţi cu Europa sau cu Hristos? Cu moartea sau cu viaţa? Întrebaţi-vă. Luminaţi-vă. Hotărâţi-vă. Moartea sau viaţa. Acestea două le-a pus Moisi oarecând înaintea poporului său. Şi noi le punem în faţa voastră. Să ştiţi: Europa este moarte, Hristos este viaţă. Alegeţi viaţa, ca să fiţi vii în veac. Amin.

Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Ohridei şi Jiciei
Prin fereastra temniţei, Cuvântul 25

Sursa: Bucovina Profunda

Etichete:, , ,

Barroso recunoaşte: “UE a fost gândită să fie un antidot pentru guvernele democratice”

Mai 8, 2014 3 comentarii

Preşedintele Comisiei Europene, Josè Manuel Barroso a ajuns să recunoască public. În timp ce îşi citea declaraţia, am rămas timp de 5 minute fără cuvinte gândindu-mă “În ce hal am ajuns?” Acestea sunt declaraţiile Preşedintelui Comisiei Europene, cel mai înalt rol politic în Europa, care reprezintă “vechiul continent” în lume:

“Motivul pentru care aveam nevoie de Uniunea Europeană este tocmai acela că nu e democratică. Lăsate în voia lor, guvernele alese ar putea face orice le stă în putinţă pentru a câştigă câteva voturi.

Guvernele democratice nu au întotdeauna dreptate, dacă guvernele democratice ar fi avut mereu dreptate nu am mai fi în situaţia de azi: deciziile adoptate de cele mai democratice instituţii din lume sunt mereu foarte greşite.”

Şi continuă:

“Aceasta a fost, în largă măsură, logica şi obiectivul principal pentru unificarea europeană. Părinţii fondatori care au traversat al Doilea Război Mondial au ieşit cu o viziune obosită a democraţiei. Astfel au proiectat un sistem în care puterea supremă este exercitată de comisari numiţi care nu au nevoie să se îngrijoreze de opinia publică. Ei – părinţii fondatori – credeau că procesul democratic uneori are nevoie de a fi condus, temperat, condiţionat.”

Acum ştiţi că cine vorbeşte despre democraţie declarându-se un susţinător al acestei Uniunii Europene, minte!!! În Europa nu există o democraţie, decid cei 28 de “super-comisari” numiţi care “nu trebuie să se îngrijoreze de consimţământul poporului”. Noi i-am susţinut întotdeauna, dar acum am primit confirmarea de la direcţii implicaţi…

Bine aţi venit în Europa, unde-i mai rău decât în URSS..

Sursa: Art31.ro

Etichete:, , ,

Adevărata Față a Uniunii Europene (VIDEO)

Vă rugăm să răspândiți informațiile în jurul lumii… apăsați butonul “dă mai departe”. Uniunea Europeana reprezintă un mare pericol!

Criza de identitate a Uniunii Europene a revelat o serie de deficienţe ale întregului concept gândit ca o speranţă pentru viitorul cetăţenilor bătrânului continent. Un documentar incendiar, realizat de un producător britanic în 2004, despre planul secret din spatele visului vândut de Bruxelles pare a oferi explicaţii pertinente despre prăpastia creată între europeni şi aleşii lor.

În acest documentar, realizat pe baza dezvăluirilor şi comentariilor unor cunoscători şi actori ai sistemului european, producătorul britanic Phillip Day dezvăluie istoria şi scopurile Uniunii Europene, precum şi efectele nocive ale gigantului aparat suprastatal cu sediul la Bruxelles care afectează direct vieţile cetăţenilor. Corupţia întregului sistem instituţional european, beneficiile exagerate pe care oficialii le au, precum şi „super-imunitatea“ reprezentanţilor UE, sunt acuzaţii pe care le aduc inclusiv membri ai Parlamentului European. Axat pe situaţia Marii Britanii, filmul prezintă situaţii pe care le înfruntă toate membrele Uniunii Europene, precum cedarea suveranităţii, directivele europene care limitează puterea legislatorilor naţionali, pierderea controlului asupra politicii externe, dar şi asupra sistemului juridic.

 

„Uniunea Europeană din zilele noastre este pe cale să devină un superstat federal, cu monedă, sistem juridic, armată şi poliţie proprii.“, anunţa Phillip Day în urmă cu aproape 10 ani. Astăzi, toate aceste măsuri se află în stadiul de implementare prin Tratatul de la Lisabona din 2009: Serviciul European de Acţiune Externă, puteri sporite pentru Europol, Mecanismul Unic de Supraveghere Bancară, un preşedinte permanent al Consiliului UE, cu mandat de 2 ani, precum şi altele. Cu toate acestea, naţiunile europene – în special o parte din statele aflate în zona Euro- experimentează de peste cinci ani o criză economico-socială acută. Înmulţirea protestelor de stradă, din ce în ce mai violente, sugerează o puternică nemulţumire a populaţie faţă de scăderea dramatică a nivelului de trai. Întrebările documentarului par astfel, legitime, în acest context.

Sursa :pelerinortodox.ro

 

DISCURSUL LUI GODFREY BLOOM IN PARLAMENTUL EUROPEAN: “VA VOR ASALTA SI VA VOR SPANZURA!”

Decembrie 12, 2013 14 comentarii

Par3619995

O intervenţie distrugătoare a eurodeputatului Godfrey Bloom la Parlamentul European, un om care merită să fie ascultat atunci când vorbeşte:“Statul este instituția Hoției! Când popoarele îşi vor da seama de ceea ce sunteţi, nu vor avea nevoie de mult timp să ia cu asalt Parlamentul şi să vă spânzure. Şi vor avea dreptate.” 

Sursa:  art31.ro

“Ei bine, domnule Președinte, îmi vine în minte un citat al marelui filosof american Murray Rothbard care spunea: “Statul este o instituție talhara”. Impozitarea este un sistem prin care politicienii și birocrații fură banii de la cetățenii lor pentru a-i risipi într-o manieră rușinoasă. Acest loc nu este o excepție. Este fascinant, și mă întreb cum reușiți să vă păstrați seriozitatea atunci când vorbiți de evaziunea fiscală. Întreagă Comisie și birocrații din Comisie nu plătesc impozite. Voi nu plătiți taxe și impozite ca și restul cetățenilor! Voi aveți tot felul de avantaje….. Voi sunteți cei mai mari evazioniști fiscali din Europa, și totuși voi stați aici și dați lecții! Oamenii din Uniunea Europeană încep să înțeleagă mesajul. O să vă dați seama că euroscepticii vor deveni din ce în ce mai numeroși. Și să vă mai spun ceva, când popoarele își vor da seama de ceea ce sunteți, nu vor avea nevoie de mult timp sムia cu asalt Parlamentul și să va spânzure. Și vor avea dreptate!”

E mai grav decât credem! După Olanda, Austria…

August 26, 2013 Lasă un comentariu

„Să devină acum Europa socială o Europă exclusivistă? Vom vedea.”

 

Atrăgeam atenţia într-o postare anterioară – Atenţie, Olanda ne pregăteşte ceva (rău)! – asupra mesajului transmis către Bruxelles de vicepremierul şi ministrul pentru afaceri sociale din Olanda,  Lodewijk Asscher. Acesta cerea instituirea, la nivel european, a unui „cod portocaliu” privind migraţia forţei de muncă, motivând că asaltul lucrătorilor ieftini din estul Europei ar ameninţa chiar bazele Europei sociale.

Iată că un mesaj asemănător vine şi dinspre Viena. Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene şi Internaţionale, Reinhold Lopatka, a cerut public săptămâna trecută Bruxelles-ului să predea statelor naţionale anumite puteri, în domenii cum ar fi politica socială şi ocuparea forţei de muncă. Cum era de aşteptat, ştirea a trecut neobservată într-o Românie ocupată cu teme bulevardiere.

De remarcat că discursurile anti-imigraţie şi cele privind „renaţionalizarea” unor puteri fie au trecut graniţa dinspre formaţiunile extremiste către cele „frecventabiile” din marile familii europene, fie au trecut canalul Mânecii, dinspre Marea Btitanie cea „rebelă” către statele „integrate” de pe continent.

Lodewijk Asscher, ministrul olandez care doreşte limitarea accesului muncitorilor români, bulgari şi, eventual, din Europa Centrală în numele Europei sociale, este social-democrat. Secretarul de stat austriac Reinhold Lopatka este conservator. Dar, atenţie! Europa socială şi economia socială de piaţă sunt cuprinse şi în setul de valori al PPE, lucru pe care conservatorii de la Bucureşti caută să-l ascundă cât mai bine opiniei publice. Doar mijloacele pentru atingerea acestor idealuri sunt, în opinia PPE, diferite de ale social-democraţilor.

Să devină acum Europa socială o Europă exclusivistă? Vom vedea.

Am fi însă naivi dacă am crede că semnalele venite cam în acelaşi timp de la Haga şi Viena ( în linie cu cele de la Londra dar şi cu o serie de abordări germane) sunt pure coincidenţe.

Mai degrabă ar trebui să remarcăm eforturile tot mai intense din mai multe capitale vestice de a inversa tendinţa integratoare a Europei ultimului sfet de veac. Că aceasta este împottriva interesului nostru – voi explica de ce într-o postare viitoare, dacă mai e nevoie… – este clar. Problema este cum răspundem acestei tendinţe.
Sursa: adevarul.ro

In Suedia se vehiculeaza ideea unei „Uniuni Nordice”

Octombrie 26, 2011 Lasă un comentariu
In Suedia se vehiculeaza ideea unei "Uniuni Nordice"
Statele nordice din Europa ar trebui sa-si creeze o Uniune Europeana in propriul stil, in cazul in care Uniunea Europeana se destrama. In plus, ar fi mult mai puternica in fata lumii decat statele nordice luate separat, sustine Gunnar Wetterberg, istoric suedez si analist.

Statele nordice la care se refera analistul Gunnar Wtterberg sunt Suedia, Norvegia, Danemarca, Islanda si Groenlanda, scrie ziarul suedez The Local, citat de Business Insider.Nu este prima oara cand analistul ridica aceasta chestiune, el vorbind pentru prima oara de acest concept in urma cu doi ani, cand a prezentat o propunere pentru o noua Uniune, referindu-se la semnificatia istorica a unei serii de uniuni dintre Danemarca, Norvegia si Suedia din secolele XV-XVI.

Ideea acestei „Uniuni Nordice” cat si conceptul „Uniunii Eurasiei”, propus de Vladimir Putin, vin pe fondul turbulentelor din Uniunea Europeana.Sursa : business24.ro

Etichete:
%d blogeri au apreciat asta: