EXPERIMENTUL SECOLULUI (CERN-Geneva)

Experimentul secolului

de Ştefan I. Mureşan

CERN – Centrul European pentru Cercetare Nucleară – speră să dea câteva răspunsuri la nenumăratele întrebări despre existenţa noastră fizică, cu ajutorul celui mai mare experiment din istorie.
Cercetătorii CERN sunt cei care au realizat în trecut HTML (Hyper Text Markup Language) şi HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), adică două fapte esenţiale pentru transformarea internetului în „www”.
Pe 10 septembrie 2008, ora locală 9:32 (în România ora 10:32), ei au lansat LHC – Large Hadron Collider, iar opinia publică mondială a luat foc.
Ne îndreptăm cu paşi repezi către o mare aventură 

Această întreagă aventură plină de adrenalină intelectuală este datorată căutării înverşunate a oamenilor de ştiinţă a particulei de bază a universului. Conştient sau nu, ei o denumesc sugestiv „particula lui Dumnezeu”.

Cercetătorul britanic Peter Higgs (foto), care a dat numele particulei devenită ulterior un adevărat Graal al fizicii, a prezis că acceleratorul de hadroni LHC de la CERN va permite detectarea „bosonului Higgs” (particula sau particulele care oferă masă celorlalte particule). Profesorul Higgs de la Universitatea din Edinburgh unde, în urmă cu 44 de ani, a postulat „mecanismul Higgs” revoluţionând astfel fizica modernă, crede că totul este posibil şi este convins că experimentul va avea reuşită. El mai consideră că evenimentele care vor urma acestei cercetări vor schimba radical cunoaşterea umană în ce priveşte universul şi natura sa intimă.
Bosonul Higgs ar fi răspunsul dat de fizică pentru a explica existenţa gravitaţiei, a masei şi a materiei în general. Această legătură dintre energie şi materie ar putea să existe datorită unui câmp energetic ca un fel de plasă de păianjen, ale cărui valuri ar reprezenta materia.LHC este un proiect finanţat de 20 de ţări care se desfăşoară într-o zonă amplasată la graniţa dintre Franţa şi Elveţia. Proiectul încearcă să facă lumină în ceea ce priveşte formarea universului printr-o gigantică explozie primară. În cadrul acestui experiment, particule subatomice se vor ciocni la viteze comparabile cu viteza luminii, pentru a crea condiţii similare cu fracţiunea de secundă imediat următoare exploziei Big Bang. 

Printr-un tunel circular lung de aproximativ 28 de kilometri, vor fi propulsaţi protoni şi apoi acceleraţi până la o viteză apropiată de viteza luminii. Experimentul este astfel conceput încât vor exista două şiruri de particule, mergând în direcţii opuse, fiecare efectuând o rotaţie completă în a 11.000-a parte dintr-o secundă. Când protonii vor atinge o viteză apropiată de viteza luminii, se vor ciocni unii de alţii, fiind divizaţi în particulele care îi constituie, inclusiv, speră specialiştii, în particula care stă la baza universului.

Aproape trecut neobservat, proiectul grandios al CERN a stârnit primele opinii numai în momentul în care un savant, pe numele său Otto Rossler, a chemat în instanţă instituţia pentru a opri experimentul. Potrivit lui Rossler, găurile negre rezultate în urma exploziei ar putea creşte în aproximativ patru ani şi ar putea atrage Terra în ele. Chimistul german afirmă că CERN a admis posibilitatea ca proiectul să conducă la apariţia unor găuri negre, însă nu le consideră periculoase. Curtea Internaţională a Drepturilor Omului a tratat cu seriozitatea cuvenită solicitarea savantului german, refuzând însă amânarea experimentului.… şi totuşi 

Calculele savantului Otto Rossler, bazate pe datele furnizate de CERN, îl conduc pe acesta la ideea că în următorii patru ani efectele experimentului ar putea să destabilizeze serios planeta. Acest răstimp de patru ani ne trimite cu gândul la deja faimoasele profeţii vehiculate pentru anul 2012.

Nu putem spune cât de fondată sau nu este această interpretare, cât de periculos sau nu poate să fie acest experiment pentru destabilizarea mersului normal al  timpului, gravitaţiei şi structurii interne a planetei până ce nu analizăm mai îndeaproape anumite sincronicităţi legate de începutul acestui experiment, întrucât, chiar şi fără să privim situaţia actuală în termeni apocaliptici, experimentul de la CERN ridică totuşi unele semne de întrebare.Nostradamus versus CERN ? 

Aşa cum arătam la începutul acestui articol, opinia publică a avut o reacţie vehementă vizavi de iniţierea acestui experiment. Pe site-urile care se pronunţă contra experimentului se fac referiri la un catren al lui Nostradamus care, se pare, atrage atenţia la un grav fenomen care ar putea apărea în zona oraşului Geneva:

Migrés, migrés de Genefue trestous,
Saturne d’or en fer se changera,
Le contre Raypoz exterminera tous,
Auant l’aruent le Ciel signes fera.

În traducere:
Fugiţi, fugiţi din Geneva cu toţii,
Saturn din aur în fier se va transforma,
Raza contra-pozitivă va extermina totul,
Vor fi semne în cer înainte de aceasta.

Sau:
Toţi trebuie să părăsească Geneva.
Saturn se transformă din aur în fier,
Raza contrar pozitivă va extermina totul,
vor fi semne în cer înainte de aceasta.

Semnele de pe cer ar putea fi interpretate ca fiind „semnele astrologice” de pe cerul Genevei la ora la care a fost început experimentul. Studiind harta astrologică a acestui moment (coordonatele oraşului Geneva sunt 44:24N, 6:09E, iar ora de început a experimentului oficial este 08.32 GMT, 10.32 a.m. ora României) se pot face o serie de corelaţii extrem de interesante. Momentul este caracterizat în primul rând de o serie de aglomerări planetare, şi anume conjuncţiile Saturn-Soare, Mercur-Marte-Venus (aflate chiar pe ascendent) şi Jupiter-Lună.

Aşa cum se ştie, în tradiţia alchimică, Soarele este asimilat cu aurul iar Martele cu fierul. Pe de altă parte, în ştiinţa numerologiei, Soarele are ca şi corespondenţă cifra 1, Saturn cifra 8, iar Marte cifra 9. Aşadar, conjuncţia Saturn-Soare ar însemna, din punct de vedere numerologic, 8+1=9, adică energia lui Marte (fier). Aceasta ar putea fi explicaţia versetelor „Saturn din aur în fier se va transforma” şi „vor fi semne în cer înainte de aceasta”, ca fiind transformarea energiei lui Saturn prin conjuncţia dată cu Soarele, de la „aur” la „fierul” indicat în plan subtil de interpretarea numerologică.În concluzie, acest verset atrage atenţia asupra faptului că în conjuncţia Soare-Saturn energia care se degajă este în rezonanţă cu planeta Marte (fierul alchimic). 

Să mergem însă mai departe şi să vedem ce ar putea să însemne versetul „…Raza contra-pozitivă …”.

O caracterizare simplă şi directă a ce se petrece în LHC ar fi următoarea: o sferă minusculă încărcată electric pozitiv se mişcă în cerc, efectuând o rotaţie completă în a 11.000-a parte dintr-o secundă, până când atinge o viteză incredibilă. Modul în care se produce acest proces este astfel conceput încât să existe două astfel de sferuţe care se rotesc în sens contrar una faţă de cealaltă. Când ajung la o viteză dată (calculată în prealabil) ele sunt astfel orientate încât se ciocnesc vertiginos.

Se ştie din fizică faptul că protonul, la ciocnirea cu un alt proton, se dezintegrează în materie şi antimaterie. Cele două forme rezultate sunt baza ultimă a întregului Univers.

Putem să considerăm „raza pozitivă” ca fiind materia şi „raza contra-pozitivă” ca fiind antimateria. Energiile care se dezvoltă în LHC pot să creeze radiaţii ale antimateriei care sunt deosebit de distructive când ating materia, altfel spus, la ciocnirea dintre materie şi antimaterie, acestea se anihilează reciproc. Această anihilare poate crea aşa zisele mici “găuri negre” (vehicule ale energiei vidului, tranzitate de tahioni) care sunt aşteptate să apară în acest experiment, însă sunt cotate ca fiind nepericuloase de către cei care realizează experimentul.

Revenind la conjunctura astrologică a momentului de iniţiere a experimentului LHC, să ne oprim un pic atenţia, de această dată, asupra conjuncţiei dintre Venus, Marte şi Mercur. Aşa cum se ştie, Marte reprezintă energia masculină-YANG iar Venus este energia feminină-YIN. Pe de altă parte, protonul este YANG, masculin, iar antiprotonul este YIN-feminin. Conjuncţia dintre cele două planete Venus-Marte (antimaterie-materie/YIN-YANG) poate conduce la o stare de vid, care la rândul ei poate fi orientată în sus sau în jos. Altfel spus, energia urcă sau coboară, producând fenomene de materializare sau de dematerializare.

După cum se postulează în fizica cuantică, o singularitate a vidului poate oricând să devină o dublă particulă fizică (tandemul materie şi antimaterie) şi invers.

Ce se ascunde în spatele„cortinei”?

Cele două planete Venus şi Marte se află la rândul lor în conjuncţie cu planeta Mercur. În panteonul grec, planeta Mercur este asimilată lui Hermes, cel care face legătura între lumea zeilor şi oameni, zeii fiind desigur într-un plan astral. Conjuncţia a două energii contrare care devin un „vid”, pot să „ajute” planeta Mercur care face transferul de informaţii între lumea noastră şi o altă lume, fizică sau de altă natură.

Conform unor specialişti în fizică teoretică, o lume paralelă se poate deschide dacă există o breşă în continuumul spaţio-temporal a cărei dimensiune să fie mai mică de 1 mm. Cel mai mare accelerator de până acum, Fermilab din SUA,  ajungea să creeze o breşă de minim 1 mm. În cadrul experimentului LHC se va putea sonda continuumul spaţio-temporal până la 1/1000 mm, deci suficient să se acceseze alte dimensiuni paralele fizice, astrale, alte frecvenţe temporale etc. Ca urmare, energia care se acumulează în LHC poate să deschidă un vortex care să fie susţinut energetic din alte dimensiuni.

Aceste teorii sunt susţinute în principal de continuatorii ideilor lui Einstein. Oamenii de ştiinţă au construit o ipotetică structură a universului, un fel de matrice formată din aşa zise coarde energetice în vibraţie (string – coardă). Reţeaua energetică este cea care susţine undele şi valurile gravitaţionale, electro-magnetice etc. Tot aceste coarde sunt cele care permit apariţia şi dispariţia particulelor materiale. Se consideră că string-urile pot să fie deschise sau închise dacă participă la formarea întregului univers, sau pot să fie ele însele universuri separate, un fel de insule energetice de formă sferică. Chiar dacă ele sunt, teoretic, extrem de mici, sunt de fapt porţi de deschidere către alte universuri care se pot naşte pe baza aceloraşi string-uri care au construit universul nostru.

Ipoteza unui savant de origine italiană, Bedri C. Cetin, vine în susţinerea acestor idei şi, mai mult decât atât, el consideră că însăşi natura conştiinţei este vehiculată de aceste mici coarde care pot sa construiască şi să modeleze energia şi implicit materia. Conform teoriei string-urilor, lungimea de undă cea mai mică posibilă în acest univers este egală cu lungimea Plank. Aceste mici cărămizi energetice sunt baza tuturor energiilor care se pot propaga în toată masa universului material.

Bedri Cetin formulează ipoteza conform căreia există o multitudine de universuri paralele care coexistă în simultaneitate şi care se află în legătură unul cu celălalt prin intermediul unor porţi, un fel de rupturi în structura universului care pot să ajungă la dimensiunea de până la 1 mm.

Ideea lui se apropie de cele ale cercetătorilor care adoptă viziunea cuantică asupra lumii. Prin intermediul noilor descoperiri în domeniul fizicii cuantice se consideră că însăşi particulele materiale pot fi de fapt mici sfere energetice provenite din concentrări ale acestor coarde energetice închise. Ele plutesc de-a lungul string-urilor deschise ale universului şi se manifestă precum corpuri materiale, cu toate că de fapt sunt tot unde de energie, însă concentrate, dând senzaţia de duritate.

Pătrunderea în aceste mici coarde închise este deosebit de dificilă deoarece este nevoie de un aport de energie considerabil de mare pentru a se putea trece de bariera de potenţial imensă specifică tranziţiei masă-energie. Ori aceste cantităţi foarte mari de energie se degajă în cadrul ciocnirilor dintre două particule subatomice grele, protoni, neutroni etc. Până acum cercetările s-au realizat pe ciocniri ale electronilor sau ale protonilor relativ lenţi. Dar cu punerea în funcţiune a LHC există speranţa că fluxul de protoni va putea fi accelerat până la viteze considerabile, de aproape 99% din viteza luminii.

Odată cu acest avans tehnologic putem spune că există măcar premiza că se va putea pătrunde în intimitatea universului. Însă problema majoră a fizicienilor este că încă nu se ştie dacă în interiorul acestor mici sfere energetice se păstrează dimensiunile de bază ale universului cunoscut de noi. Unii consideră că ar putea fi alte reguli de manifestare, alte dimensiuni şi poate mai multe variabile. Cert este că cercetătorii consideră unanim că se pot aştepta la mari surprize ştiinţifice.

Deschiderea în acest mod a unor porţi către o altă lume ar putea fi totuşi destul de riscantă, pentru că este posibil, chiar prin regulile noi ale lumii în care intrăm cumva “cu forţa”, să existe rezonatori energetici care să amplifice undele de energie emise de către poartă, sau de către tunelul de trecere dintre universuri. Un asemenea fapt nu este totuşi de dorit, deoarece se poate pierde controlul experimentului de către echipa de cercetare de la LHC al CERN. Într-un asemenea caz, închiderea tunelului de legătură este un demers pe cât de dificil, pe atât de periculos.

Un surplus de energie în inima LHC ar putea să destabilizeze suficient de mult experimentul astfel încât să conducă la apariţia unor mini-găuri negre nedorite, puţin controlabile, care să se dezvolte ulterior într-un mediu propice. Nu este vorba aici despre existenţa pericolului ca întreaga planetă să fie absorbită în ele, aşa cum se discută neacademic în ziare sau la televiziuni. Este totuşi suficient ca apariţia mini-găurilor negre să perturbe bilanţul energetic al ciocnirilor din LHC, existând astfel riscul de a modifica stabilitatea structurală a spaţiului şi timpului.

Un precedent în acest sens ar putea fi cunoscutul experiment (neoficial) „Philadelphia” care a avut un rezultat asemănător. Este vorba de experimentul în care o navă a marinei S.U.A., distrugătorul USS-Eldrige, a dispărut pur şi simplu din faţa şefilor armatei, pentru ca să reapară după o perioadă de timp. Acest experiment desfăşurat în portul din Philadelphia, în 1943, a fost ţinut secret aproape 40 de ani, în unele cercuri negându-se vehement existenţa proiectului. Marinarii care au supravieţuit experimentului relatau faptul că ei au fost anunţaţi doar că se făceau teste pentru „invizibilitate”, pentru ca radarele germane să nu poată depista navele aliate.

La începerea experimentului nava a fost cuprinsă de o ceaţă densă, alb-verzuie, care a devenit rapid lăptoasă, chiar materială. În scurt timp, atât pe ecranele radar, cât şi în port, nava a dispărut din câmpul vizual; în apă se vedea doar forma de contur a navei. Nava a fost văzută pentru o perioadă în portul din New York, la 500 km depărtare, după care a dispărut în timp…
Mica navă de coastă USS Cyclops, care monitoriza experimentul, a înconjurat de mai multe ori forma ce se presupunea a fi nava, însă, după cum relatau marinarii, nu se puteau apropia; parcă se loveau de un zid de netrecut. După un timp nava a revenit.Aparatele care au realizat experimentul Philadelphia au fost construite după invenţiile lui Nikola Tesla. Tesla a brevetat un aparat „rezonator” care era capabil să urce tensiunea unui câmp electromagnetic până la milioane de volţi şi la frecvenţe incredibile. Observaţiile făcute de martori credibili arătau existenţa unei construcţii inedite la bordul vasului, care semăna cu nişte bobine imense şi magneţi de mare forţă. Bobinele creau un câmp magnetic de frecvenţe înalte în timp ce un mecanism rotitor producea un câmp magnetic static stabil. Aceste două câmpuri magnetice generau, după cum susţin mulţi savanţi care au preluat ideea, o distorsiune de câmp suficientă pentru a produce un salt în timp. Această idee este confirmată chiar de calculele lui Einstein despre „marea unificare a forţelor”. 

O privire de ansamblu asupra inductorului de pe nava Philadelphia, în comparaţie cu magnetul uriaş al inimii experimentului din cadrul LHC de la CERN, ne dezvăluie o similaritate deloc întâmplătoare.

De asemenea, o verificare atentă a modului de organizare şi finanţare a experimentului de la CERN evidenţiază faptul că principalii finanţatori sunt veniţi din SUA. Majoritatea cercetătorilor sunt plătiţi de guvernul SUA, chiar dacă ei sunt cercetători europeni. Curiozitatea SUA este chiar atât de mare pentru două mici particule care se ciocnesc şi asta doar pentru a verifica o idee a unui cercetător britanic?

Unul dintre cele mai mari genii ale omenirii, Albert Einstein, a ascuns în arhivele Vaticanului deosebita sa operă cu privire la existenţa forţei a V-a, care controlează energia vidului, sperând că astfel lumea va fi ferită de inepţia unor fiinţe avide de putere. Decriptată sau nu, existenţa unei astfel de formule a atras curiozitatea forţelor armate care au realizat propriile studii pentru a descoperi secretul ascuns. Dacă această forţă este baza universului, înseamnă că, folosindu-o, se pot coordona fenomene şi se pot modifica evenimente temporale şi spaţiale, în interese obscure ale elitei aflate la putere.Energia vidului susţine apariţia mini-găurilor negre, susţine tranzitul particulelor cu viteză peste viteza luminii – tahionii – şi poate de asemenea să creeze perturbări ale structurii de bază a universului, făcând posibilă deschiderea de porţi către alte dimensiuni fizice sau subtile. Unii oameni de ştiinţă consideră că însăşi actualul univers este tot o fluctuaţie a string-urilor de bază ale structurii cosmice şi că ipoteticul Big-Bang este de fapt o ruptură dimensională a acestei structuri. 

Ce nu se ştie poate prea bine este faptul că, ajungând în „teritoriul” energiei vidului, se poate modifica nu numai planul fizic ci şi cel astral şi cel mental.
În astrologie există o corespondenţă a planetelor cu diferite planuri. Astfel, planeta Marte este cea care dă indicii vizavi de planul fizic, Venus corespunde planului emoţional-afectiv, în timp ce lui Mercur îi este asociat  planul mental. Tranzitele acestor planete trimit influxuri energetice care influenţează evenimentele corespunzătoare planurilor respective.Dacă privim măcar de curiozitate harta astrologică a momentului de început al experimentului, vom observa o „coincidenţă” stranie. Evenimentul cosmic de conjuncţie a acestor trei planete se aranjează în mod “calm” şi „frumos” pe ascendentul momentului de început al experimentului. O asemenea aşezare este o chestiune de minute; altfel spus, este suficient să fi fost totul cu 5 minute mai devreme sau mai târziu de ora 8:32 GMT, ora la care a fost început experimentul, pentru ca această suprapunere să nu mai fie atât de exactă. 

Dacă este să apreciem cele petrecute până la momentul „0”, observăm că fiecare om care a auzit de acest experiment a depus efort să trimită energie mentală prin atenţia acordată evenimentului la ştiri, în ziare, în diferite dispute şi intrigi, energie emoţională, prin frică, tensiune, preocupare şi grijă. Energia fizică a fost generată prin însăşi inductoarele aparatului de la CERN.
Am putea să spunem că este o coincidenţă; în acest caz ar fi bine totuşi să ne punem următoarea întrebare: de ce s-a făcut atâta zarvă NUMAI pentru faptul că au făcut un „mic” experiment de verificare a aparatelor? Au mai fost verificări şi presa nu a făcut nici un fel de comentariu; de ce s-au „sesizat” ziarele tocmai atunci?
Ori evenimentele astrale înclină atât de mult încât s-a petrecut această coincidenţă cosmică şi atunci ştiinţa modernă ar putea să dea crezare astrologiei, ori … există „gânditori” care ŞTIU EXACT CE URMĂRESC prin acest experiment.Suntem spectatori sau participanţi? 

Deschiderea unei uşi către alte dimensiuni are nevoie de energie; oamenii oferă acest lucru GRATUIT prin activitatea emoţională şi mentală depusă pentru acest experiment. Din nou, ca de fiecare dată când este nevoie, ziarele, televiziunile şi cercetătorii „binevoitori” atrag atenţia asupra unui fenomen de interes „mondial”.

O coincidenţă mai mult decât stranie este data foarte apropiată a experimentului de o alta, 11 septembrie, când a avut loc spectacolul măreţ oferit de guvernul SUA cu privire la atacul aşa zis terorist asupra unei naţiuni „libere”. O nouă coincidenţă care ne arată că ziua aleasă este minunat asamblată într-un context al energiilor timpului, pentru că la un asemenea fenomen major se petrec acumulări mari de energie temporală care pot să aibă un impact imens asupra subconştientului colectiv.Un studiu ştiinţific realizat la Universitatea Princeton, Proiectul Conştiinţei Globale, ne arată că energia mentală şi emoţională a tuturor oamenilor de pe glob influenţează major evenimentele de pe planetă. Printr-un procedeu inedit, cercetătorii de la Princeton, ajutaţi de aparate care sunt dispuse în întreaga lume, pot să măsoare influenţa mentalului şi a emoţiilor oamenilor asupra evenimentelor şi asupra mediului înconjurător. Studiile sunt bazate pe cunoştinţe de fizică cuantică şi depăşesc cu mult cercetările psihologice actuale. Graficele care reies din acest studiu, reprezentând modul în care se modifică probabilităţile de apariţie a unui fenomen într-un context bine precizat, sunt analizate de către cercetători şi pot da posibilitatea caracterizării unui eveniment ca fiind „probabil” sau „cert” în funcţie de puterea mentalului colectiv. 

Studiul graficelor din perioada 2-11 septembrie 2001 (premergătoare presupusului atac de la WTC) arată că în apropierea datei respective existau deja anumite tensiuni subtile, ca şi cum subconştientul colectiv percepea că se petrece ceva, sau… exista un anumit câmp de energie a timpului care se propaga în trecut. Analiza datelor experimentale ne arată că existau deja încă din data de 2 septembrie anumite tensiuni. Putem observa că aceste valuri se propagă din două în două zile, între 2, 4, 6, 8 septembrie şi se regăsesc apoi şi în ziua de 10 septembrie când graficul a urcat brusc înainte de declanşarea evenimentelor.

Cert este că evenimentele au fost mult peste capacitatea cercetătorilor de a măsura şi oamenii de ştiinţă au modificat scala de măsură de 10 ori pentru a putea asimila toate datele. Un asemenea fenomen măsoară câmpul emoţional planetar şi putem să ne dăm seama câtă energie se poate angrena în momentele de teroare.
Modificările în planul conştiinţei planetare sunt evidente; există o forţă subtilă care poate fi evidenţiată acum şi de către ştiinţa modernă. Putem să înţelegem că fiecare om de pe această planetă participă la conştiinţa globală iar teama, furia, tensiunea, reprezintă căi uşoare de a furniza energie GRATUITĂ pentru experienţele unor oameni de ştiinţă care îşi permit prea mult în defavoarea liberului arbitru uman.Rezultatele evidenţiate în cercetările proiectului de la Princeton ne pot pune reale semne de întrebare referitor la marile „ştiri” care se difuzează prin intermediul ziarelor şi televiziunilor din lume. 

Un astfel de moment a fost bine regizat şi pentru ziua de 10 septembrie 2008, când conjunctura astrală a fost calculată minuţios pentru a pune în mişcare un mecanism de deschidere a unei uşi către alte dimensiuni paralele, temporale sau spaţiale. Direcţionarea acestei energii, din păcate, revine celor care au decis prin intenţia lor experimentul şi modul de deschidere a „uşilor”.
Chiar dacă ei sunt răspunzători pentru demersurile făcute, trebuie totuşi să admitem că nu suntem doar observatori pasivi a ce se petrece cu viaţa şi planeta noastră ci suntem direct implicaţi şi participanţi la acest proiect generat la CERN.
Ceea ce ei poate nu ştiu este că unii dintre noi ştim.Posibile urmări ale acestui eveniment ? 

Conform cercetărilor referitoare la energia vidului, la apariţia acestuia există mari modificări în mersul obişnuit al timpului, în structura materiei etc. Evenimentele din mediul înconjurător nu mai respectă „programul”, se produc destabilizări ale climei, ale magnetismului terestru, ale gravitaţiei, modificări în psihicul uman etc. Să aruncăm o privire asupra câtorva asemenea fenomene din zilele imediat următoare evenimentului.

Prognozele vremii în Europa pentru perioada 9-10 septembrie, au fost date peste cap prin faptul că, după cum se afirma în dimineaţa zilei de 10 septembrie la ProTv, „natura se grăbeşte” şi au loc anumite fenomene mai repede decât s-a preconizat iniţial. Acest „iniţial”este totuşi o seară înainte…
În ziua de 10 septembrie 2008, la ora 16.30, ora Bucureştiului (la 6 ore după începerea experimentului la CERN) televiziunea prin cablu UPC, în format digital, se resetează fără niciun motiv aparent real. Explicaţia lor este „desincronizare a semnalului de la satelit” şi se cere schimbarea modului care decriptează semnalul.
La Chişinău, în data de 12 septembrie, a fost înregistrat un fenomen optic foarte rar întâlnit, potrivit directorului adjunct al Serviciului Hidrometeo de Stat, Ilie Boian. În jurul soarelui s-a creat un semicerc de inele de culori aprinse, care semăna cu un curcubeu vizibil cu ochiul liber.
Deloc întâmplător, prognozele meteo pentru săptămâna următoare, 15-21 septembrie au fost date peste cap producând surprize mai ales în zona Elveţiei. Masa de aer rece şi ploile sunt abundente în această zonă.
Să fie toate acestea efecte ale experimentului ?Unele amănunte deloc întâmplătoare 

Conform legii analogiei şi similitudinii, există anumite reguli prin care fenomenele care se petrec în jurul nostru au o corespondenţă în forul intim al fiinţei noastre. Tot aşa putem spune că nivelele macro şi micro lucrează împreună pentru a respecta sistemul holografic al formării universului.

Având în vedere că la CERN se vorbeşte despre recrearea momentului de început al universului, putem spune că există o anumită forţă subtilă misterioasă care redefineşte în această zonă structura fizică, emoţională şi mentală.

Coincidenţele se ţin lanţ şi este posibil să nu fie doar simple „coincidenţe”
Deloc întâmplător CERN este situat EXACT pe graniţa dintre Franţa şi Elveţia. Zonele de graniţă sunt treceri dintre două structuri şi fiecare trecere se face printr-un moment de zero, de vid. Graniţa dintre două state este ideală pentru aşa ceva. 

O privire de ansamblu asupra culorilor specifice ale celor două naţiuni ne atrage atenţia la o altă „coincidenţă”. Franţa este o ţară care agreează culoarea albastră, emblema şi costumaţia armatei franceze tradiţionale este albastră. Emblema şi costumaţia armatei tradiţionale elveţiene este roşie. Conform corespondenţei YIN-YANG, YIN este reprezentat prin culoarea albastră iar YANG este reprezentat prin culoarea roşie. CERN este situat la graniţa dintre albastru şi roşu, unde se creează o armonizare a energiilor YIN şi YANG, o echilibrare.
În experimentul din 10 septembrie s-au lansat protoni care, simbolic, sunt desemnaţi ca fiind bile roşii cu un semn „+” în mijloc. Şi cât de mult seamănă cu steagul Elveţiei!
Să fie atât de important faptul ca există o conjuncţie între Marte (YANG) şi Venus (YIN) pe ascendentul locului şi momentului de timp, în zodia balanţei, o zodie a echilibrării energiilor contrare, la aproape 15 grade în balanţă, adică la MIJLOCUL zodiei ?
Sau poate, este mai semnificativ faptul că dacă adunăm numerologic Marte (9) şi Venus (6) obţinem numărul 15, acelaşi număr – 15 – de grade la care este conjuncţia pe ascendent la ora pornirii experimentului?
Este doar o coincidenţă faptul că Mijlocul Cerului, Nodurile Lunare, Soarele, Saturn etc, sunt situate în acel moment aproximativ la mijlocul zodiilor în care se află?
Cu siguranţă că toate aceste date sunt prea multe pentru a fi vorba numai de simple coincidenţe.Un alt aspect, poate mai puţin spectaculos dar demn de luat în seamă, este faptul că LHC este astfel construit încât să se producă ciocnirea a doi protoni sau a unui proton şi a unui antiproton pentru a da indicaţii aparatelor care măsoară şi analizează procesul. Pentru ca acest lucru să se petreacă, cele două particule (sau fascicule) sunt accelerate în LHC rotindu-se în sens contrar. Logic, se colorează un fascicol cu albastru (cel în care sunt antiprotonii) şi un fascicol cu roşu (cel în care sunt protonii). Cele două mişcări sunt contrare şi creează un dublu vortex energetic care trezeşte energia vidului. Mai simplu spus, dacă avem două mişcări de rotaţie de sens contrar de aceeaşi forţă, intensitate şi energie, îmbinate ele dau „zero”. Însă nu orice „zero”, adică „nimic”, ci un „zero” care semnalează apariţia energiei vidului. În fizica cuantică aceasta înseamnă formarea unor mini-găuri negre prin care particulele tahionice pot să se deplaseze, modificând materia şi proprietăţile intrinseci ale mediului. Din nou privim destul de curioşi la afirmaţia cercetătorilor: „există posibilitatea să apară mini-găuri negre, însă nu sunt periculoase pentru planetă”. Posibil, dar totuşi, de ce atâtea sincronicităţi ? 

În loc de concluzie …

Tot mai multe semne ne indică faptul că există o strânsă legătură cu contextul spaţio-temporal deosebit al momentului din jurul datei de 10 septembrie, Geneva, Elveţia, ora 8.32 GMT. Chiar dacă nu ştim prea multă fizică putem să observăm că sincronicităţile abundă cu o anumită frecvenţă de apariţie care nu poate fi neglijată.

Adevărat sau nu, vom vedea în timpul ce va urma. Ne punem totuşi întrebarea dacă în urma experimentului vom fi capabili să descifrăm datele culese. La prima vedere există o adevărată armată de oameni de ştiinţă care ştiu exact ce au de făcut şi putem să respirăm uşuraţi că nu ar fi ei atât de dezorientaţi încât să admită un experiment fatal pentru omenire. Chiar şi în cazul în care ar exista apariţii ale unor mini-găuri negre, din calculele matematice reiese că se vor închide în câteva fracţiuni de secundă. Puterea unei asemenea găuri negre nu poate să creeze mari pericole.
Dacă ar fi aşa atunci de ce s-au străduit atât de mult să pornească experimentul pe data de 10 septembrie când data oficială a pornirii LHC este abia pe data de 21 octombrie 2008?
După cum ştim, momentul de început al unei acţiuni este important pentru derularea întregii acţiuni în sine. Este oare atât de important acest experiment încât să necesite „ajutorul” astrelor, al câmpului mental planetar, al unor energii imense derulate într-un aparat uriaş, de aproape 10 miliarde de dolari, al mass-media şi al unui număr impresionant de oameni de ştiinţă?

Ce se poate ascunde în spatele acestui experiment?

Sursa yogaesoteric.net

Publicitate

9 gânduri despre „EXPERIMENTUL SECOLULUI (CERN-Geneva)

 1. ORA ASTRALĂ A OMENIRII PROFEŢIA : DANIEL Cap.12 şi ISAIA.Cap.41 ; CALCUL Nostradamus P R E F A Ţ Ă Trăim vremuri deosebite .Fenomene naturale contradictorii Într-o zonă terestră ,secetă cu dispiţia vegetaţiei.. În altă zonă ,ploi şi inundaţii catstrofale. Geruri năpraznice.Uragane pe toate continentele.Pâmântul se cutremură pese tot : în Oceania,în Asia. în America,în Europa .Sute şi mii de oameni îngropaţi de vii sub zidurile prăbuşite sau înecaţi în valurile apelor. Se înmulţesc oamenii cu comportamente anormale extreme ,care săvârşesc crime nemaipomenite . Oameni ,organizaţi în fel de fel de asociaţii criminale, vânează oameni şi bunurile altora. Minciuna ,înşelăciunea şi crima se întâlnesc pretutindeni. Aceste realităţi sunt proprii perioadelor de dispariţie a unei civilizaţii şi începutul altei civilizaţii Au existat în perioada anterioră potopului şi în perioada de început a creştinismului. Perioada prezentelor schimbări , începe cu secolul al XX-lea din e.n. şi se continuă în secolul al XXI -lea. În 20 ianuarie 1923(stil vechi ) „Pământul „a intrat într-o zonă cerească nouă .Cu această dată 20 ian.1923 începe ORA ASTRALĂ A OMENIRII descoperită de Nostradamus. Revoluţiile şi primul război mondial sunt momente decisive din perioada de sfârşit a Orei Astrale a Omenirii care se încheie în 20 ianuarie 1923..Frământările dintre oameni şi al doilea război mondial,inclusiv fenomenele de astăzi, fac parte din peioada de început a noii Ore Astrale a Omenirii .În această perioadă apar marile descoperiri ştiinţifice şi arheologice. Experimentul ştiinţific de la Geneva din anul 2008 .Se descopăr realităţi ascunse,pecetluite, cu intepretarea inexistenţei lui Dumnezeu de unii,şi a existenţei lui Dumnezeu de către alţii. ORA ASTRALĂ A OMENIRII a fost profeţită de Daniel (Cap.XII ) şi de Isaia (Cap.41),descrisă în Evanghelii şi calculată de Nostradamus.(Vezi capitolele respective din această carte ) Acest volum ( conţinând o parte din realităţile ascunse,pecetluite din profeţia lui Daniel ( Cap.XII verset 4) face parte din Manuscrisul volumului „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII .MANUAL INTERNAŢIONAL” scris pentru a fi introdus ,ca disciplină opţională, în şcolile din toată lumea ( Manualul nu poate fi tipărit din lipsă de sponsori) Publicăm materialul prezent motivat de : a. Necesitata explicării cauzelor şi fenomenelor ce le trăim b. Dovedire Orei Astrale a Omenirii c. Relatarea originii fenomenelor negative de pe Terra d. Mobilizarea omenirii împotriva minciunii care începe să se afirme după Experimentul de la Geneva din anul 2008( Acesta vrea să demonstreze inexistenţa lui Dumnezeu şi lipsa de temei a religiilor .) e. Regăsirea Academicianului Teodor Ardelean direct în calculele lui Nostradamus şi în capitolul 41 din Isaia ,cu misiunea, să dovedească inexistenţa „ Particulei Dumnezeu „ f.. Refuzul recunoaşterii , de către cei mai mulţi, a „Particulei Dumnezeu „ ,fără dovezi ştiinţifice ,sau ,împroşcarea cu insulte a „descoperitorilor acesteia , sunt fără efect.Ele nu înlătură Teoria. (.Aceasta poate fi anihilată ,pentru a nu duce oamenii în eroare,numai prin dovezi ştiinţifice.) Arad la 25 iulie 2012 Academician Teodor Ardelea Expert în studiul documentelor 0RA ASTRALĂ A OMENIRII PARTEA I ISTORIE UITATĂ ŞI ISTORIE FURATĂ CAPITOLUL I . RA ZEUL SAUPREM ŞI RELIGIA SACRĂ A DACILOR DE LA ZĂRAND Dovezi istorice Oamenii care au trăit pe teritoriul Ţării Zărandului ,dinaintea potopului şi până la finele mileniului I d Ch., în cel mai mare număr s-au închinat zeului creator al Universului purtând numele de Ra şi fiului acetuia numit Ri ,Re sau Lumină.Numele de Ra ,în trecutul foarte îndepărat se pronunţa „La „ . Prezentăm principalele momente în care, în limba ţărănimii române, din Ţara Zărandului , sau în lucrări scrise ,documente de natura istoriei , se vorbeste despre Zeul Ra,.despre credinţa oamenilor în nemurire,despre religia lui Ra de tip idealist . A. Anterior potopului de pe vremea lui Noe 1.Imagini,text scris,semne muzicale, vocea lui Isus Cristos din Programul lui Ri , imprimate pe piesele arheologice, recuperate din Biblioteca Edenului În prezent , piesele se află în posesia Muzeului Judetean Arad ).Fotografiile de pe aceste piese sunt publicate în lucrările noastre.(Vezi Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAl”Fig. 4,5 şi 22 ) 2.Text codificat şi imagini desenate pe Harta Dacia Antică, existentă în Biblioteca Bisericii Sfântul Nicolae Braşov. (Vezi Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL” Fig.. 28 şI 29 ) 3.Fotografii din Eden transmise de satelitul american :Templul Sfânt al Edenului,armata lui Lucifer pietrificată în momentul trecerii la atac asupra Templului Sfânt al Edenului, imagini şi texte consemnate pe plăci similare lespezilor de piatră la Zărand şi alte localităţi din jurul comunei Zărand jud. Arad.(Vezi Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL” Fig. 57,58,61) B. La sfârşitul potopului : l.Lespezi de piatră cu imagini şi texte scrise în hotarul localităţii A-Ra-neag jud. Arad (Fotografii transmise de satelitul american (Vezi Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL” foto.61) 2. Numele localităţii A-Ra-neag care exprimă desnăjdejdea unui om înşelat în credinta lui în Zeul Ra. : „Iacă,Ra nu se mai arată” ! 3.O zonă de pe Masivul Zărandului purtând denumirea în limba vorbită în Eden: „Ra!Vha” cu înţelesul : Ra= Ra sau Dumnezeu; vha= iată (Cuvintele au fost rostit de Noe, în momentul ,când, printre nori ,a zărit imaginea luminoasă a lui Ra „ Iată ! Ra ! „ Aceste cuvinte „Ra!Vha” au fost rostite apoi de toţi suprvieţuitorii potopului existenţi pe corabie.(De aici,numele muntelui „A-Ra-Ra-t” 4. Vârful Masivului Zărand zonat cu denumiri care amintesc despre potop : Zona Cioaca „ a” ,Cioaca „ b”, Cioaca ,, c „ (stînci de piatră înclinate în diferite poziţii amintind despre prăbuşirea muntelui ); 5.Vîrful Munţilor Zărandului cu denumirea Highiş sau High-Life adica „Vârful Vieţii „ sau Salvarea Vieţii. 6 Corabia cu cruce, imagini de oameni şi animale din fotografia satelitului american efectuată pe vârful Munţilor Zărandului.(vezi Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL” foto. 62 ) 7 Bălţile , crăpăturile scorţei terestre, lacurile din Ţara Zărandului şi împrejur , vizibile în realitate,formate în timpul scufundării zonei de apus a Munţilor Zărandului ,ca dovezi a războiului cosmic dintre spirite.(vezI Manuscrisul „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „foto.38 ,39 etc. ) 8.Balastiere ,cu nisip sub un strat de pământ cu grosimea de 50-100 cm vizibile, la Ghioroc,Zimand etc.Nisipul provine din sfărâmarea stâncilor de piatră prăbuşite de la înalţime de aproximtiv 10.000 de m ( Vezi explicaţii în Manuscris „CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „Fig 62 ) Notă: Pentru a reduce costurile de tipar, fotografiile nu s-au redat în acest volum .Sperând că, Manuscrisul va fi tipătrit,cititorii vor putea să-l procure şi să examineze fotografiile relatate mai sus. C. DUPĂ TRECEREA POTOPULUI 1.Religia daco-geţilor, comform anticilor Herodot şi Vergilius , era de origine idealistă Cel mai mare zeu era Gradivus .Acesta era numit Mare sau Părinte.(Părintele Gradivus -Marte.) Alţi zei se numiau Ares ,Rhe,Ri,Jc ( Cuvântul Re sau Ri în numele acestor zei le destăinuie originea :este unul şi acelaşi zeu cu numele de Jc=Lumină ,condamnat la moarte prin răstignire,cunoscut sub numele de Isus Cristos (vezi textul de pe piesa arheologică „Marea Profeţie „) Gradivus era considerat ocrotitorul câmpiilor daco-gete,al munţilor,al apelor,al aşezărilor omeneşti.Această convingere a dacilor s-a transmis până astăzi în România .O regăsim în numele date a peste 20 de aşezări omeneşti şi locuri importante din jurul comunei Zărand .Iată aceste denumiri , aşa cum se pronunţă de ţărănimea română din Ţara Zărandului : SarRAand, Araad, Şi-Ri-ia, D-ra-uţ, Pe-Ri-am, Că-Ra-and ,Măge -Ra-at..; în numele râurile : MuReeş, C-Ri-iş…, în numele regiunii din Dacia de Apus „C-Ri-işana”; în numele munţilor : „Munţii Sar-Ra-andului”. Ca religie de tip idealist ,dacii credeau în nemurirea sufletului şi în nemurirea Părintelui Gradivus. Erau convinşi că, Gradivus cunoaştea trecutul,prezentul şi viitorul .Cobora pe pământ în Templul Sfânt al Edenului. .In anumite perioade şi zone, Zeul Suprem a fost venerat cu numele de Marte ,ca zeu al războiului, care apară pe daci .Ulterior, ambele denumiri Gradivus şi Marte s-au asociat în numele de Gradivus-Mars.(Asocierea are la bază constatarea dacilor că Gradivus este unul şi acelaşi cu Marte, care a participat la războiul dintre spirite ) Numele zeului Ares conţine numele de Re, şi Rhe ,iar Re de Jc=Lumină. Ca atare , e vorba de acelaşi Zeu Re sau Ri identificat cu Isus Cristos.( A-RE-s ,după Homer, a trăit în Dacia). 2. Harta Dacia Antică prezintă pe Crişul Alb numele unei cetăţăi Zq-Jc-Cic- Ajje-o-.o Denumirea conţine mai multe cuvinte :Zq = ? . Jc= Lumină, Cic= Primară . In traducere „Lumina Primară „ . Lumina primară din numele acestei cetăţi este altă lumină decât lumina emisă de particulele de lumină. Această lumnă s-a afirmat permanent în acest spaţiu Exemplificăm: -viaţa şi istoria omenirii îşi au începutul în acest spaţiu – viaţa distrusă în potop, pe timpul lui Noe, s-a reluat din nou , în acest spaţiu -.civlizaţia după distrugerile din timpul războiului „ Rama şi Debora „ pentru Europa , s-a reluat din acest loc. – credinţa în Dumnezeu s-a afirmat permnent în acest spaţiu -cultura mterială a omenirii, îşi are orignea în această zonă (cultura materială Criş, Tisa,Villanova etc ); -spaţiul este ocolit de dezastre naturale,inundaţii,secetă,geruri năpraznice,războaie şi revoluţii. -numele lui Ra s-a păstrat în toate denumirii cetătii:Sarra,Deusara,Zarand şi Zărand -persoana care a scris Teoria Fundamentală a Creaţiei Universului şi a descoperit principalele momente din istoria omenirii s-a născut în acest spaţiu. -destăinuirea cunoştiinţelor tăinuite,pentru salvarea omenirii din ghiarele fiarei 666,la începutul Orei Astrale a Omenirii, începe din ceastă zonă Odată cu intrarea planetei în Ora Astrală a Omenirii fenomenele poztive se accentuiază peste toată Terra devenind sesizabile la scara planetară Acum s-a dscoperit o parte mare din istoria uitată sau furată a dacilor şi a omenirii,acum s-a accentuat ocolirea zonei de dezastre naturale. Referitor la vechimea cetăţii cu numele de Zqcic-Ajje-o-o relatăm:sub desenul convenţional al cetăţii de pe Harta Dacia Antică, satelitul american , trimite o fotografie .În această fotografie se observă că sub Crişul Alb curge un fluviu cu lărgimi superioare actualului râu .Din apă ies insule similare celor de pe Dunăre. Concluzia: Cetatea desenată pe Harta Dacia Antică cu numele de Zqjccic-Ajjeo-o a fost ridicată în timpul Edenului pe una din insulele de pe fluviul respectiv.. . 3 Rugăciunea dacilor adresată unui zeu considerat creatorul Universului,cel mai puternic dintre zei, cu denumiri diferite, Gradivus sau Marte nu schimba esenţa credinţei prin denumirile date acestuia .El figura în mintea credincioşilor ca zeu creator ,venerat ca atare.,similar cu situaţia de astăzi când unele popoare numesc pe Dumnezeu Iehova sau Allah 4 În lucrările anticilor Gradivus ,apoi Marte ,avea lăcaşul în Dacia . ( Templul Sfânt al Edenului ,din hotarul din comuna Zărand , era lăcaşul pe Terra a Zeului Gradivus sau Marte.) Iată sinteza informaţiilor lui Vergilius (79-19 îen ) în „Georgica” 2,461-463. despre acest Templul: „Plâng vârfurile munţilor Rodope şi Culmea Pangeului şi Ţara lui Rhesus LĂCAŞUL ZEULUI MARTE !. Plâng şi geţii şi hebrul şi Oritia din Attica „ Informaţiile istorice din” Georgica „sunt atestate de: – Satelitul american prin forgrafiile realizate la confluenţa dintre râurile Crişul Alb şi Cigher unde apare Templul cu dimensiuni de 2000/6000 metri -Lucrările de .geologie care tratează evenimentul apocaliptic din Munţii Zărandului, produs cu aproximativ 12000-14000 de ani î.e.n. -Dealurile care se întind de la Mureş până la oraşul Pâncota, formate din pietrişul provenit din rocile prăbuşite de la înălţimea de l0000 metri -Urmele craterelor , azi, ajunse bălţi şi crăpături în scoarţa terestră în parte de apus a Ţării Zărandului. Prin aceste cratere ieşeau şi se ridiau în spaţiu flăcări,gaz şi cenunşă vulcanică , după care,atrase gravitaţional cădeau şi acopereau toată ţara lui Rhesus (vezi ÎN Manuscris „CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „ Fig. 43,44, 45,46,,54,,55,56,63,64. şi realitatea în teren ) – Balstiera de nisip de la poalele dealurilor din hotarul comunei Ghioroc. Aici ,sub un strat de pămînt cu grosimea între 50-100 cm ,se dechid straturile de nisip în grosimea de sute de metri.Excavaţiile s-au efectut între 30 -50 m. 5.Observaţii. :”Ţara lui Rhe-sus „ se afla în Dacia de apus,pe teritorul Edenului, întinzându-se pe un spaţiu deosebit de spaţiul care aparţinea de Templul Sfânt al Edenului. Vergilius descrie evenimentele apocaliptice din Dacia ,iar fotografiile satelitului american , şi realităţile de la faţa locului , le confirmă. . Dacia era ţara zeilor Între cele două fluvii peste care curg râurile Crişul Alb şi Cigher cu aproximativ 12000-14000 de ani î.e.n. se afla Raiul cu Templul Sfânt al Edenului unde veneau, în pelerinaj , să se închine lui Ra ,Fiinţe din Cosmos. (Vezi ÎN Manuscris „CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „ Fig. 57-59 ) 6 Numele Zeului Creator Ra al dacilor din timpul Edenului ,după potop, prin triburile plecate din cetatea Sarra sau din jurul acesteia , a fost vehiculat în toată lumea.Locul de plecare a numelui şi credinţei omenilor în Ra a fost cetatea Sarra clădită în spaţiul Templului Sfînt al Edenului.Exemple : -Etruscii au vehiculat în Italia numele zeului suprem Ra cu denumirea de Janus sau Lumină,(Pe piesele arheologice de la Zărand Ri se numeşte Lumină ,iar pe harta Dacia Antică „Zq-jc-cic- Ajje-o-o” unde cuvintele jc=lumină,cic= primară . ).Deci , numele zeului Lumină vehiculat de triburile etrusce în Italia aveau o temelie solidă în Dacia. -Triburile elene au dus în Grecia numele Dumnezeului necuoscut sau a spiritului negativ Poseidon; -Triburile indiene , aşezate în India ,au dat lui Ra numele de P-Ra-japatii; apoi B-Ra-hma; -Triburile oprite în Egipt au date zeului Ra numele de Re sau Ri;mai târziu de Osi-Ri-is. Deci ,după potop ,oamenii au cucerit pământul plecând din cetatea Sarra şi mai târziu din jurul acesteia,din Dacia şi din Europa Centrală .Credinţa oamenilor în Ra şi în religia lui Ra, instalate în cetatea Sarra,s-au revărsat, odată cu triburile plecate de aici, în toată lumea. 7 Numele lui Dumnezeu Ra în numele lui Avram şi a lui Sarai Bblia transmite o informaţie interesantă .Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în AvRaam (Gen. 17/5) şi a lui Sarai în Saara ( Gen.17/15) ,adică Av-Ra-am şi Sa-Ra Prin aceste schimbări , în numele celor două fiinţe , numele lui Dumnezeu „Ra” iese clar în evidenţă..În Noul Tetament propoziţia Maranata ! în traducerea corectă Al Meu Ra înantează (vine !), Cuvântul Ra s-a introdus în numele lui Avram a lui Sarai şi în propoziţia Maranata similar cu procedeul dacilor în determinarea numelui aşezărilor omeneşti,în numele munţilor şi a apelor, adică ,alături de celelalte cuvinte , s-a introdus numele lui Ra.( Sar-Ra-and, A-Ra-neag etc. )Deci,originea determinării numelui în vechime se află la populaţia care a trăit în Dacia, 8.La aproximativ 1500 de ani după potop, planeta a fost zguduiită de un război planetar.După război ,credinţa în Ra a scăzut treptat ajungandu-se în unele părţi la confecţionarea de către oameni a unor statui pe care le au numit zei .În Dacia religia lui Ra nu a dispărut în periada de întunecime regăsindu-se la : – naşterea lui Isus Cristos, -în perioada de convertire a poporelor la creştinism (În această perioadă. religia lui Ra din Dacia , Peninsula Balcanică şi Europa Centrală asemănându-se extrem de mult cu religia creştină a uşurat munca misionrilor creştini . Teologul protestant A Harnach arăta că la anul 325 d Ch. că ,creştinismul în cadrul populaţiilor dn Peninsula Balcanică predomină în raport cu creştinismul din cadrul populaţiilor din Grecia,Italia şi Spania.) Istoria sinodurilor ecumenice din mileniul I după Ch. relatează intervenţii ale episcopilor ridicaţi din Dacia,,Panonia şi Peninsula Balcanică,unde exista cultul lui Ra,pentru înlăturarea erorilor strecurate în religia creştină.În acestă idee ,relatăm ajungerea ca Papi ,în fruntea Episcopatului Romei a unor înalţi prelaţi născuţi din părinţi sau bunci care au trăit în spaţiul traco,daco,getic(Dacia,Panonia sau Peninsula Balanică) unde se afirmase religia lui Ra -.La finele mileniului I d.Ch. conform volumului „Codex Rohonczi„ , existent în Biblioteca Academiei de Ştiinţă a Ungariei , în cetatea Sarra se aflau mai multe religii. Religia lui Ra , condusă de marii preoţi ai dacilor trecuţi la creştinism . „Marii Sara Ra „ ,duceau o luptă aprigă împotriva religiilor păgâne : religia lui Bachus,religia Driadelor,Religia Soarelui exportate de Roma şi de alte centre ale religiilor păgâne în cetatea Sarra .Prin urmare, Codex Rohonczi conţine texte din care rezultă că zeul RA ,Re sau RI din religia dacilor nu este zeul Soarelui din Egipt, corpul cosmic care luminează şi încălzeşte pământul 9. Cercetările atestă că Edenul era subordonat zeului Ra,că ,după potop lumea s-a înmulţit în spaţiul fostului Eden, de unde cu cunoştinţe despre Ra ,s-a împrăştiat pe toată suprafaţa pămâtului.. Dar, oare , credinţa oamenilor în Ra şi religia lui Ra din timpul Edenului este identică cu a triburilor plecate după potop din zona Zărand, Europa Centrală, Panonia şi Dacia ? CAPITOLUL II DACII : CONTINUITATEA DUPĂ POTOP A CREDINTEI ÎN RA, ŞI ÎN RELIGIA LUI RA Acest capitol din cercetarile noastre se referă la credinţa lui Noe şi a supravieţuitorilor potopului în Ra, în nemurire şi în religia lui Ra.Unde sunt dovezile din care rezultă credinţa şi religia lui Noe înainte de potop raportate la situţia omenirii după potop ? A existat o continuitate a credinţei şi a religiei lui Noe dinaintea potopului în acelaşi Noe şi supravieţuitorii potopului ,după potop ? Ce dovezi avem în acest sens ? Aceasta temă va fi pusă in faţa omenirii de fiara 666.Dacă nu există continuitate şi dovezi care să susţină ideia, atunci … Prezentăm constatările noastre : A. Templul Sfânt al Edenului : 1 Pe foto 51 efectuată de satelit în „ Templului Sfânt al Edenului, ,se remarca un preot sau înger cu mânile desfăcute ţinând în mână un sul de papirus sau o cruce,demonstrând că lăcaşul scufundat era un Templu unde se efectuau rugăciuni.Deci,biserica ca lăcaş de rugăciune îşi are originea în Eden Fotografia 6356 Fig. 65 Localitatea Zărand. Templul Sfânt al Edenului aşezat în spaţiul dintre râurile Crişul Alb şi Cigher. De la confluenţa râurilor până la urmele caselor care ajung la râul Cigher se află cca. 2000 de metri. Distanţa dintre cele două râuri în acest punct este de cca 1ooo m. Ca atare, suprafaţa Templului Sfânt vizibilă în interior este de 2ooo/1ooo La mijlocul confluenţei, fotografia prezintă un preot sau un înger cu mânile desfăcute în lături, cu faţa către răsărit , ţinând în mâna dreaptă o cruce sau un „papirus” făcut sul. Se observă turnuri, imagini şi tablouri cu picturi. Jos, în lungul Cigherului ,se află o cheie masivă pentru o anumită uşă din cadrul Templului. Tablourile pe care le vedeţi se întind spre răsărit pe lungime de cca.4 km, trecând de lungimea actuală a localităţii Zărand.(Ca atare, lungime Templului de la confluenţa celor două ape până în hotarul comunei Seleuş este de aproximativ 6000 m., iar lăţimea medie de aproximativ 2000 m ) 2. O fotografie executată de satelit în Templul Sfânt al Edenului prezintă o cruce masivă,răsturnată în timpul scufundării Templului . Lungimea crucii: aproximativ 150m.In interiorul templului se observă tablouri,texte scrise, şi lucruri de artă similare obiectelor dintr-un templu din zilele noastre. Sunt dovezi materiale ale existenţei templului în Eden şi sfinţenia crucii. : Deci, religiile cu temple şi preoţi sau având altă denumire ,îşi au originea în Eden Au fost aduse în lume după potop de Noe şi suprvieţuitorii potopului.(De altfel Biblia transmite informaţia că , după potop ,Noe a ridicat un altar Domnului Gen 8/20 ) B Credinţa în Ra după potop Prezentăm dovezi după potop. a credinţei lui Noe şi a supravieţuitorilor potopului în zeul Ra a. Piesele arheologice care au existat in ceatea Sarra, la care se referă autorul lucrării numită Codex Rohonczi, se aflau in posesia Marilor Sarra Ra. Conţineau informaţii despre Ra şi organizarea religiei lui Ra din timpul Edenului . Conservarea acestor piese de Noe şi supravieţuitorii potopului, transmiterea lor din generaţie în generaţie în cadrul Marilor Preoţi ai religiei lui Ra din cetatea Sarra şi aplicarea în realitate a principiilor de oragnizare a religiei lui Ra, temple şi preoţi care să conducă religia cu menţinerea credinţei în Ra şi în profeţiile consemnate pe piesele arheologice sunt dovezi materiale de continuitate după potop a credinţei în Ra şi a religiei lui Ra din timpul Edenului.(Piesele au fost predate cu documente conducerii Muzeului Judetean Arad ) b.Harta Dacia Antică transmiţând din timpul Edenului numele cetăţii Zq-Jc-cic –Ajjeo-o (lumina primară) care se menţine în toate denumirile cetăţii, ridicată in spaţiul Edenului , dovedeşte că până şi numele din Eden a fost reţinut de Noe şi oamenii care au trăit aici după potop .Numele cetăţii construită şi reconstruită după potop a fost Cetatea SarRa,unde aflăm numele, din timpul Edenului „ Lumina lui Ra” sau „Lumina Primară” ) c.Ţărănimea dacă din localitatea Zărand şi din tot spaţiul numit Ţara Sarra au inclus în numele spaţiului sau Ţării numele Zeului creator Ra din timpul Edenului Spaţiul SarRa –andului sau Lumina lui Ra . d. Triburile etrusce plecate din Ţara Zărandului au transportat în Italia credinţa în Dumnezeul numit Janus sau Lumină cu atribuţii similare lui Ra sau Re descris pe piesele arheologice de la Zărand şi pe Harta Dacia Antică . .Etruscii erau constructori de biserici. Au construit biserici în Italia. Credinţa etruscilor în Ra şi construirea de biserici atestă că în Ţara Zărandului , la plecarea triburilor etrusce, exista o credinţă extrem de dezvoltată în Ra .De asemenea că, aici se clădeau biserici – temple unde se oficiau slujbe religioase. e.Triburile elene plecate din Panonia ,deci din Europa Centrală,.au dus în Grecia credinţa într-un Dumnezeu necunosct căruia i-au ridicat un templul. Se demonstrează că după potop în Europa Centrală,respectiv în Dacia de apus, exista credinţa într-un dumnezeu cu atribuţii uitate. f.In Grecia şi în Italia exista din cele mai vechi timpuri credinţa într-un zeu duşman a lui Ra, descris pe piesele arheologice şi pe Harta Dacia Antică .A fost numit Poseidon. Credinţa în acest zeu ,personaj negativ,a fost adusă la cunoştinţa oamenilor după potop de Noe şi supravieţuitorii potopului. din ceea ce cunoşteau din Eden şi din timpul potopului. g După potop oamenii au inclus în denumirea munţilor,apelor,aşezărilor omeneşti,a locurilor importante din jurul cetăţii Sarra,în numele regilor,în numele triburilor numele lui Ra RI ori Re .Exemple, pronunţate în fonetica de la Zărand:munţii Sarrandului ,râul Mureeş localitatea Sarrand, tribul T-Ra-cilor, numele regelui Bu-re-bista… Prin aceste denumiri se demonstrează din nou că suprvieţuitorii potopului, nepoţii şi strănepoţii lor , credeau în acelaşi Ra şi Ri, din timpul Edenului h Credinţa dacilor în Zeul Gradivus numit şi Marte cu religie provenind imediat după potop, ca religia indo-europeană descrisă în lucrările anticilor, sunt dovezi istorice că dacii au preluat credinţa în Ra şi în Re din timpul Edenului şi au implantat-o în credinţa oamenilor după potop. (Vezi Homer şi Vergilius în capitolul „Schitul şi mănăstirea Feredeu „ „ Dacii din Ţara Zărandului” Vezi în Manuscris „CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „ ). i Pelerinajele la cetatea Sarra şi pe Munţii Pelerinajelor constatate în decursul veacurilor. a condus la apariţia substantivului Zarandok din limba maghiară şi la numele de Zarand dat cetăţii cu semnificaţia : mase mari de pelerini merg în cetatea Sarra să se roage zeului Ra j Izvorul mărturiilor consemnate în acest volum despre realitatea lui Ra şi credinţa oamenilor în Ra se află în Templului Sfânt al Edenului de la Zărand .Dacă nu ar exista templul, nu ar exista nici mărturiile (sau povestirile),ori ,existând numai povestirile,s-ar putea susţine că ne afăm in faţa unor dovezi incoerente cu semnifcaţii ce ies din raza de cunoştere a omului. În cazul de faţă, dovezile atestând templul ,atestă izvorul credinţei oamenilor în Ra,atestă că dovezile au apărut ca efect al Templului şi al realităţii fenomenelor din această zonă;demonstrează continuitatea credinţei în Ra şi a evenimentelor legate de Ra. . l.Apele râurilor de astăzi numite Crişul Alb şi Cigher curg exact peste cursul apelor cu încreţiturile sau meandrele din jurul Grădinii Edenului.Râul Crişul Alb este canalizat ! De cine şi de ce ? De ingerii Edenului ! Motivaţii posibile: -Existenţa în subteranele insulelor , de sub aceste ape ,(Vezi fotgrafiile insulelor transmise de satelit ) a unor obiecte inestimabile . -Revenirea extraterştilor pozitivi pe Terra( îngerii lui Dumnezeu), pentru dezgroparea Templului Sfânt al Edenului , valorificarea cunoştinţelor îngropate în subteranele acestor insule,instalrea pe Terra a altei civilizaţii m Biblia confirmă desfăşurarea vieţii pe pământ cu credinţa oamenilor în Dumnezeul lui Noe şi organizarea religiei prin preoţi exact cum rezultă din cercetarile făcute pe linie arheologică şi ştiinţifică.Iată informaţiile din Biblie : -Avram cu ai săi a ieşit din Ur din Haldea ca să meargă în ţara Canaan(Gen11/31) – După ce au ajuns în ţara Canaan, Avram a zidit un altar Domnului .(Gen.12/7) – Avram a dus lupte cu mai mulţi împăraţi pe care i-a învins (Gen 14/9 şi 14/16) – Melhisedec,împăratul Salemului era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. A zis lui Avram „ Binecuvîntat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt Ziditorul cerului şi al pământului „ (Gen.14/18 şi 19) Deci, înainte ca Avram să se aşeze în Canaan , oamenii se înmulţiseră pe pământ.Triburile plecate din Ţara Zărandului se organizaseră în ţări conduse de împăraţi .În Ţara Salemului împăratul exercita şi funcţia de preot.Acest preot şi religia pe care o slujea credea în Dumnezeul Edenului făcut cunoscut oamenilor după potop, în cetatea Sarra , de către Noe. C . CONCLUZII LA RELIGIA DACILOR 1. În faţa atâtor dovezi materiale care vorbesc despre Ra, numele Zeului Suprem al traco-daco-geţilor din Dacia, şi continuitatea după potop a credinţei dacilor de la Zărand în Dumnezeu rămîi surpins de dispariţia din memoria popoarelor a dovezilor de continuitate a credinţei în Ra, a religiei lui Ra, a locului de unde a plecat numele de Ra, a locului de unde au plecat strămoşii tutuor popoarelor de pe Terra! Dacii au uita măreţia Dumnezeului lor , şi-au făurit ori li s-au făurit artificial zei cu totul deosebiţi zeului Ra din marile religii ale lumii,zeu făcut cunosut dacilor de Noe în cetatea Sarra. Astfel,din povestirile unui prizoner de război,care a dus la Atena informaţii despre Zamolxes ( învăţat şi preot al dacilor) s-a clădit religia lui Zamolxes, prezentându-l ca Zeul Sprem al dacilor despre care Herodot susţinea că nu crede nimic .(Zamolxes a existat ,ca mare profet dar nu ca Dumnezeu ) Dovezile descoperite de noi demonstrează că credinţa dacilor în Dumnezeul creator şi în nemurire provin din Eden ; ,iar Zamolxes a slujit această idee . Refrenul cântecelor populare „T-Ra, La,La,La..” unde „Ra” şi „La” semnifică pe Dumnezeul este compus cu Ra şi La şi nu cu Zamolxes sau cu alt nume de zeu .Aceată realitate demonstrează că credinţa populaţiei dace în Dumnezeu Creator provine şi a dominat gândirea şi religia dacilor în lungul miilor de ani, de la Noe până în zilele astăzi- Astfel, pentru Dacia,credinţa în Ra existentă la cele mai vechi popoare ,a fost înlocuită de cercetători în Zamolxis sau chiar Gebelizis-(Gebelizis era un zeu al infernului, în care, în timpul furtunilor ,dacii trăgeau cu săgeţi ) În acest mod, locul unde oamenii au aflat pentru prima data numele Creatorului Lumii,locul unde se află Templul Sfânt al Edenului despre care vorbeau anticii,a fost şteres din memoria oamenilor. Dacilor li s-a schimbat religia ! 2. Mai tarziu, populaţiei din Dacia i s-a ascuns originea limbii susţinându-se că întreaga populaţie de daci ,în două generaţii , a uitat limba vorbită de părinţii şi bunicii lor,limba vorbită înaintea ocupării de romani a unei părţi din Dacia.( Vezi în Manuscris „CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA OMENIRII MANUAL INTERNAŢIONAL „ cap. „. Dacii de la Zărand „ ) 3 . Religia dacilor cu credinţa în Ra ,într-un Dumnezeu adevarat , cunoscut de Noe şi supravieţuitorii potopului din timpul Edenului ,s-a transmis dacilor şi prin ei în toată lumea.În miile de ani, această cunoaştere a fost permanent ciopârţită.Piesele arheologice cu cunoştinţele lui Ra s-au retras din examinarea oamenilor.Peste tot s-a întins întunericul şi s-a uitat de Noe .In această situaţie, Dumnezeu a trimis o rază de lumină ,printre alţii,în cadrul poporului evreu, unde, prin oameni deosebiţi, ,numiţi profeţi, treptat, s-au format cunoştinţe despre Creatorul lumii şi creaţia lumii. S-a scris Bibllia. Religia dacilor la nivelul populaţiei din Dacia nu a fot ocrotită.Şi aici, informaţiile de la Noe şi de pe piesele arheologice s-au supus acelui mod de ciopârţire existent pretutindeni. 4.Marii Sarra Ra nu aveau voie să prezinte oamenilor documentele-piesele arheologice pe care le posedau şi cunoşteau..Cunoaşterea trebuia să rămână ascunsă aşa cum spune Daniel în cap. 12 vers. 4 ( Raportând întunecimea ce s-a aşezat peste cunoaşterea omului observăm că profetia lui Daniel cap.12/4 este formulată perfect în cunoştiinţă de cauză Această „ cauză „ nu se denunţă nici de noi Rămîne ascunsă,tăinuită,până la timpul prestabilit să fie descoperită şi dată publicităţii ) În toată istoria ,după potop, numai în două cazuri Marii Sarra Ra au vorbit oamenilor de altă etnie despre piesele arheologice. a) La naşterea lui Isus Cristos.. Din Codex Rohonczi rezultă că Marii Sarra Ra de la finele mileniului I e.n. erau preoţii Templului lui Ra din localitatea sau cetatea Sarra -andului. Titlul purtat de aceşti preoţi,conform Codexului Rohonczi ,demonstrează cunoştinţe superioare despre creaţie, Dumnezeire şi viitorul omenirii în raport cu preoţii şi cărturarii altor religii de pe Terra. Izvorul acestor cunoştinţe unice erau piesele arheologice din biblioteca cetăţii păstrate de ei în cel mai strict secret .La aceste piese avea acces numai Marele Sarra Ra (Marele Preot a lui Ra ) În Testamentul Nou se arată că la naşterea lui Isus Cristos „ au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim „.(Matei 2/1 ) Studiind informaţia observăm : -Autorul scrie cuvântul „răsărit” cu literă mare lăsând să se înţeleagă clar că „răsărit” este substantiv propriu şi nu apariţia unui astru pe cer,la orizont. -Înţelesul propoziţiei ”au venit nişte magi din Răsărit” spune că magii au venit dintr-un loc numit Răsărit, şi nu dintr-un loc unde în Cosmos răsare Soarele sau alt corp cosmic, ori dintr-un loc sau cetate aflată la răsărit faţă de Ierusalim sau de altă cetate ori alt obiectiv de pe Terra.Evanghelia spune concret,magii veneau din Răsărit,adică dintr-o cetate numită Răsărit. Dintr-o cetate care exista realmente pe harta globului pământesc cu această denumire. Unde se afla cetatea Răsărit ? La confluenţa dintre râurile Crişul Alb şi Cigher.Dovezile existenţei acolo a cetaţii numită Sarra,sau Lumina lui Ra,locul de unde permanent se varsă asupra omenirii Lumina Primară,Lumina lui Ra, s-au descris de noi în restul capitolelor din această lucrare.. Astfel,fraza din Matei este clară:Magii au venit din Răsărit, deci, dintr-o cetate .Acolo, în acea cetate, „în Răsărit” (şi nu pe cer) magii I-au văzut steaua Textul descrie o realitate Cuvîntul steauă are mai multe înţelesuri: corp cosmc care emană radiaţii luminoase,idee călăuzitoare ,simbol a unei idei sau realităţi .corp cosmic care ar apare odată cu naşterea omului, obiect având forma unei stele,licăriri de lumină semnalând apariţia unei realităţi ,obiect care emană radiaţii ca piesa arheologică „Răstignirea” La care „înţeles „ face trimitere Biblia când vorbeşte de stea ?Nu se precizează.Răspunsul este tăinuit.(Logic,nu sosise timpul ca oamenii să cunoască locul cetăţii Răsărit.) Faţă de relitate şi descrierea fenomenului:”Steaua „ era un corp,o piesă arheologică de forma unei stele care se afla acolo ,în cetatea Răsăritului unde a fost examinată de magi. ( Posibil să fi apărut şi pe cer o stea strălucitoare,dar Magii nu se referă la steaua de pe cer vizibilă de toată lumea, ci la o piesă văzută şi studiată de ei în cetatea pe care o numeau „Răsărit „ (cercetările astronomice nu au depistat o stea asemănătoare pe cer care să fi fost văzută, noaptea şi ziua, timp de aproape doi ani de zile ) Naşterea lui Isus Cristos era cunoscută şi aşteptată de cărturarii omenirii,dar dovada materială se afla numai în mâna preoţilor din cetatea clădită în spaţiul fostei cetăti numită pe timpul Edenului Zq-jc-cic-Ajjeo-o (Vezi harta Dacia Antică ) Cărturarii evreilor cunoşteau şi ei informaţia naşterii lui Hristos(Matei 2/4-6) Prin urmare,cei trei magi erau originari din cetatea Răsăritului unde au văzut steaua sau obiectul care demonstra naşterea lui Isus Cristos. (In ce mod obiectul vorbea despre naşterea lui Isus Cristos ? Nu se arată în Biblie.Dintre posibilităţile existente menţionăm pe cea mai plauzibilă :obiectul a inceput să vibreze,să transmită radiaţii similare celor care constituie brâul cu semne în culorile spectrului solar din spaţiul piesei arheologice „Răstignirea „ (Subliniem: Piesa „steaua”care a anunţat naşterea lui Isus Cristos ar fi posibil să se afle şi astăzi în biblioteca Edenului unde s-au aflat restul piesele arheologice. Dar, acest amănunt .. nu intereseză pe nimeni ! ..Dovadă ?Nu s-a dat curs cererilor noastre care se fac de 20 de ani pentru salvarea pieselor arheologice de la Zărand .Totul este îngheţat !. b) La finele mileniului I d Ch. când Marii Sarra Ra intenţionau să prezinte „Marea Profeţie „în faţa conducerii armatei române de la Ineu (Vezi volumul Codex Rohonczi.) 5.Savanţilor , de origine dacă,care trăiau în cetatea Sarraandului,Marii Sarra Ra le – a prezentat pentru studiu o parte din piesele arheologice .Acest moment a fost determinat de introducerea scrisului cu alfabetul dacic. (Aceşti savanţi ar fi posibil să fi fost ei însă-şi Marii Sarra Ra.) Literele alfabetului dacic, sunt imitaţii a literelor imprimate pe piesele arheologice 6 În Ţara Zărandului , după potop, credinţa oamenilor în Ra ,zeul creator, şi în religia acestui zeu a continuat aşa cum s-a primit din Eden .In decursul miilor de ani cunoştinţele dacilor cu privire la Dumnezeu, s-au schimbat în mod negativ.Unii au uitat chiar pe Ra. Distrugându-se orice dovadă materială a originii religiei, a zeului în care credeau dacii ,se distrugea la nivel planetar credinţa şi religia oamenilor de pretutindeni 7. Marii Sarra Ra vedeau acest fenomen, dar nu aveau voe să prezinte oamenilor piesele arheologice, pentru a schimba cursul evenimentelor.Aşa era prestabilit ! 8 În acţiunea distrugerii şi ascunderii informaţiilor despre originea religiei dacilor , a limbii ,scrisului şi cititului , se află acţiunea spiritelor negative!. Istoria dacilor, urcând până în Eden , conţine informaţii despre Ra,despre Creaţie, despre limbă,despre credinţă,despre religie ,despre scrs ,despre citit ,toate obţinute prin creaţie sau dobândite cu ajutorul îngerilor din Eden.Distrugând aceste informaţii, omul rămâne la cheremul spiritelor negative care poate demonstra că nu există Dumnezeu,că religia şi credinţa sunt poveşti,că scrisul şi cititul s-au descoperit de om prin efort propriu,prin evoluţia sa. 9 Toate cunoştinţele omenirii pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a creaţiei transmiţandu-se omului după potop prin daci ( urmaşi ai supravieţuitorilor potopului.) necesita distrugerea istoriei acestora. Ca atare, în Dacia şi aiurea, din toate domeniile, sistematic , s-au torpilat şi nimicit toate dovezile care conţineau informaţii despre credinţa în Ra, religia, limba,scrisul,şi cântecele dacilor . După unii cercetători ar fi dispărut şi notiţele personale despre viaţa şi obiceiurile dacilor ,luate la faţa locului de împăratului Traian Astfel ,nu oamenii au ascuns istoria dacilor ,nu oamenii au distrus sau furat documntele care se refereau la originea religiei,a limbii şi credinţei în Zeul Gradivus ci spiritele negative ,Acestea au formulat , atunci ca şi astăzi ,ideii negative şi motivaţii mincinoase ducând oamenii în eroare .Oamenii nu au sesizat esenţialul minciunilor care li se prezenta cu lux de cuvinte şi demonstraţii mincinoase. Le au acceptat ca exprimând adevărul . Ofensiva nu se limita la daci .. Viza întreaga omenire .Nimicind dovezile materiale despre religia dacilor se nimiceau informaţiile despre credinta ,religia şi existenla lui Ra, a lui Dumnezeu , pentru toţi oamenii de pe Terra. 10 Ora Astrală a Omenirii ,care a început să se firme după anul 1923 , aduce la ordinea zilei despecetluirea cunoştinţelor ascunse şi uitate de sute şi mii de ani.Dovezi despre trecutul şi istoria dacilor răsar pretutindeni. Încep să se recunoască ca necesitate şi adevăr : – Ideile din 1 Tesaloniceni cap, V/21 „Cercetaţi toate lucrurile,şi păstraţi ce este bun „ – Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit,nimic tăinuit care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină (Luca în cap 8 /17 ) 11 Unii, speriaţi, în faţa dovezilor descoperite, a documentelor istorice ascunse şi ieşite la iveală , neputându-le combate , declară direct : Mai bine nu auzeam de ele . Alţii, în numele mândriei, a dirijării spiritului lor de spiritelor negative sar în sus ,înjură şi insultă persoanele care le descopăr. Aceştia minimlizează tot ce nu pot înţelege,încercând să introducă toate descoperirile sub pecete ,scăldându-se bucuroşi în apele necunoaşterii cu speranţa că nu vor ajunge să răspundă pentru tăinuirea adevărului descoperit omenirii , că nu vor fi confruntaţi cu ceea ce nu cunosc şi vizează adevărul despre Dumnezeu , despre creaţie şi permanenţa acelui Dumnezeu „Ra „ care este Unul şi Acelaş numit de unele popoare Iehova ,de altele Alahh în toate evenimentele din Cosmos , pe Terra şi din Dacia. CPITOLUL III BIBLIOTECA EDENULUI SAU ŞTIINŢA CERURILOR DE LA ZĂRAND În noaptea de 14 mai 2012 examinînd cu lupa fotografia satelitului american în care se observă un rând de dreptunghiuri pe distanţa „comuna actuală Zărand -podul vechi peste râul Cigher”, am constatat că dreptunghiurile exprimă nu fundaţii de clădiri ci volume de cărţi. „Ştiinţa totală a cerurilor „ adusă pe pământ în sutele de mii sau milioanele de ani a existenţei Edenului !. Este o bibliotecă unică poate chiar în Univers .Este motivul denumirii Pământului Centrul Universului ! Priviţi fotogrfia următoare în care se observă o parte din rafturiler bibliotecii şi cărţile răvăşite de convulsiile scoarţei terestre , scufundarea munţilor şi acoperirea cu cenuşă vulcanică ! Fig.67 Localitatea Zărand jud. Arad România. Din capătul de nord al localităţii se desprind mai multe şiruri de dreptunghiuri care se îndreaptă către râul Cigher pentru a trece în spaţiul Edenului. Sunt cărţile de pe rafturile Bibliotecii Edenului În partea de NV a comunei Zărand ies de sub clădirile imobilelor 2-4 şiruri de desene format dreptunghi.Şirul se indreaptă către râul Cigher ocupând o suprafaţă de aproximativ 1000/250 m Sunt tomuri de cărţi dislocate împrună cu rafturile unei biblioteci uriaşe în urma cutremurului şi scufundării podişului pe care se afla Templul Sfânt al Edenului . Numărul rafturilor cu cărţi ,aşezate unele peste altele şi înălţimea totală a rafturilor fiind scufundate şi acoperite cu cenuşă vulcanică nu s-a putut determina .de noi.(Din lipsă de timp pentru clarificarea acestor probleme nu am solicitat ajutorul conducerii Internetului ) Rafturile se contină sub clădirile localităţii Zărand.Între localitatea Zărand şi râul Cigher,pe locul numit „Viţelerie” (loc de păşune pentru viţei) se află suprafaţa unei file scrise ,care posibil a alunecat de pe raftul bibliotecii Sub rândurile scrise se remarcă structura literei R semnificând proprietarul sau titlul tomului de care aparţine ( Pe baza altor dovezi din zonă,deducem că litera R se referă la Zeul creator al Universului numit Ra ) Opinii 1.Proprietarul bibliotecii este chiar RA (Dovadă litera R de pe Viţelerie ) 2.Autorii lucrărilor din bibliotecă:supersavanţii Edenului (Îngeri de nivel înalt ), îndrumaţi de Ra 3.Tema lucrărilor (logic):Divinitatea,creaţia Universului, planete şi fiinţe subordonate Lui Ra sau lui Lucifer . Profeţii .Informaţii şi calcule cu privire la forţă,mişcare, energie,gravitaţie,lumină, căldură,formule chimice,ecuaţii,structurarea mteriei… figuri geomtrice, calcule astronomice , ecuaţia timpului, …la nivel de cunoştere ce depăşeasc orice imaginaţie omenească .(Harta Dacia Antică conţine termeni de genul monoamelor care contin 38 de cifre.Pentru comparaţie amintim că un miliard este format din 10 cifre)Momente importante ce vor apare pe pământ şi pe alte corpuri cosmice. Ora Astrală a Omenirii din vremurile noastre Această Biblioteca,la nivel terestru, nu are asemănare Este unicat. Biblioteca de la Alexandria cu texte scrise de oameni , în comparaţia cu Biblioteca Edenului, la nivel ştiinţfic conţinea informaţii minore . .Biblioteca Edenulu conţinând „Ştiinţa cerurilor adusă pe pămat „ din catrenele lui Nostradamus „ era destinată îngerilor Aceasta se deosebea de Biblioteca cu piesele arheologice aflată în răspunderea Marilor Sarra Ra. PARTEA II ORA ASTRALĂ A OMNIRII CAPITOLUL I Decodificarea cercetărilor efectuate de Nostradamus Descoperirea Templului Sfânt al Edenului, a corabiei de pe Munţii Zărandului (Munţii Pelerinajelor), a credinţei permanentă a oamenilor din Zărand în Zeul Suprem Creatorul Universului ,numit astăzi Dumnezeu, constatarea că un număr din ce în ce mai mare de savanţi se declară direct aderenţi ai ideii de influenţare,din cosmos, a vieţii pe Terra pînă la dispariţie, prin întâlnirea acesteia cu alte corpuri cosmice din spaţiu , m-au determinat să iau poziţie faţă de Calculele lui Nostradamus şi descoperirea de către acesta a intrării Pământului în ORA ASTRALĂ A OMENIRII. Marele astronom şi vizionar a înscris în catren: DOUZECI PLUS DE DOUĂ ORI ŞASE VA VEDEA ŞTIINŢA CERURILOR VIZITÂND PLANETA ÎN MARE BUCURIE. Boala,ciuma,foametea vor dispare.Roma se va bucura pentru sufletele salvate.SAVANŢII surâd de teamă şi de admiraţie.ASTROLOGIA CONFIRMĂ.Pentru ŞTIINŢĂ un nou început.”(Profeţii Inedite.Ed.Rom.Direct.Impex.România.) PRECIZĂRI. 1)Tema din catrenul lui Nostradamus se află în profeţia lui Isaia din capitolul 4l şi în profeţiile călugărului Nelus (secolulalV-lea e.n.) . 2.)Catrenul în fond conţine un calcul ştiinţific din domeniul astronomiei 3)Calculul astronomic şi concluziile împlinite având aceeaşi sursă de origine ,Centrul Ideilor Pozitive din Univers ,trebuie arătate oamenilor întru preamărirea lui Dumnezeu 4)Tema cercetărilor ştiinţifice: descoperirea schimbării realităţilor de pe Terra . 5) Expresia „Douăzeci plus de două ori şase va vedea ştiinţa cerurilor… este formată dintr-un ansamblu de mărimi care exprimă figurat data naşterii omului care va vedea ştiinţa cerurilor şi începutul altor vremuri, cu schimbări radicale pe pământ. 6). Mărimile, din expresia de mai sus, nu sunt explicate în ce constă şi la ce se referă .Sunt legate între ele prin simboluri de operaţii matematice „ plus” şi „ori „ cu alt înţeles şi alt scop decât cel cunoscut din matematică ( codificarea descoperirii şi efecte de stil) Exemplificăm: 1.Expresia se referă la Ora Astrală a Omenirii şi la individul care va vedea ştiinţa cerurilor.Concret data naşterii şi activităţile acelui individ ca elemente de identificare şi dovedire a realizării calculelor astronomice pentru descoperirea Orei Astrale a Omenirii. Schimbările pe Terra , afectând grav viaţa pe pamânt ,calculele s-au prezentat sub formă codificată. 2.Data naşterii se exprimă în unităţi de măsură a timpului terestru:secole şi zeci de ani ,ani,zile,ore,minute din secolul în care se naşte omul ce va vedea ştiinţa cerurilor . 3.Douăzeci exprimă secolul al XX -lea din era noastră.. 4.Cuvântul „plus” arată ce se adaugă din secolul în care se naşte individul la secolele anterioare naşterii sale. 5. Cuvintele„ de două „.Nostradamus nu a precizat semnificaţia cuvintelor „ de două”.Având în vedere că expresia în totalitate se referă la unităţile de timp terestru,cuvintele în cauză semnifică unităţi de timp,de mărimi diferite , care se afirmă de două ori din fiecare mărime.În total şase mărimi de timp . Deci,la timpul exprimat în secole întregi,se adaugă şase mărimi de timp terestru din secolul al XX- lea (fiecare mărime se adaugă de câte două ori la secolul XIX) A) ORA ASTRALĂ A OMENIRII ŞI NAŞTEREA UNUI OM I. Nostradmus , printre altele, era convins că momentele importante din istoria Pământului sunt înscrise în mersul corpurilor cosmice .Starea de pe Pământ cu absurdităţile ei şi schimbarea acestei stări se află înscrisă în mersul corpurilor cosmice ca ora astrală a omenirii .(Această idee este recunoscută azi de majoritatea savanţilor.Se admite chiar distrugerea vieţii pe pământ prin coliziunea Terrei cu alt corp cosmic ) .Nostradamus a descoperit această oră ,dar de teama consecinţelor, nu a lăsat calculele ,schiţele cu traiectoriile corpurilor cosmice implicate în apariţia acestui moment unic din istoria planetei .De asemenea, nu a precizat sfârşitul şi costul frământărilor generate de aceste schimbări. Mai mult decat atât . Descoperirile au fost redate în scris sub formă codificată fără a fi publicate .Au fost aduse la cunoştinţa unor case domnitoare din Europa care, la rândul lor, le-au păstrat secret . Spre sfârşitul secolului al XX-lea e.n. descoperirea a fost dată publicităţii . Observăm că ,data publicităţii acestei descoperiri face parte din documentele tăinuite. S-a dat publicităţii, la finele secolulului al XX-lea ,cînd Ora Astrală a Omenirii se afirmă cu putere , iar omul la care vede ştiinţa cerurilor se află în viaţă .. . II Studiind expresia „ 20 plus de de două ori şase va vedea ştiinţa cerurilor…” constatăm : a)Expresia se referă la individul care va vedea ştiinţa cerurilor . b)Cuvintele dezvăluie data naşterii omului care va vedea ştiinţa cerurilor. c)Momentul naşterii omului în cauză este şi momentul apariţiei schimbărilor de pe pământ :ORA ASTRALĂ A OMENIRII. d)Descoperirile omului şi atitudinea oamenilor faţă de aceste descoperiri fac parte din ORA ASTRALĂ A OMENIRII , din noua eră care începe să funcţioneze.Piesele ce vor fi văzute de omul în speţă şi actele sale sunt dovezi ale începutului schimbării stărilor de pe Pământ. Profeţia exprimă realitatea ? Putea Nostradamus să elaboreze date care se referă la naşterea unui om şi să prevadă acţiunile concrete ale acestuia şi ale altor contemporani ca fenomene premergătoare materializării altei stări pe Terra ,proprii unei alte ere unde nu va fi loc pentru boli,foame şi ciumă ? Unde se va afirma altă ştiinţă ,ştiinţa cerurilor ? Propunându-ne să elucidăm adevărul sau minciuna din catrene şi tainele calculţiei am mers pe urmele lui Nostradamus ,ale altor savanţi şi informaţiilor din Biblie.. Iată rezultatul cercetărilor: 1.Catrenul lui Nostradamus se întemeiază pe cunoştinţe şi calcule de navigaţie astronomică : -unităţi de măsură astronomică convertite în unităţi de măsură a timpului terestru. .tipuri de corpuri cosmice,galaxii,stele fixe, planete, asteroizi – lungimea orbitelor şi diametrul orbitelor corpurilor cosmice -locul contactului de pe axul, sau diametrul orbitei unui corp cosmic cu traiectoria,sau orbita altor corpuri cosmice -determinarea poziţiei corpului cosmic aflat pe orbită faţă de un punct de pe axa propriei orbite (diametrul care uneşte punctele A şi Z de pe orbită).Concret: momentul în care corpul care se deplasează pe orbită atinge un punct determinat de pe orbita sa,în speţă punctul final Z al axei luată în calcul.. -criteriile de cunoaştere a unui corp cosmic dintre alte corpuri cosmice: diferenţa de strălucire,mărimea vitezei,mărimea volumului etc. 2. Un astronom posedând asemenea cunoştinţe şi aparate de urmărire a deplasării corpurilor cosmice poate realmente să determine la nivel de timp terestru ora,minutul şi secunda întretăierii axului ce trece prin centrul orbitei unui corp cosmic de traiectoria altor corpuri cosmice Observaţii şi calcule asemănătoare s-au efectuat cu mult timp înaintea vieţii lui Nostradamus (vezi civilizaţia maiaşă ) Deci, calculul are temei ştiinţific de natură astronomică. III Informaţii asupra codificării 1 Nostradamus a trăit în mileniul al II-lea din. e.n ((14 ori 21 December 1503 – 2 July 1566), .Ca atare, calculul se referă la perioada de timp ce urmează după moartea sa,respectiv în mileniul al II -lea. a)Cifra 20 conţine numărul secolului. Ora astrală şi individul în cauză apar în secolul al XX-lea ,nici mai devreme şi nici mai târziu de acest secol. b) Expresia „plus de două ori şase „ arată că fenomenul codificat cu cifra „ doi” se repetă de şase ori. c)Expresia poate fi scrisă astfel: 20 plus 2 2 2 2 2 2 . (adica, evenimentul asemănător codificat cu cifra 2 se repetă de 6 ori.) În totalitate expresia se referă la ora astrală a omenirii şi la data naşterii omului prin care se vor realiza fenomene ce vor dovedi existenţa Orei Astrale a Omenirii şi conţinutul noii ere. . d) Codificarea momentului de naştere a omului şi de începere a orei astrale pentru omenire. În realizarea acestor obiective Nostradamus , în funcţie de mersul pe orbită a unui corp”central „ a trasat, pe hărtie,pentru această orbită, un ax orizontal cu lungimea de 2000 de ani tereşti .Axul unea punctul A cu punctul Z de pe orbită Pentru secolul al XX-lea din lungimea axului , a determinat segmente de 100 de ani, 10 ani,365 zile 24 ore şi 60 minute Aceste segmente sunt măsurate de la capătul final Z al axului, A-Z , către începutul acestuia,respectiv punctul A ( Exemplu:pentru segmentul de 100 de ani s-a măsurat lungimea de 100 de ani pe axul A-Z de la capătul axului semnat cu litera Z către capătul A;pentru segmentul de 1o ani, s-a măsurat lungimea de 10 ani pe axul A –Z de la capătul final Z către capătul A ; pentru segmentul de 60 de minute s-a măsurat lungimea de 60 de minute pe axul A-Z de la capătul Z către capătul A ) Toate segmentele de timp 1oo ani,10 ani,365 de zile 24 de ore ,6o minute le a divizat cu aceiaşi cifră „10” realizând grupe a câte 10 unităţi . Redăm formarea grupelor de 10 unităţi pentru fiecare segment : –Axul de 20 secole divizat cu 10 =2 grupe a 10 secole( 2 x 10 =20 ) -Segmentul de 100 de ani divizat cu 10= 10 grupe a 1o ani (1ox10= 100 ani ) -Segmentul de 10 ani divizat cu 10=1o grupe a 1 an (1ox1=10 ani) -Segmetul de 365 de zile divizat cu 10 =36,5 grupe a 10 zile (36,5 x 10=365) -Segmentul de 24 ore (mărimea unei zile transformată în secunde reprezintă 86400 secunde,divizat cu 10 =8640 grupe a 10 secunde (8640 x 10=86400) -Segmentul de 60 de minute divizat cu 10= 6 grupe a 10 minute (6x 1o=60) e)Segmntele de ax din cadrul secolului al XX-lea vor fi efectiv întretăiate, la data calculată de traiectoria unor corpuri cosmice Aceste traiectorii au împărţit fiecare segment de ax în două subsegmente cu câte 2 grupe,mărimi de timp, realizate şi 8 grupe mărimi de timp nerealizate. Cele 2 grupe sunt codificate şi relatate ca mărime ce se repetă de 5 ori la care s-a adaugat mărimea în milenii – două milenii -pentru momentul în care corpul cosmic V în mişcare pe propria orbită atinge capătul axului Z (Axul A-Z cu lungimea de 20 secole este divizat cu 10 rezultând, de asemenea, 2 grupe a 1000 de ani,sau 2 mileni ) Cifra 2 exprimând cele 2 grupe a 1000 de ani este inclusă în cifra 6 (Cifra 2 de la nivelul miilor de ani, apare similar cifrei 2 de la restul segmentelor de timp ,concret în momentul în care corpul cosmic „ V „ care se deplasează pe propria-i orbită atinge capatul Z al axului cu lungimea de 2000 ani .În acel moment , s-au împinit 20 de secole. Cifra 20 divizată cu 10 dă cifra 2 ca fenomen codificat similar cu restul de 5 fenomene codificte tot cu cifra 2.) 2).Activitatea lui Nostradamus prin oprire la axul cu lungimea de 2000 de ani ,la secolul al XX-lea ,la divizarea mărimii timpului pentru toate segmentele cu 10, la conversia mărimilor astronomice în mărimi terestre sunt realităţi calculabile de oameni.CONSTATAREA contactului între axul amintit şi traiectoria a şase corpuri cosmice e de natură să cutremure pe cititor.Fenomenul este unic ! Consecinţele la nivel terestru au fost determinate de Nostradamus pe alte căi decât calculele navigaţiei astronomice. Indicarea descoperirilor de către omul în cauză a „ ştiinţei cerurilor „ şi a restului din activităţile sale şi ale contemporanilor cu consecinte asupra mediului terestru concretizate în dispariţia bolilor,a ciumei şi foamei, înlocuirea ştiinţei cu altă ştiinţă pot avea ca sursă: a.„Centrul Informaţiilor Cosmice Pozitive din Univers „ Acest Centru a trimis direct lui Nostradamus informaţii similare ideilor care se ivesc în gândirea fiecărui om.Profeţiile proorocilor din vechiul Testament , deşi se asemănă cu ideile receptionate de toţi oamenii,se deosebesc de ideile acestora prin transmierea profeţiilor de Duhul Sfânt(Nostradamus nu se încadrează în rândul profeţilor,dar în comparaţie cu alţi oameni avea o misiune importantă pe pamînt:să calculeze şi să atenţioneze omenii despre Ora Astrală a Omenirii) b Informaţiile care nu apar din calcule astronomice puteau fi cunoscute de Nostradamus din lucrări vechi cum sunt piesele arheologice.provenite de pe vremea lui Noe sau provenite chiar din Eden Deci , calculul are şi temei ştiinţific de natură religioasă. B.DESCOPERIREA REPETĂRII DE 6 ORI A MĂRIMII CODIFICATĂ CU CIFRA 2 1) Axul de 20 de secole exprimă 2000 de ani în momentul în care corpul cosmic care se deplasează pe orbită şi dă naştere diametrului dintre punctele A şi Z de pe orbită atinge capătul final al axului,respectiv punctul Z Prima cifră de 2 ( din şirul de 6 unităţi ) este determinată de divizarea cu 10 a numărului care exprimă 20 de secole Se obţin 2 grupe a 10 secole ( 2 x 10=20 secole 2)Segmentul de 100 de ani exprimă secolul al XX-lea din mileniul 2 ( anii 1900-2000) A doua cifră de 2 din şirul de 6 cifre este determiată de locul punctului de contact de pe segmentul de 100 de ani cu traiectoria copului cosmic nr.I.Punctul de contact împarte sementul de 100 de ani în două subsegmente:subsegmentul nr.1 cu timpul realizat şi subsegmentul nr.2 cu timpul nerealizat. Segmentul de 100 de ani este divizat cu 10 obţinîndu-se 10 grupe a cîte 10 ani per grupă..(10x 10=100 ) Contactul segmentului de 100de ani cu corpul cosmic nr. I se face printre grupele nr.2 şi nr,3. Subsegmentul nr.1 conţine grupele nr.1 şi nr.2 în total 20 ani împliniţi (anii 1900-1920 ) Subsegmentul nr.2 conţine 8 grupe a cate 10 ani,adică 8o de ani neutlizaţi Ca atare la 3l XII l920 avem : l92o de ani împliniţi(1900 ani -secolul al XIX- lea şi 20 ani din secolul al XX-lea.) Control:Subsegmentul 1 . 2 grupe x 10 ani = 20 împliniti Subsegmentul 2 . 8 grupe x 10 ani= 80 neutilizaţi Total 1o grupe 100 de ani 3).Segmentul de 10 ani exprimă anii din perioada 1920-1930,(secolul al XX-lea) A treia cifră de 2 (din şirul de 6 unităţi ) este determinată de locul de contact a punctului de pe segmentul de 10 ani cu traiectoria corpului cosmic nr. II Punctul de contact împarte segmentul de 10 ani în două subsegmente: subsegmentul nr.1 cu timpul realizat şi subsegmentul nr. 2 cu timpul nerealizat. . Segmentul de 10 ani este divizat cu 10 obţinandu-se 10 grupe a un an (10 x1=10 ) iar contactul cu corpul cosmic Nr II se face printre grupele 2 şi 3 Subsegmentul nr.1 conţine grupele nr.1 şi nr.2 în total cu 2 ani împliniţi (anii 1921 şi 1922 ) Subsegmentul nr.2 conţine 8 grupe a 1 an nerealizate în total 8 ani La 31 XII 1922 avem l922 de ani împliniti (1920+2= 1922.) Control:Subsegmentul 1 . 2 grupe x 1 an = 2 ani impliniti Subsegmentul 2 . 8 grupe x 1 ani= 8 ani neutilizaţi Total 1o grupe 10 ani 4 ) Segmentul de 365 zile exprimă zilele dintr-un an ,respectiv din anul 1923 (secolul al XX -lea) A treia cifră 3 de 2 din şirul de 6 unităţi este determinată de locul de contact a punctului de pe segmentul de 365 zile cu traiectoria corpului cosmic nr III Punctul de contact împarte segmentul de 365 de zile în două subsegmente: subsegmentul nr.1 cu timpul realizat şi subsegmentul nr. 2 cu timpul nerealizat. . Segmentul 365 de zile este divizat cu 10 obţinandu-se 36,5 grupe a 10 zile ( 36,5 x 10=365) Contactul cu corpul cosmic Nr III se face printre grupele 2 şi 3 Subsegmentul nr.1 conţine grupele nr.1 şi nr.2 în total 20 zile ( 2x 10=20 ) Subsegmentul nr.2 conţine 34,5 grupe a 10 zile nerealizate,în total 345 zile Control:Subsegmentul 1 .2 grupe x 10 zile = 20 zile împlinite Subsegmentul 2 .34,5 grupe x 10 zile = 345 zile neutilizaţi Total 1o grupe 365zile 5) Segmentul de 24 de ore exprimă mărimea unei zile. A patra cifră de 2 din şirul de 6 este determinată de locul de contact al punctului de pe segmentul de 24 de ore cu traiectoria corpului cosmic nr IV (Orele unei zile,24, sunt transformate în secunde.Se obţin 86400 de secunde.Divizate cu 10 =8640 grupe a 10 secunde.Punctul de contact împarte segmentul de 8640 grupe secunde în două subsegmente : subsegmentul nr.1 cu timpul realizat şi subsegmentul nr. 2 cu timpul nerealizat. Subsegmentul nr.1 conţine grupele nr.1 şi nr.2 în total 17280 secunde (8640+ 8640= 17280 ) secunde împlinite Subsegmentul nr.2 conţine conţine 8 grupe a 8640 secunde nerealizate,în total 69.120 secunde Control:Subsegmentul 1 . 2 grupe x 8640 secunde = 17280 secunde împlinite(din ora 5) Subsegmentul 2 . 8 grupe x 8640 secunde = 69120 secunde neutilizaţi(din ora 5 )
 2. Referitor la ora astrală ţinem să precizăm:
  -Trecerea unor corpuri cosmice prin apropierea Terrei încât câmpuri de forţă plecând de pe aceste corpuri ajung pe suprafata Terrei schimbă mediu de pe Terra până la dispariţia anumitor specii de vieţuitoare,influenţiază vibraţia materiei pe Terra,dereglează gândirea şi comportamentul oamenilor în mod pozitiv sau negativ încît , o perioadă lungă de timp, în esenţă, aceleaşi poziţii ale oamenilor faţă de ei însăşi şi faţă de Divinitate se afirmă generaţie după generaţie..
  -Deplasarea corpurilor cosmice şi schimbările care le produc pe Terra sunt prestabilite de la creaţia lumii.
  -Evenimentele deosebite care apar pe Terra, în cadrul unei perioade , sunt consemnate de asemenea în deplasarea corpurilor cosmice.
  Naşterea lui Isus Cristos cu schimbarea gândirii oamenilor ,normal, a fost consemnată în deplasarea astrelor(intercalări ale orbitelor sau alte fenomene cosmice,unicat,dar neremarcate pe Terra.Această perioadă a constituit o Oră Astrală a Omenirii care a început odata cu naşterea lui Isus Cristos În lucrări literare se consemneză cu denumirea „e.n.=era noastră” sau „d.Ch „(după Cristos ).Această eră sau Oră Astrală a Omenirii are un sfârşit.Sfârşitul erei care a început cu naşterea lui Isus Cristos a fost căutat de Nostradamus în mişcarea astrelor. A fost aflat şi transmis codificat.(Menţionăm sfârşitul actualei ere şi începutul altei ere se află descris în multe locuri din Noul Testament.Ca atare ,tema nu este o invenţie a lui Nostradamus.Îm schimb acesta a reuşit să identifice data cînd începe NOUA ORĂ ASTRALĂ A OMENIRII şi se termină vechea oră astrală a omenirii ).
  acadteodorardelean@yahoo.com

 3. Traduceţi cu computerul din Limba Română şi Limba Rusă în Limba Engleză
  Acest articol se transmite de pe contientul Europa,ţara România,localitatea Zărand,judeţul Arad. Din acest loc Satelitul american a transmis fotografii cu :
  – Templul Sfânt al Edenului ,
  războiul nuclear dintre spiritele pozitive şi spiritele negative,
  – scufundarea munţilor Zărandului ,
  – acoperirea Edenului terestru cu un strat de cenuşă vulcanică cu grosima intre 6-20 metrii.
  În acest spaţiu ,Expertul judiciar Teodor Ardelean a descoperit originalul Sfintei Scripturi „Scriptul lui Ra „ (document imprimat pe piesa arheologică, în limba Edenului,partial tradus in limba româna , elaborat de către Autoritatea Supremă din Univers )

  ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI COMPRIMAREA TIMPULUI
  Expertul Judicir Teodor Ardelean ,academician al Academiei de Studii Înalte Iaşi-România, cercetător şi autor a 30 volume cu număr de ISBN şi sute de articole publicate in mass media şi pe internet a publcat in luna august 2014 Articolele ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ I şi ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ II
  ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ I
  Căldura este generată de vibratia particulelor termice încorporate in toate structurile cunoscute de om : fotoni de lumină,neutroni protoni,electroni,atomi, molecule….Odată cu vibraţa creşte viteza de deplasare a structurilor în care se află incorporate aceste particule.
  Schimbările producându-se , absolut în toate structurile, inclusiv în aparatele de măsurare a temperaturii şi vitezei de deplasare a corpurilor ,nu avem posiblitate să măsurăm creşterea temperaturii corpurilor şi creşterea vitezei de deplasare în raport cu starea materiei anterioară momentului de declanşare a fenomenului .(Acest moment începe cu ceva anterior primului război mondial ) Constatăm, pe baza simţurilor noastre, că timpul se scurtă.Ieri era primăvară .Azi ,observăm: ne apropiem de toamnă. Cum a trecut primăvara şi jumatea verii ? Timpul zboară ?
  In realitate,nu timpul zboară ,ci corpurile se deplaseaza în aceeaşi unitate de timp pe distanţă mai mare. Formula: Distanţa =viteza corpului x timpul ne explică fenomenul.In aceeaşi unitate de timp( scundă, minut,oră, zi..) corpurilor crescandu-le viteza,fenomenele cunoscute trec mai repede .Nu avem comprimarea timpului, ci creşterea vitezei.În acelaşi interval de timp ,fără să sesizăm creşterea vitezei corpurile parcurg o distanţa mai mare decât în perioada anterioară declanşarii acestui fenomen. Reperul la care ne raportăm noi şi piesele din aparatul nostru,care măsoară viteza şi timpul ,peste 3 luni, nu se vor mai afla în acelaşi loc din spaţiu unde pe baza vitezei anterioară urma să se afle.Viteza şi spaţiu, parcurs la nivel global ,sunt aceleaşi pentru toate particulele termice.
  Încălzirea globală conduce la diminuarea masei de gheaţă la poli,la evaporarea apei pe sol şi în oceane,la formarea maselor de nori cu delanşarea potopului de ploaie,la formarea tornadelor,la schimbarea climei…
  Schimbarea vibratiei particulelor elementare este determinată din creaţie în raport cu ticăloşia fiinţelor conştiente .Se instalează treptat în spaţiu Universului pe zone extrem de întinse .
  În această perioadă, la nivelul Terrei ,apar fenomene radicale pe multe planuri : descoperiri ştiinţifice şi arheologice epocale, poziţii corecte şi incorecte a grupurilor de oameni în raport cu cauza fenomenelor.Oameni cu judecată strâmbă şi ambiţii nebuneşti ajung în posturi de conducere a comunităţilor de oameni. Războaie cu zeci de milioane de morţi şi mutilaţi .
  Cauzele evenimentelor apocaliptice , la nivelul materiei fizice şi a fiinţelor , sunt descrise în Biblie şi pe Piesa Arheologică SCRIPTUL LUI RA .
  Avertismentele Bibliei sunt desconsiderate.
  Lumea merge înainte …
  Arad 2014
  Expert JudiciarTeodor Ardelean

  9 august 22:31
  ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ II
  Urmarea articolului nostru, publicat pe internet, am primit un mesaj .Autorul cere lămuriri cu privire la particulele termice şi mişcarea acestora in cadrul structurilor în care se află încorporate .Explicaţiile se afla in volumul Creaţionism Ştiinţific Arheologic,Istoria nefalsificata a omenirii,Manual internaţional. Din acestea relevăm urmatoarele:
  Căldura este generată de vibratia particulelor termice încorporate in toate structurile cunoscute de om : fotoni de lumină,neutroni protoni,electroni,atomi, molecule….Odată cu vibraţia acestora ,creşte căldura şi viteza de deplasare pe orbite a structurilor în care se află incorporate aceste particule.( Schimbările producându-se , absolut în toate structurile, inclusiv în aparatele de măsurare a temperaturii şi vitezei ,nu avem posiblitate să măsurăm creşterea temperaturii şi vitezei de deplasare a componentelor ce alcătuiesc structura protonilor,,neutronilor,fotoni etc ,în corpurile existente ca efect a creşterii vibraţiei particulelor termice.
  Fenomenul se afirmă , la scară planetară ,începând cu secolului XX ,cu ceva, anterior primului război mondial şi se accentuiază odata cu trecerea in mileniul al III-lea .
  Pe de altă parte ,nivelul creşterii vibratiei particulelor termice diferă pe zone terestre diminundu-se in raport cu căderile masive de apă .La nivel global,terestru ,creşterea temperaturii este vizibilă şi recunoscută pe baza calculelor efectuate de către mulţi cercetătorii.
  Pe baza simţurilor noastre, constatăm, că timpul se scurtează.Ieri era primăvară .Azi ,observăm: ne apropiem de toamnă. Cum a trecut primăvara şi jumătatea verii ?
  Timpul zboară ?
  In realitate,nu timpul zboară ,ci componentele corpurile subatonice se deplaseaza ,în aceeaşi unitate ,de timp pe distanţă mai mare. Formula: Distanţa =viteza corpului x timpul ne explică fenomenul.In aceeaşi unitate de timp( scundă, minut,oră, zi..),componentele corpurilor subatomice,care aleargă pe orbite în jurul inimii structurii ce le păstrează în sistem , crescandu-le viteza,se deplasează mai repede .Nu avem comprimarea timpului, ci creşterea vitezei la nivel de structuri subprotonice .În acelaşi interval de timp terestru, componentele acestor formaţiuniuni parcurg o distanţa mai mare decât în perioada anterioară luată în observaţie .
  Acest fenomen dă naştere impresiei că timpul zboară.
  Încălzirea globală conduce la diminuarea masei de gheaţă la poli,la evaporarea apei din sol şi din oceane,la formarea maselor de nori cu declanşarea potopului de ploaie,la căderile de grindină,la vijelii ,la formarea tornadelor,la la schimbarea climei…
  Schimbarea vibratiei particulelor elementare este calculată din creaţie în raport cu ticăloşia fiinţelor conştiente .Aceste fiinţe, prin activitatea desfăşurată , dereglează vibraţia şi mişcarea particulelor elementare şi în special termice. Fenomenul se instalează treptat în spaţiu Universului pe zone extrem de întinse.Când se ajunge la nivelul prestabilit,când nu mai există salvare,zonele afectate sunt distruse.În istoria Pamantului , situaţiile in care materia a fost dereglată in aşa măsură ,incât totul trebuia luat de la inceput, sunt cunoscute cu numele de ere geologice.Tot ce a fost „murdar” şi a murdărit pământul a fost nimicit . Pământul a fost curăţat şi readus la puritate în raport cu structura noilor fiinţe readuse pe Pămant .
  În vremurile noastre , la nivelul Terrei ,apar fenomene radicale, contradictorii pe multe planuri :
  -încălzirea globală cu fenomenele sale apocaliptice,
  -descoperiri ştiinţifice şi arheologice epocale,
  -poziţii corecte şi incorecte a grupurilor de oameni în raport cu cauza fenomenelor,
  -oameni corecţi ,ca numâr în descreştere şi oameni cu judecată strâmbă , cu ambiţii nebuneşti să ajungă în posturi de conducere a comunităţilor de oameni,călcând legile şi dreptatea,
  -războaie cu zeci de milioane de morţi şi mutilaţi fără nici o explicaţie sau cu explicaţii injuste ,generate de spiritele negative din Univers,
  -omenirea pluteşte în derivă.
  Cauzele evenimentelor apocaliptice , la nivelul materiei fizice şi a fiinţelor , sunt descrise în Biblie şi pe Piesa Arheologică SCRIPTUL LUI RA .Dar culmea :
  ACESTE LUCRĂRI MONUMENTALE cu avertismentele lor sunt desconsiderate.
  Lumea merge înainte …
  Arad 2014
  Expert JudiciarTeodor Ardelean
  Academician al Academiei de Studii Înalte Iaşi

  Aceste articole au ajuns în Rusia ,la mari peronalităţi :
  Андрей Рябоконь
  Юлия Агеева Liudmila Knyazeva

  Acestea au luat legatură cu specialişti ,şi conducători de instituţii de cultură şi activităţi de cercetare , DIN MAI MULTE ŢĂRI, recunoscuţi pe plan mondial dîn domeniile care constituie tema din cele două articole ale noastre.(Vezi pe internet numele şi activitatea acestor personalitati )
  Numele Academiilor,Muzeelor şi ,Bibliotecilor sunt relatate in mesajul care se publică mai jos.Din parte religiei s-au solicitat opiniile Arhimandritului Maximos Weimar
  Persoanele , instituţiile şi societăţile implicate în aceste conversaţii , pe TEMA constatărilor noastre , cu privire la desfăşurarea ,consecinţele şi cauza procesului încălzirii globale se redau în cele ce urmează .

  „ Conversaţie cu ASHISH DASS :, Анастасия Куницкая, Лиудмила Князева, Андрей Рябоконь,Ankur Chandra, Amit Samant, Az Russki, Aman Raj, Александр Гостев, Андрей Васильков,Fadi Abdel Rahman, Ceferina Anta Cabreros, Alexandr Pikalev, Александр Трапезников,Андрей Хохлов, Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия, Андрей Темерджи,Александр Серегин, Александр Линкевич, TEODOR ARDELEAN Антонина Попова, Александр Кругликов, Алексей Торба, Айдар ЯруллМарина Астафьева, Александр Дадашев, андрей ландсберг,Андрей Волков, ин, Ajinkya Salvi, Александр Бозванов, Awadhesh Sengar,Shubhra Agarwal, Дмитрий Абрамов, Aly M Ramadan, Андрей Мисык, Abdelkader Boubouche, Айс Есенина, Aldashkova Tabachinskaya, Алексей Софронов, Анна Лисовая,Андрей Корецкий, Музей Археологии Москвы, Алексей Джус, Андрей Анатольевич Толчанов, Авдотья Данилова, Виктор Алексеев, Ashi Gupta, Юлия Агеева, Музей-заповедник Александровская Слобода, Андрей Русецкий, Анатолий Колесников, Алла Сиротинская, Александр Гурболиков, Андрей Мочёнов, Carlos Kuraiem Autor, Анна Киселёва, Alexandru Grivinca, Андрей Смирнов, Астраханская-Областная Детская-библиотека, Алека Белкина, Артур Вартанов, Александр Дубинин, Азов Центральная Библиотека, Музей Архітектури Та Побуту, Александр Андреев, Антон Кульбачевский,Вадим Аверьянов, Андрей Азюкин, Алена Козловская, Алые Паруса, Арт Механикус,Oroszország A Sajtó Tükrében, Антонина Осмоловская, Александр Торопцев, Астрахань Фото, Библиотека Асеева, Народная Академия, Габитов Александр, Александра Игнатьева, Дайджест Академии Художеств, Андрей Ковалевский, Краеведческий Музей Г. Амурск, Алла Арзуманян, Антон Жуков, Колов Алексей, Ангелина Светлая, Алекс Шанс,Алла Васильева, Алексей Пузаков, Алеся Крамина, Свештеник Александар Брашанац,Анна Лещенко, Музей Александра Вампилова, Библиотека Усиевича, Andre Samuel,Виктор Афанасьев, Дом-музей Адама Мицкевича, Александр Пилин, Ascom Rm, Alevtina Vorosen, Ингварь Анастас, Александр Биошев, Adeel Mushtaq, Grazz Art, Международная Академия Развития Образования, Альгеон Альгеон, Jana Antic, Александр Рязанов,Leaomartins Angelabernardes, Александр Вершинин, Андрей Лубенский, Archimandrite Maximos Weimar, Arabind Patel şi Anshit Sharma „
  CONCLUZIILE.
  MARILLOR PERSONALITĂŢII A LUMII CONTEMPORANE CARE AU RĂSPUNS LA „ ANCHETA „ ÎNTREPRINSĂ DE CĂTRE ALTE MARI PERSONALITĂTI DIN FEDERAŢIA RUSĂ,CU PRIVIRE LA PROBLEME DE ACTUALITATE DIN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI ARHEOLOGIEI „Particulele termice implicate în încăkzirea globală” ,LANSATE ÎN LUCRĂRILE NOASTRE, formează
  AL DOILEA OBIECTIV DE IMPORTANŢA MONDIALĂ, CARE URMEAZĂ DOVEDIRII DE CĂTRE NOI A DESCOPERIRII PRIN EXPERIMENTELE DE LA GENEVA, DIN ANII 2008-2012, A PARTICULEI DE SINTETIZARE A MATERIEI CREATĂ DE CĂTRE DUMNEZEU ŞI nu a PARTICULEI DUMNEZEU cum s-a interpretat greşit de oameni.
  (Ambele descoperiri,particula termică şi particula de sintetizarea materiei create, fac parte din profeţiile lui Isaia cap.41 şi din descoperirile lui Nostradamus în catrenul „DOUZECI PLUS DE DOUĂ ORI ŞASE VA VEDEA ŞTIINŢA CERURILOR VIZITÂND PLANETA ÎN MARE BUCURIE. Boala, ciu¬ma, foametea vor dispare. Roma se va bucura pentru sufletele salvate. SA¬VAN¬ŢII surâd de teamă şi de admiraţie. ASTROLOGIA CONFIRMĂ. Pen¬¬¬¬¬¬¬¬tru ŞTIINŢĂ un nou început. „( Vezi volumul nostru Creaţionism Ştiinţific Arheologic,Istoria Nefalsificată a Omenirii,Manual Internaţional)

  Multiplicaţi şi trimiteţi acest articol pe internet şi în mass media în toate ţările !
  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi fenomenelor

 4. Acest artcol se transmite din oraşul Arad ţara România,Continentul Europa.
  Este scris în limba română

  DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EXCEPŢIONALE
  PETROGLIFELE DIN CHINA ATESTĂ CĂ ISUS CRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU ŞI, ÎN CELAŞI, TIMP DUMNEZEU
  Titlul lucrării pe internet; PETROGLIFE .jpg- WORDPAD
  Galeriile foto Windows Live

  CAPITOLUL I ISTORIA ACESTOR DESCOPERIRI SENZAŢIONALE
  În vara anului 2014 pe ecranul computerului am aflat un articol
  însotit de fotografia unei piese arheologice decoperită în China. Nu am dat importanţă denumirii articolului şi autorului .După câteva zile am dat din nou peste articol.,Am fotografiat piesa..Nu am sesizat nimic.Fotografiea unei piese arheologice. Atât !.. Am trecut mai departe. După 2-3 săptămâni am căutat fotografia pentru rexaminare şi obţinere ,cu ajutorul computerului ,textul imprimat pe piesă .Nu am aflat fotografia…S-a pierdut. După alte zile,am cătat din nou fotografia,. Nu s-a mai aflat. În 27 octombie 2014 am dat peste titlul articolului scris de savantul chinez. …Am încercat să-l deschid cu mai multe programe,În cele din urma computerul la deschis cu pogramul WordPad –Computerul a transmis date statistice despre piesa arheologică . Conţine 600 pagini format A/4.Textul era scris în alfabetul englez dar cuvintele într-o limbă necunoscută. Am încercat să traduc .cu ajutorul computerului .câteva cuvinte în limba română. Nu am reuşit.Am lăsat textul în pace. Au trecut din nou câteva zile.Iar am dat peste text Par-că, cineva nu mă lasa in pace.Îmi punea mereu în faţă imaginea acelui articol pierdut După alte zile am reluat din nou textul decis să cunosc tema informaţiilor transmise de către autorul piesei arheologice .Am luat în lucru primele 9 randuri din textul transmis de computer..Presupuneam :în aceste rânduri se află tema informţiilor scrise pe Petroglifele din China.
  ACUM după realizarea traducerii CONSTAT : MĂ AFLU ÎN FAŢA unor descoperiri arheologice de importanţă colosală.,aproape , asemănătoare, cu descoperirea piesei argheologice Scriptu Lui Ra (Sfanta Scriptură ) DESCOPERITĂ tot de către subsemnatul în apele Crisului Alb din localitatea Zărand,jud Arad ţara Rmânia continentul Europa)Textul de pe Petroglife se adresează Asiei şi intregii omeniri,.
  Autorul Petroglifelor deschide textul cu informaţia existenţei în Univers a două Uniuni de fiinţe conştinete .Una este subordonată lui Dumnezeu,alta lui Lucifer.Faptele şi căile oamenilor se înregistrează într-un document numit ADRESA DE E-MAIL .Universul a fost creat de către Dumnezeu şi de Isus Cristos..Histos nu este perfect cunoscut de oameni,iar unii sunt duşmani Acestuia..Trimite informaţii care se referă la vremurile noastre , intalarea unui Sistem Cosmic „SISTEMUL ARMONIEI LUI HRISTOS.,ura OAMENIlOR existenţa unui lucru retras de la vederea lumii.,care după cercetările efectuate este Templul Sfînt al Edenului de la Zărand-România Europa acoperit cu cenuşă vulcanică,retras de la vederea lumii Autorul declară că vizitează Pamântul de mai multe ori,O vizită are loc in anul 2000 , an anterior unor evenimenet importante pe Pământ ,
  OPERA este compusă din episoade ,părţi din evenimente reale sau din evenimente profetice Informaţiile sunt scurte încheindu-se cu salutari .Evenimentele sau fenomenele cu urmări cataostrofale nu au nume.In locul titlului SE PREZINTĂ partea esenţială care domină evenimentul . Exemplu:la un moment da universul va fi dominat de sistemul electronic. Existenţa unui plug. Peioada care se va instala în Univers SE SIMTE . Noul Sitem Cosmic se instalează prin convulsii grave ce depăşesc tot ce se cunoaşte de om. .
  Autorul este un spirit pozitiv de grad superior din jurul lui Isus. Cunoaşte secrete din conducerea,organizarea şi viitorul Universului.Este slujitorul lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos.FACE UN APEL CĂTRE OMENIRE.

  In mai multe rânduri scrise pe Petroglife computerul a dat peste propoziţia ‚ ESTE EA.Cine ESTE Ea ? O Etapă in existenţa Universului Este descrisă în Scriptură şi face parte din Sfanta Scriptură Este parte din viitorul Universului şi a omenirii Ea refletă contradicţiile din orientul mijlociu,spaţiu atenian ,afirmarea sistemului electronic,instalarea unei noi lumii in care boala şi moarte nu vor exista .

  CAP.II DESPRE TRADUCEREA TXTULUI IMPRIMAT PE PETROGLIFE
  Textul Petroglifelor din China este format din semne…Fiecare semn reprezintă o literă de la începutul cuvântului.Ca atare, cele 600 pagini transmise de computer formează 6oo de pagini formate din prima literă a cuvintelor. Mii de pagini format A /4. Cele 9 rânduri traduse de subsemnatul conţin aproximativ 500 de cuvinte.
  Sensul UNUI cuvânt imprimat pe Petroglife , uneori, de la limbă la limbă , este tradus diferit În această situaţie, propoziţiile de pe Petroglife au înţeles. numai în ipoteza aflării sensului pentru cuvintelor din propoziţie..Aflarea sensului , pentru fiecare cuvânt, este determinat de cuvintele cheie din popoziţie,frază sau chiar din mai multe fraze.. Computerul prezintă sensul fiecărui cuvânt în cele 8o de limbi folosite de Google Descoperind cuvintele cheie din propoziţie în număr cât mai mare, şi aşezand lângă acestea cuvintele cu sens adecvat, avem propoziţia formată din aceleasi cuvinte de pe Petroglife cu înţelesul nealterat.( Introducând în propoziţie un cuvânt cu alt sens decât restul cuvintelor cheie se obţine o propoziţie sau frază fără sens sau „şchioapă „ )
  În timpul traducerii ,pe ecranul computerului au apărut precizări şi adăugiri la explicatiile date de subsemnatul. Le am tradus in limba romănâ şi inclus în articolul de faţă .Mulţumim pe această cale persoanelor care le-au au trimis şi m-au ajutat pentru traducerea acestor rânduri de pe Petroglife .
  Petroglifele relevă că,în trecutul îndepărtat pe pământ a existat o singură limbă,(limba în care s-au scris Petroglifele)Ulterior ,limba s-a pierdut,şi in fiecare limba vorbită azi pe Terra se află cuvinte cu intelesul ce-l avea pe timpul existenţei acelei limbi.Aceasta diversificare a limbilor ,conform Bibliei ,s-a produs după potopul de pe vreme lui Noe,respectiv odata cu Turnul Babel.Descoperirea Petroglifelor, cu limba unică pe Terra ,este DOVADA materială care atestă REALITATEA Turnului Babel şi împrăştierea oamenilor pe pămant.
  Procedeul traducerii cuvintelor şi oprirea la cuvintele care explică sensul propoziţiilor şi a frazelor s-a aratat mai sus.Deoarece , computerul este obligat să caute cuvintele care încep cu o literă şi apoi să le aşeze în propozitie cu sensul existent,deci o muncă colosală, am tradus de mai multe ori textul de pe cele 9 rânduri din Petroglife pentru a mă convinge că aparatul a transmis corect cuvintele din care se formează propoziţia . Am constatat : cuvintele transmise,chiar în ipoteza informaţiilor luate din realitaţi diferite,în esenţă, exprimă sensul propoziţiei luată în considerare de catre subsemnatul pe baza cuvintelor cheie la care s-a oprit computerul Nu schimbă înţelesul propoziţiilor din această lucrare.Savanţii care au pus la punct această tehnologie,pentru care au obţinut licenţă,merită toată recunoştinţa omenirii.Fără munca acestora nu se cunoşteau informaţiile transmise de civilizaţiile din cosmos sau dispărute..
  CUVINTELE traduse de computer în limba română le redăm cu litere majuscule,aşa cum au fost traduse de aparat .Cuvintele prin care explicăm fenomenle sau completăm propoziţia,în cazul în care nu rezultă din cuvintele traduse şi prezentate de computer,le-am scris cu litere minuscule.Sunt opiniile noastre.
  Traducerea unui cuvânt regăsit în mai multe limbi se prezintă în propoziţie o singură dată,preluat din varianta care exprimă mai clar sensul restului de cuvinte din propoziţie .
  DIFERENŢA dintre traducerea obişnuită ,a unui text dintr-o limba în altă limbă,traducere efectuată de către traducătorii existenţei in toate ţările şi traducerea textului de pe Petroglife în limba română- sau in altă limbă -este enormă. Cunoştinţele cerute traducerii textului din Petroglife,şi munca necesară acestei traducerii, prin utilizarea celor 80 de limbi cunoscute de internet nu se compară cu traducerea unui text dintr-o limbă în altă limbă deşi ambele activităţi poartă numele de traducere.
  Textul de pe PETROGLIFE este prezentat de computer în limba engleză, fara a cunoaşte sensul nici pe piesa arheologică şi nici în limba engleză .Cuvintele în limba engleză sunt căutate în toate cele 80 de limbi , vorbite pe Terra, din traducerile Google. Găsite sunt traduse în limba română.Unele cuvinte se regăsec într-o limbă,altele în altă limbă..Există cuvinte netraductibile în nici o limbă.În locul acestor cuvinte computerul prezintă semnul figurii geometrice a patratului.

  CAPITOLUL III SISTEMATIZAREA CUVINTELOR TRADUSE IN TEXTUL NOSTRU
  Pentru că nu urmărim ducerea în eroare a oamenilor, ci cunoaşterea adevărului , fără nici un rabat, relatăm mijlocul prin care s-a realizat traducerea pentru a fi verificată de persoanele interesate.
  1.) Cele 9 rânduri traduse de pe Petroglife le prezentam pe linie orizontală .Sunt formate din litere ,aşa cum apar semnele pe piesa arheologică. Identificarea acestor semne pe Petroglife şi transpunerea în alfabetul folosit de limba engleză, sunt descoperiri ale savantului care le a furnizat internetului pe bază de licenţă. Traducerea noastră ,în această fază, constă în gruparea literelor pe veticală considerându-le literă de început al cuvântului
  ( Vezi mai jos această grupare de litere ).
  2)Pe linie verticală prezentând litera prezentăm un cuvânt. În câteva cazuri , răzleţe prezintăm cuvântul format din mai multe litere ,pentru că, in traducere , cuvântul nu alterează sesul propoziţiei şi a frazei .
  3)Pe linie orizontală, în dreptul fiecărei litere , din şirul scris pe verticală,avand în faţă semnul = relatăm cuvintele şi limba în care cuvintele respective au fost descoperite şi traduse de computer în limba română Aceste cuvinte sunt traduse şi scrise cu litere majuscule . Computerul le-a transmis direct,prezentându-le pe ecran sau ne a trimis la ele prin mesajul,sau atenţionarea de forma :IMBUNĂTĂŢIŢI ACEASTĂ TRADUCERE.”.
  Cuvintele scrise cu litere minuscule după cum am relatat ,sunt formulate de către subsemnatul,ca explicaţii la cuvintele scrise cu litere majuscule.
  -Semnul întrebării pus la traducere , in locul cuvintelor , indică neaflarea cuvântului în cele 8o de limbi utilizate.Cuvintele s-au pierdut din graiul oamenilor- ori sunt alterate pe Petroglife.

  .
  CAPITOUL IV TRADUCEREA TEXTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  ATENŢIUNE .l)Cuvintele cu litere majuscule sunt aflate de computer în limbile existente, echivalente semnelor de pe Petroglife.
  2)Cuvintele cu litere minuscule sunt fomulate de Expertul Judiciar Teodor Ardelean sau de personal al internetului,care ne a ajutat intervenind cu aceste cuvinte pentru înţelegerea sensului dat de cuvintele cu litere majuscule

  I. Rândul 1 de pe fotografia Petroglife descoperite in China , este redat de computer astfel:

  éÝP’ɲOSˆ¸Lł¸Cň’_ô”._壂r_PĹÔdK*_MZşt¬$ěĂoť4 _ý˛¤-_´«kŰ@_O+F__ĺŽĐ7»5}ă

  T R A D U C E R E A:

  é =A L T E R N A T I V Ă în sensul de Titlul al lucrării , (
  (Traducere din Limba Igbo)
  STELE (Traducere din Limba Slovacă) sau Sisteme de uniuni
  formate din Fiinţe conştiente,cu OBICEIURI , chip sau forme de
  purtare contradictorii (Traducere din Limba Hausa) şi ATAC (
  Traducere din Limba Maghiară) În Cosmos există
  Y = DOUĂ (Traducere din Limba Turcă ). Ele vămuesc,sau determină
  valoarea faptelor şi căilor parcurse de oameni şi relaţiile dintre oameni.
  Sunt subordonate lui Dumnezeu sau lui Lucifer. Observaţi: conform
  limbii Slovace cele două Uniuni sunt oragnizate ÎN STELELE
  Sistemului cosmic.
  P = ?
  ’É = ADRESA DV DE EMAIL ( Traducere din Limba Turcă) cu
  faptele ascunse sau efectuate în văzul lumii ACOLO EXISTĂ ,Sunt
  evidenţiate de fiecare din cele două Stele .(Traducere din Limba Igbo)
  ESTE cunoscută (Traducere din Limba Galiciană)
  DE conducătorul Stelei ,sau Uniunii (Traducere din Limba Albaneză)
  O = FAPTELE DV. rele , aproximativ ( Traducere din Limba Bosniacă) ,
  CA MINGEA ,de mai multe ori ( Traducere din Limba Turcă )
  S = şi CĂILE parcurse (Traducere din Limba
  Ebraică ) lovesc faţa conducatorului Uniunii spiritelor pozitive.

  ¸Lł = Aceste două litere ¸Lł provin din numele a două Fiinţe careau creat şi
  conduc Universul . Petroglifele fac distinctie între cele două Fiinţe
  prezentîndu-le cu litera L majusculă şi litera l minusculă,tăiată oblic..
  ĺŁ = LL În această situaţie, Petroglifele prezintă pe locul unul litera ĺ
  minusculă şi pe locul doi litera L majusculă tăiată oblic. Forma de
  prezentare ¸Lł sau ĺŁ este determinată de fenomenul în discuţie din
  Univers sau acţiunea Uneia sau a Alteia .Întotdeauna cele două
  Fiinţe sunt prezentate împreună . Taina este determinată de realitatea
  celor două fiinţe şi situarea lor în acelaşi sino-Această realitate este
  descrisă pe piesa arheologică SCRIPTU LUI RA DESCOPERIT DE
  SUBSEMNATUL PE Crişul Alb din hotarul comunei Zărand
  România – Europa . De asemenea, ca adevăr este descrisă în
  Noul Tetament. Exemplul : „Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl,dar Tatăl este
  mai mare decât mine Ioan Cap XIV/ 10-11.Pentru ambele Fiinţe
  puterea de creaţie şi anihilare a creaţiei este infinită..
  Piesa arheolgică descoperită în localitatea Zărand,judetul Arad,
  ţara România, Europa prezintă aceste FIINŢE cu numele de Ra şi Ri
  Sunt redate în texte tot sub forma a două litere: litera R majusculă
  pentru Ra şi litera r minusculă pentru Ri.Uneori prin R se inţelege
  atât Ra cât şi Ri.Analog, pe Petroglife apare LL

  ¸C = Cuvânt necunoscut. În realitate , se referă la faptele tale
  RELE. Acestea ca mingea lovesc faţa lui LL sau Rr Efectul se
  transmite asupra temperaturii din Univers,constatat în acest secol sub
  forma încălzirii globale .Pe ecranul computerului,unde se arata
  traducerea, au apărut următoarele cuvinte
  xe ô tô, ô vuông
  În traducerea făcută din Limba Maghiară şi din Limba
  Sârbă acest text în Limba Română înseamnă:
  : MEDICUL PENTRU BOLNAV PRONUNŢĂ OF
  .
  Ň = APEL (Traducere din Limba Igbo ) .Apelul este o chemare adresată
  maselor ( Dicţionarul Limbii Române Literare Contemporane)
  ’ = LA (Traducere din Limba Igbo )
  _ô”._ = HE ( Traducerea din limba Turcă.)Cuvântul „He” este cuprinsul
  chemării _ô”._ imprimat pe Petroglife .Cuvântul, He , din Limba
  Turcă tradus in Limba Română , prin traducere din Limba Turcă.,
  conţine Apelul făcut către omenire de autorul Petroglifelor din
  China .Conform computerului „ HE „ tradus în limba română este
  format din două cuvinte. „H şi la „ Litera H majusculă povine de la
  numele de HRISTOS .Cuvântul „la” este .prepoziţie.Prin urmare
  apelul sau chemarea făcută de către autorul Petroglifelor din China
  înseamnă VENIŢI LA CRISTOS DUMNEZEU !
  Lł = LL . Sunt două litere .Acestea provin de la numele purtat de către
  două Fiinţe .Pe piesa arheologică , descoperită de expertul judiciar
  Teodor Ardelean în apele râului Crişul Alb din localitatea Zărand
  judetul Arad ţara România,continentul Europa ,Ra şi Ri sunt creatorii
  şi conducătorii Universului.În Noul Testament poarta
  denumirea:Dumnezeu şi Hristos.Observăm :în fond e vorba de
  aceleaşi FIINŢE. (Dumnezeu ,în Noul Testament, este numit şi „La !
  Exemplu LA-MA…. Dumnezeul Meu „La „… Matei Cap, 27 vers 46
  Vezi volumul Creaţionism Ştiinţific-Arheologic,Istoria nefalsificată
  a omenirii Manual Internaţional, autor Expert Judiciar Teodor
  Ardelean Ed. Spectrum Arad ISBN 978-973-0-15486-3/ 2013)
  Numele celor Celor două fiinţe creatoare ale Universului LL de pe
  Petroglifele din China se regăsec şi în numele lui Dumnezeu din
  religia mahomedană AL-LA-H .
  Deci, dovezile arheologice arata că Universul a fost creat de către
  două fiinţe din care una se numeste Hristos
  PĹÔd = CONVENŢIONAL PLOD,COPIL, CU DESTINAŢIE DE
  CORVOADĂ ŞI MOARTE (Traducere din Limba Africană si
  Bosniacă .) Este Ri fiul lui Ra descris în Noul Testament cu numele
  de Hristos .Pe piesa arheologică de la Zărand – România-Europa
  apare cu numele de Ri, Riţu,Mesia,Hristos,Kristos, Cristos şi Isus . .
  IESE sau vine .pe TERRA cu TROPĂIT sau zgomot (Traducere
  din Limba Kazahă ) cunoscut cu numele de
  K* = KRISTOS.. Acesta

  – = TREBUIE ( Traducere din Limba Uzbecă ) să facă cunoscut
  adevărul .
  M = M F (Traducere din Limba Turcă) Barbaţilor şi Femeilor
  Z = DE LA naşterea sa… a lui Kristos (Traducere din Limba Poloneză)
  LA Z … la zi cât timp va exista acest Univers(Traducere din
  Limba Turcă)
  t ¬ = NU ,va fi acceptat de „amatori” ( Traducere din Limba Suedeză )
  Care -l vor accepta ( pe Critos ) vor pierde
  Ş = LOCURILE ŞI MUNICIPIILE (Traducere din Limba Azerbaidjană
  ŞI CĂILE (Traducere din Limba Africană ,şi Suedeză),ba CHIAR
  LOCUL DE MUNCĂ( Traducere din limba Yoruba ),CU ,TONE
  de lucrări sau cărţi realizate: etc. (Traducere din limba Turcă)
  $ = ?
  ě = EDITURA …(Traducere din Limba franceză,) şi
  ADRESA DVS DE E -MAIL. ( Traducere din L.Turcă) nu vor fi
  afectate de aceste atitudini a le amatorilor.Nu se cunoaşte persoana
  din Petroglife la care s.a adresat autorul cînd a spus: Editura şi
  adresa dv, de e-mail nu vor fi atinse.În realitate in decursul
  veacurilor au existat perioade de restricţii pe linia publicării de lucrări
  avand ca temă Dumnezeirea şi creaţia.Chiar şi ativitatea
  subsemnatului a fost atinsă de aceste restricţii

  Ă = ACEŞTI AMATORI ,care au combătut creaţia şi pe Hristos
  (traducere din limba Islandeză ) AU CONECTAT ( Traducere din
  L.Olandeză) şi ACTUALIZAT (Traducere din Limba C.Haitiană )
  DATELE SALE ,ale lui Hristos , (Traducere din Limba GALEZĂ)
  O = DESPRE … naşterea,activitatea sa etc ,convenşional ca iarba (
  Traducere din limba Bosniacă,Poloneză,)
  Ť = ÎN NOUTĂŢILE ZILEI ( traducere din limba Albaneză)
  Lucrările autorilor au fost răstălmăcite şi publicate ca lucrări
  proprii,originale ale amatorilor

  . E NEVOIE DE ÎNTOARCERI de răsturnări a
  informaţiilor eronate şi false(Traducere din Limba Poloneză )
  Prin astfel de mijloace adevărul despre Dumnezeu şi creaţie a fost
  alterat..În această situaţie se află din nou şi lucrările subsemnatului
  contestate şi răstălmăcite pe unele postări efetuate pe internet.

  4 = AŞ DORI SĂ ÎNCHIRIEZ UN VEHICUL CU TRACŢIUNE
  INTEGRATĂ zice autorul Petroglifelor ( Traducere din Limba
  Turcă )pentru a transmite adevarul în toată lumea.Pentru a dovedii
  fiecărui om falsul produs.. (Vezi ce este tracţiunea integrată în
  manuale de Fizică . Azi,dorinţa autorului Petroglifelor este realizată
  prin descoperirea teleizunii şi internetului şi publicarea lucrărilor
  subsemnatului şi ale altor auori cu acete teme-
  ý˛¤- =?

  _´« =FEREASTRA RIDCATA ! (Traducere din Limba
  Franceză) pentru cunoaşterea adevărului.
  _ -SALUTĂRI DIN ( Traducere din L.Turcă).MĂ
  SIMT EXCELENT (Traducere din Limba Punjabi. ) pentru
  dovezile care vor fi furnizate oamenilor şi întoarcerea ce se va
  realiza.!

  k = PENTRU modul în care s-a rezolvat problma.
  (Traducere din Limba Bosniacă)
  U: = PENTRU TINE,PENTRU VOI (Traducere cu Limba Africană )
  , u nás, u sebe, prst u nohy ( mesaj primit pe internet)În traducere din
  Limba Ceha mesajul conţine următoarele:pentru noi împreună
  ,care suntem foarte mici,ca degetele de la picioare.,
  PENTRU ISUS !( traducere din Limba Maghiară)

  @ = @ RIDICA FEREASTRA ( Traducere din Limba Franceză) sau
  propovăduie aceste realizări ),MĂ SIMT EXCELENT (Traducere
  din Limba Punjabi).SALUTĂRI DIN ..(Traducere din Limba Turcă
  ) pentru
  O+F = BĂRBAŢI ŞI FEMEI ,
  ĺ = PENTRU ( Traducere din Limba Norvegină ) :
  Ž = COMPANIA DEVI, INTELEGENT VARME. …

  De asemenea,
  COMANDAT,ORDONAT ŞI PESTE TOT
  UNDE SE CONDUCE EVIDENŢA (Traducere din Limba
  Bosniacă )ADAUGĂ TU (Traducere din Limba Hausa şi Igbo )
  Adeca, lucrarea scrisă pe Petroglifele din China să fie ordonată şi
  trimisă peste tot unde se conduce evidenţa activităţilor omeneşti
  Dovada materială a evidenţei în cosmos a tot ce vorbim s-a aflat de
  subsemnatul la examinarea fotografiilor transmise de internet de
  pe câmpul de luptă , dintre spirite, pentru Eden .În aceste fotografii
  Computerul a dat peste convorbirea a doi piloţi ce atacau
  Edenul.Cuvintele au fost trimise pe computer Vezi Volumul
  Creaţionism Ştiinţific Arheologic,Istoria nefalsificată a
  Judiciar Editura Spectru SRL Arad 2013. Deci,tot ce vorbim se
  înregistrează şi păstrează undeva,în mai multe locuri în spaţiu . .
  Đ = …. LEA , … MII (Traducere din Limba Catalană)
  Întrucât aceste cuvinte ,se află în continuarea
  frazelor de mai sus,prin care se cere trimiterea informaţiilor
  inclusiv la Intellegent varme, subsemnatul consider că traducerea
  acestor randuri din Petroglife în anul 2014 se va trimite în Univers
  la proprietarii de Uniuni şi pretutindeni unde se conduce
  evidenţa faptelor omeneşti. Ca atare ,cuvintele…LEA MII se referă
  la „a treilea mie” de ani.când aceste Petroglife vor fi partial traduse
  şi informaţiile publicate pe internet. ,
  7 = DE 7 (Traducere din Limba Turcă ) ori
  » = VA TREBUI ( Traducere din limba Turcă ) acest lucru publicat!
  5} = DE 5 ( Traducere din L. Albaneză) ACEST LUCRU (Traducere
  din Limba Igbo) A FOST ACTUALIZAT cu … (Traducere
  din Limba Creolă Haitiană )
  Ă = DATELE SALE.( Ale cui ? A le lui Cristos Traducere cu Limba
  Galeză)..ACESTE DATE UMPLE DE URĂ PE ACEŞTI
  AMATORI ( Traducere din limbile Igbo,Islandeză şi Yoruba )
  Amatorii de la acestă literă sunt toţi acei care au cercetat pe Cristos
  relatand neadevăruri . sau promovând conectări scăzute din ceiace
  se cunoaşte despre El .Se opun cu ură la cunoaşterea de către
  oameni a datele Sale.
  ( Vezi ideia în continuare la randul 2. )

  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi fenomenelor
  Academcian al Academiei de Studii Înalte Iaşi

  II.Rândul NR 2 de pe fotografia Petroglifele descoperite in China , este redat de computer
  astfel:

  T R A D U C E R E A:

  ´`$ť_Ů hs˛ž © ; ¸Ě=_ –šĂLAR“ &yéĹ_K»_űg˘ŻŁ‡ Ë

  T R A D U C E R E A:

  l_ = SE TRIMITE informatii
  š = C (cu sau către locurile unde se conduce evidenţa
  faptelor omeneşti
  Ž = INTELLEGENT VARME
  Ră = MEMORIA
  F = F M

  Ú† = SUNAŢI,BATEŢI ,CĂUTAŢI,CERCETAŢI
  Ţ = PENTRU
  ń =? cunoaşterea adevărului
  y ? ŞI
  Žk’ = NU
  # = ascunderea lui
  z = cu…
  ¸l = ? răspuns de forma
  ţ = IMEDIAT
  +– = cu ADAUGIRI ÎN PLUS SAU MINUS fata de
  adevăr,sau realitate.Abordarea în acest mod a
  a problemelor,a necunoaşterii
  SUNT INTERZISE .
  Ř = CERCETAREA trebuie să fie completă
  C• = 100 la 100
  Ń = 100 nu permite adăugiri sau reduceri

  | = ?
  Ďę = DE ASEMENEA nu conduce
  L = LA
  W = VICTORIA LUI
  ž = § Ra şi Ri )
  J =?
  w = GREUTATEA se află în
  _‘”_ł =? lucrarea ….
  4 = ALINIATUL 4
  | = ?
  j´} =?Autorul nu arată numele operei in care se află
  aliniatul 4
  ű = DE
  g˘ = SUBLINIAT
  Ż = SUNETUL DE LEMN ( Aceste sfaturi nu vor fi urmate în
  cercetare şi informaţiile vor
  Ł‡ = ?
  Ë = ASCUNDE adevărul.

  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi fenomenelor
  Academcian al Academiei de Studii Înalte Iaşi

  CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI

  1 Obiectivul nostru a fost: să constatăm cu ajutorul TEHNICII de vărf dacă informaţiile transmise PRIN Petoglifele din China
  vorbesc despre Dumnezeu,Isus Cristos şi creaţie. Aşteptările sau adeverit.Populaţia Asiei ,in trecutul îndepărtat avea aceeaşi credinţă in Ra şi Ri ca populaţia Europei,respectiv din Dacia.Dovadă Petroglifele descopeite în China. Dacă populaţia Asiei nu avea cunoştinţă despre Dumnezeu şi Isus Cristos la ce-sau scris textele pe aceste Petroglife ? Textul doevedeşte că autorul se adresa oamenilor care au trait în Asia şi vor trai pe Terra.
  2- Vechimea Petroglifelor din China nu este cunoscută.În schimb, din informatiile de pe Petroglife cu privire la :
  a) Tehnologia producerii şi scrierii care depăşeşte cunoştinţele şi tehnica folosită de omenire în perioada anteioară anului l500 după Cristos ,dovedeşte că s-au scris în perioada Inter Europeană, după împrăştierea oamenilor pe pamant,respctiv după Turnul Babel.In acele vremuri ,oamenii posedau cunoştinţe dobandite în perioada Edenului,Cunoşteau scrisul şi cititul,matematică şi fizică supeioară,( vezi pe Petroglife problema electronilor sau imprimaea pe piatră a textelor cu mii de pagini format A/4)
  b)Informaţiile despre apostolul Iacob care a trăit în secolul I a e.n.,contradicţiile din orientul mijlociu şi alte asemena fac parte dib domeniu profetiei.
  c)Probleme de fizică superioară, de electricitate ,probleme din domeniul forţelor de la nivelul electronilor,probleme de organizarea Universului pe baza Sistemului HS (SISTEMUL ARMONIZAT A LUI HRISTOS)
  asemănător cu un Pămant nou şi un cer Nou din Apocalipsa Cap. 21 şi Cap.22,
  probleme de evidenţa faptelor omeneşti deschise pentru fiecare individ in mai multe locuri in Univers,relaţia dintre Dumnezeu şi Isus Critos redată în semnul grafic special al paragrafului § fac parte din domeniul tainelor de la nivelul conducerii Universului. Erau cunoscute în perioada Indo Europeană După aceasta s-au uitat ,reluându-se de Isus Cristos,dar fără să se extindă pe tot Pământul Sunt permise pentru informarea oamenilor din seolul XXI

  3.Din cele 9 randuri traduse rezultă o seie de informaţii despre care omenirea nu avea cunoştiinţe.Nu le enumerăm.CITIND ACEST ARTICOL VETI CONSTATA Sunt INFOMAŢII DESPRE CARE NU ATI AUZIT .
  4) Petroglifele din China şi Sriptu lui Ra de la Zărand, descoperindu-se in aceste vremuri sunt dovadă materială : ambele au fost trimise omenirii de către spiritele pozitiv,extraterestre din cosmos

  5 REALITATE sau ipoteză. Citind cele 9 randuri traduse de pe Petroglifele din China pentru a depista momentul sau perioada la care se referă autorul cu privire la plug şi la sistemul electronic chiar subsemnatul rămân nedumirit .Fenomenele prezentate fac parte din domeniul realităţii . Dar, sau produs , se află în apropierea noastră , ori se vor produce in miile de ani ce urmează zilelor noastre? Suntem atenţionaţi despre ce se pregateşte dacă nu ne îndreptăm sau ne aflăm
  în apropierea sezonului de arat ,în apropierea SCADENŢEI timpului de existnţă a plantelor nefolositoare ?

  Plugul prin brazdele sale ingroapă plantele nefolositoare şî pregateste terenul pentru plante folositoare.
  Sistemul electronic şi electricitatea ,similar plugului vor înlatura oamenii ca plante nefolositoare ? Vor pregati terenul
  pentru instalarea lui ESTE EA sau Universul descris la Capitolul XXI din Apocalipsa ? Plugul şi sistemul electronic produc fenomene care aseamănă unele cu altele ca denumire dar nu ca efecte şi intinderi în spaţiu (Sistemul electronic descompus generează temperaturi şi energii de spulberare a corpurilor cosmice.)Din faptul că Petroglifele vorbesc despre electricitate,sistem electronic şi grupe de specialişiti ,rezultă că secretul acestora este deţinut numai de spiritele pozitive subordonate lui Dumnezeu şi lui Hristos .
  În această situaţie sistemul electronic cosmic ar fi mijlocul de înlocuire a Universului ,sau partea din acest Univers, dereglată de către spiritele negative şi de către oameni!Fenomenul ar fi unicat, nerepetat în Univers Din acastă pricină autorul Petrogliflor nu află cuvinte care să exprime mărimea fenomenului . Pe rândul 7 la semnul —_ el declară ÎMI TREBUIE MĂRIME NORMALĂ .

  6 )Informaţiile de pe Petroglifele din China ,traduse de computer în cuvintele relatate îm acest articol,coroborate cu alte dovezi ştiinţifice descoperite cu ajutorul tehnicii de vărf de ultima generaţie, Internet şi Satelit , la care se adaugă concordanţa dintre informaţiile autorului că va coborâ pe pămant în anul 2000 intr-o misiune specială,in care personal vad şi aducerea piesei Scriptul-lui Ra şi plasarea ei pe limba de pământ ce iesea de sub ţarmul râului îninte ca eu să merg la Crişul Alb,plus informaţiile de pe Petroglife că acolo se află un lucru important retras de la vederea lumii,care concordă cu Templul Sfant al Edenului atestat de fotografiile satelitului american , mă determină să dau crezare 100% informaţiilor de pe cele 9 rânduri pe care le lansez pentru studiul internaţional . .Sunt realităţi şi nu ipoteze.Problema neclarificată ţine de data producerii fenomenului. Acesta ,se va afirma în viitor , aşa um susţin aproape toate religiile ? Cât de îndepărtat este acest viitor ?
  .Suntem, vizitaţi de reprezentanţi ai celor două civilizaţii din Univers, suntem manevraţi în gandire şi săvârşirea difeitelor fapte fara să ştm nimic..Mai mult decât atât.Unii oameni săvârşesc fapte cu consecinţe grave şi declară că nu îşi dau seama ce s-a petrect cu ei în momentul luării acelei deciziei , s-au a pierderii pentru fracţiune de secundă a controlului , dar sufcent să intre în coliziune cu alt autoturism.Tot în aceasta categorie se incadrează multe cazuri de delapidare,de insuşirea banului public cu regretul subiectului pentru fapta comisă..

  7 Azi 28 decembri 2014 am aflat pe ecranul computerului, fotografia Petroglifelor din China,despre care , în articolele transmise pe internet spuneam că s-a pierdut.. .Pe ecran a apărut o pagină de internet A/IV în care sunt redate mai multe figuri de oameni ..Figurile sunt realizate cu mâna,fiind mai mult desene decat fotografii .Toate conţin numai capul şi partea superioară a bustului .La unele capul se continuă cu bustul Altele aseamănă cu oamenii zilelor noastre avînd gătul bine conturat Nici o fotografie nu are barbă. În jurul capului se observă părul sub formă de coroană.( Coroana nu suntem siguri că este formată din părul subiectului ori din semnele textului scrise cu alfabetul propriei civilizaţii,deoarece in aceste cununi se remrcă semne similare literelor,)Fondul plăcii este de culoare albă.Figurile sunt redate în culoare cărămizie. Ochii persoanelor sunt de culoare cărămizie amestcat cu negru .Toata pagina ,inclusiv figurile ,sunt încărcate cu semne aproape indicifrabile. Sunt semnele literelor sesizate de computer şi transmise sub forma celor aproape 600 pagini text.
  Figurile nu apartin speciei umane. Concluzia noastră se intemeiază pe desenul celor două persoane la care capul se continuă direct cu bustul fără gât. Forma acestor două corpuri se apropie de forma corpului numit Zeiţa Neagră (descoperită pe raul Crişul Alb din hotarul comunei Zărand judeţul Arad din România-Europa ).Dacă aceste două fiinţe nu aparţin speciei umane, considerăm că şi restul persoanelor care aseamănă omului în realitate , fac parte din lumea celor două fiinţe .

  8 )Rugam ,pentru triumful adevarului,distribuiti acest articol în toate ţările Asiei,Africii.Americii, Europei ,Oceaniei,conducerilor de univesiăţi, guverne şi religii , prietenilor şi cunoscuţilor,
  9 )RUGĂM FACEŢI LEGTURA ŞI SESIZATI DESPRE TRADUCEILE NOASTRE PE SAVANTUL DIN CHINA care a publicat pe internet articolul, Petroglifele din China
  pentru a lua legătura cu mine şi a stabili ce este de făcut în continuare .(Subsemnatul nu am adresa şi nici numele Domniei sale )
  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi a fenomenelor.
  Academician al Academiei de Studii Înalte Iaşi România.

 5. exista o carte scrisa de o doamna sub denumirea Taina muntelui – Melfior Ra” vedeti daca are vreo legatura , dansa vorbeste despre un zeu Ra – despre aceeasi zona

 6. Din ARAD,

  SALUTĂM CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A FEDERAŢIEI ACADEMICE A OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ din Iaşi :
  Vorbeste EXPERTUL JUDICIAR TEODOR ARDELEAN ACADEMICIAN AL Academiei de Studii Înalte Iaşi- România.

  CUVÂNTUL SAU DESCOPERIRILE NOASTRE din Arad:
  „ NU SUNTEM SINGURI ÎN UNIVERS „
  TRANSMITEM TEXTUL INTEGRAL
  DOVEZI CONTROLABILE :

  I) PIESA ARHEOLOGICĂ SCRIPTU LUI RA sau Originalul Sfintei Scripturi

  1 ) Această PIESĂ ESTE FOTOGRAFIATĂ ŞI PUSĂ PE DISC ELCTRO -MAGNETIC IN LABORATORUL DE CRIMINALISTICĂ A Politiei Arad . La acţiune au participat: SUBSEMNATUL , inginer Iuhas Cristian, personalul Biroului de Criminalistică a Poliţiei Arad şi domnul comisar şef Moldoveanu Ştefan şeful acestui laborator care a cordonat efectiv fotagrafierea pieselor .Deci,este un document stabilit de catre un organ oficial al statului cu atributii legale în efectuarea cercetarilor criminalistice..Din aceast pricină,fotografiile pieselor descoperite pe raul Crişul Alb din hotarul comunei Zarand Judetul Arad,România,Europa, depaşesc ca valoare orice fotografie realizată de laboraoarele de fotografiat . 2) Piesa Arheologică „ Scriptu lu RA „ conţine aproximativ 42000 pagini format A/IV ,text în care aproximativ 50% din cuvinte sunt formate din prima literă a cuvantului, două simfonii, picturi. ,etc Astfel, PIESA ARHEOLOGICĂ CONŢINE PESTE un milion de pagini format A/IV.
  A fost descoperită DE CĂTRE subsemnatul, Expert Judiciar Teodor Ardelean ,în anul 2003 pe fundul râului Crişul Alb, hotarul comunei Zărand, judeţul Arad,România ,continentul Europa.. Împreună .cu alte piese , se afla pe o peninsulă de pâmânt ce ieşia , pe fundul Crişului Alb , de sub ţărmul acestuia . Ulterior ,satelitul american ,în această zonă , de sub stratul de cenuşă vulcanuică transformată în lutu cu grosimea între 5 şi 20 de metri. transmite mai multe fotografii între care se observa un TEMPLUL cu dimensiuni de 6000/2000 metri. Este Templul Sfânt al Edenului.
  3) Vergilius scriitor roman CARE A TRAIT ÎNTRE ANII 79-19 îen scrie despre scufundarea în Dacia a TEMPLULUI ÎNCHINAT ZEULUI .MARTIE
  Informaţiile lui Vergilius sunt atat de asemanatoare cu imprejurările in care s-a scufundat Templul Sfant al Edebnului din Dacia de Apus,respectiv hotarul de astazi a localităţii Zărand, ÎNCÂT susţinem TEMPLUL scufundat din informatiile lui Vegilius este Templul Sfânt al Edenului..
  Iata informaţiile lui Vergilius din Georgica:”Plâng vărfurile munţilor Rodope , Culmea Pangeului şi Ţara lui Rhesus,LĂCAŞUL ZEULUI MARTE !Plâng şi geţii şi Hebronul şi Oritia din Attica”
  Vergilius nu dă informatii despre adevarul informatiilor sale.Când şi in ce împrejurări s-a scufundat acest templu .?Unde se afla situat încât getii aveau cunoştinţă despre acest fenomen? Din aceasta cauză, sustinem că informaţiile ajunse la Virgilius,nu exprimă adevarul.,În decursul mileniilor informaţiile au fost schimbate intr-atat că s-a pierdut orice urmă. şi cunoaştere a fenomenelor .
  .Zeul Marte la care se referă Vergilius este un zeu naţional al romanilor. Creat pe baza informaţiilor ce veneau din trecut despre un zeu vechi care vestea începutul primăverii sau a vieţii plantelor si semanaturilor . Acel zeu era uitat de mult. In Dacia exista credinta în zeul Ra care asigura viaţa plantelor şi a raurilor. Daci puneau sub ocrotirea acestui zeu culturile şi apele.Observam că zeul din informaţia lui Vergelius se aseamana cu zeul dacilor Ra. Mai mult decat atât în numele zeului Mars sau Marte aflăm numele zeului dacilor Ra cu numele schimbat. In loc de Ra,romani i–au spus Mars.Cine este Rhesus din informatia lui Vergilius ? Observam aceiaţi metoda de schimbare a numelui purtat de Ra,transformat în M-ar-te , s-aplicat in cazul lui Rhesus .Intradevar, Rh este inversul lui Hr .Iar Hr în Piesa arheologica scrisul lui Ra,sau Bedelionul este Hristos.
  Cuvantul Esus :E= este ,şi Sus=de sus Deci,Rhesus inseamna Hristos de Sus.
  Care şi unde se afla Ţara lui Rhesus pentru care plangeau getii?Era actuala Ţară a Zărandului din Ardeal,vecină cu getii din Moldova .Lăcaşul de rugaciune care a dispărut din informatiile lui Vergilius este Templul Sfant al Edenului ,Templul lui Ra numit astazi Dumnezeu. Acest RA s-a schimbat de Romani în M-Ar-te ( similar cu sumerienii care au schimbat numele lui Ra în Ar formând un un nume nou,dar patrand numele vechi de Ra schimbat dumnezeu nou M-Ar-duc)
  Unde se afla Ţara lui Rhesus ? Era si este actuala Ţara a Sarandului ce se întindea pe fâşâia de uscat ce cobora din Munţii Apuseni în lungul rîului Crişul Alb unde satelitul american a descoperit Lăcaşul cu dimensiunile de 6000/2000 metri. sufundat şi acoperit cu un strat de cenuşă vulcanică! Dovezi : textul camuflat ,scris pe Harta Dacia Antică publicat in volumul .„ Strigăte din Eden ediţia a II-a ISBN 978-973-0-05919-9 Tipar SRL Tutimex SRL ARAD anexa 1 pagina 147-148 şi anexa 2 paginile 149-156 text scris in limba indoeuropeană de catre autorul acetei harţi descoperită de catre A.T. Laureano membru marcant al Şcolii Ardelene şi a Academiei Române
  Din acest text,am reţinut urmatoarele :
  – Isus a a trait un timp în Templul Sfânt al Edenului de la Zărand.
  – Conform textului de pe harta Dacia Antică în gandirea Spiritului negativ superior s-a ivit ideea că el Spiritul negativ este cel mai mare din ceruri adeca „CEROI”. Legea lui Dumnezeu care apăra pe cei slabi fata de abuzurile spiritelor puternice nu convenea unora din aceste spirite.Ca atare, Lucifer faureşte un plan de răzvrătire şi atragerea in actiune a spiritelor nemultumite cu Legea care le limita dreptul la actiune in defavoarea altor spirite mai slabe si a oamnilor. Ţara lui Rhesus era considerată Edenul Terestru,respectiv Ţara Zărandului In Templul Sfant al Edenului se ridicau voci care condamnau actele spiritelor negative.(Vezi fotografiile piesele arheologice sau pietrele de onix cu vocile spiritelor si a oamenilor transformati genetic de către spiritele negative de rang superior care au plecat pe drumul stabilit de Lucifer.)
  Astfel ,sa declanşat atacul asupra Templului Sfant al Edenului de la Zărand cu scufundarea şi acoperirea cu cenuşă vulcanică a zonei de apus a Muntilor Zărandului ,a ŢĂRII LUI RHESUS ,şi cu apă a planetei Pamânt
  Informatiile de ma sus scrise pe Harta Dacia Antică se regasesc în Ezechiel Cap XXVIII.

  4) Despre împrejurările în care a fost scufundat TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI DE către „spiritele negative” şi intlnirea omenilor cu pesonalităţi din tabăra spiritelor pozitive vorbesc:
  – denumirile date ţinutului Ardeal ( cu Ra inversat )
  – râurile Criiş şi Mureş, ( cu RI numele lui Isus Cristos camuflat),
  – Ţara SarRaandului (cu Ra camuflat ),
  – În numele a peste 30 de localităţi din Dacia de Apus se află numele de Ra şi Ri camuflat. Exemple Şi.Riia. ,Varadia, ZabRa ni,, Araneag, etc,
  – În munţii Zarandului un pisc este numit HUA RA Din această zonă satelitul american transmite fotografia unei corăbii în momentul în care mii de animale de toate speciile părăsesc corabia.La poala Munţilor Zărandului se afla o localitate cu denumirea A-Ra-neag,(avand semnificţia : A=Iată, Ra=Ra = Dumnezeu; neag de la verbul a nega.Adeca Ra nu se arată. .
  – Pe vârful munţilor se află piscul menţionat cu denumirea Hua Ra Semnificaţia cuvântului Hua ,în Ţara Zărandului : ţipăt produs făra aşteptare ,adesea pentru a speria pe alţii.şi Ra = Dumnezeu. Deci, la vocea unuia dintre supravietuitorii potopului că Ra nu se mai arată şi nu le vine în ajutor,Noe care se afla pe corabie ridicand privirea catre cer a observat printre nori imaginea lui Ra .Plin de bucurie a ţipat. HUA RA Ra ! Sau : iata Ra !. Toti supravietuitorii au ridicat privirea si au inceput să strige Iata Ra,Iata Ra Din repetarea in cor a celorlalţi supravieţuitori ai potopului A ra,ra,-t. s-a dat numele muntelui pe care se afla corabia lui Noe in momentul in care au vazut pe RA.(Este explicarea numelui de A-ra,ra -t in raport cu denumirile fenomenelor generate de potopul descris de catre Biblie, locurilor cu denumiri aferente evenimentelor din timpul potopuluui şi fotografia corabiei in acest loc de către satelitul american).
  – Pe fotografia corabiei realizată de către satelitul american se află imprimată cifra 8 Această cifră corespunde cu numărul de 8 oameni salvati în timpul potopului cu această corabie (Vezi Geneza cap VII vers 13 pentru numărul oameniilor supravieţuitori ai potopului.) Pentru atestarea constatărilor noastre ,corabia lui Noe cu imprimarea pe aceasta in mai multe locuri a cifrei opt, vezi toate fotografiile aceste corabii transmisă de satelitul american , publicate de catre subsemnatul in lucrări cu numar de ISBN şi direct pe internet .
  – .Textul de pe Harta Dacia Antică cu numele cetatii sau templului Zq JcCic-Ajjeo-o în traducere :Aici Să fie lumina primară şi Legea Mea, se află in Biblie în Genesa cap I vers 3),
  – Savanţii recunosc că odata cu ivirea continentului Atlantida , Europa Centrală a fost acoperită cu ape iar uscatul care cobora din Muntii Apuseni se întindea , ca o fâşâie de pământ in lungul Crisului Alb. (Amintim pe învăţatul german A Wegener care a lansat teoria plutirii continentelor pe materia vîscoasă numită „ Sima „. Conform acestuia cu milioae de ani în urmă contnentele Americii se aflau lângă Africa şi Europa formand un singur continent.In realitate.ţărmurile Americii de sud se potrivesc exact cu Golful Guineea din Africa ,iar structura geologică de pe continentul Africa de apus,din golful Guineea este identică cu structura geologică din Ameria de Sud.Distanţa intre cele doua continente se prezenta ca un canal prin care apele Oceanului Atlantic de Sud treceau în Oceanul Atlantic de Nord. .Odată cu înalţarea insulei care se va numi Atlantida continentele Americii se deplasează catre apus unde se află în prezent..Apele Oceanului Atlatic invadează Marea Mediterană, iar ale acesteia trec peste strâmtoarea Bosfor şi invadează Europa Centrală .Europa Centrală devine un lac imens, o căldare înconjurată de Munţii Apuseni ,Carpaţi ,. Balcanici şi Alpi ,După alte milioane de ani apele din Europa Centrală se retrag Se afirmă o fâşâie de uscat care se intindea din Muntii Apuseni în lungul Crişului Alb aproximtiv pană în Ungaria de astazi.Râurile Crişul Alb ,Mureş,Cigheri şi Canalul Morilor faţă de cursurile de astăzi aveau alte cursuri (Acele cursuri au fost modificate în urma sufundarii Muntilor Apuseni în timpul potopului de pe vremea lui Noe. Dovada concretă urmele raul Mureş care se varsa in râul Tisa din directia oraşului Timisoara În prezent se varsă in Tisa din directia oraşului Arad)
  5 ) Zeul Poseidon,după apariţia continentului Atlantida, a trasat noi coordonate geografice pe Terra..Meridiaul zero trece undeva prin uscatul continentului Atlantida.In raport cu acest meridian Templu Sfant al Edenului ridicat pe fâşâea de uscat ce cobora din muntii Apuseni in lungul râului Crişul Alb, la actuala localitate Zărand din Judetul Arad,România, avea coordonatele geografice de aproximativ 45 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică (A se vedea Harta Dacia Antică ) Cordonatele acestei localităţi în prezent ca efect a trasării de noi coordonate geografice în urma potopului care a condus la disparitia continentului Atlantida şi scufundarea zonei de apus a Muntilor Zărandului.,cu schimbarea actualelele cursuri ale raurilor Mureş,Crişul Alb,Cigher şi Canalul Morilor este de 22-23 grade longitudine estică. Şi 45 grade latitudine nordică.
  6) Pe fâşâia de uscat in lungul Crişuli Alb,în spatiul de azi a localtaţii Zărand,Dumnezeu a ridicat cetatea numită Zq Jc Cic Ajjeo-o În traducere , după cum am spus Aici să fie Lumină primară şi Legea Mea,, (Numele apare in textul camuflat de pe harta Dacia Antică descoperită de catre August Treboniu Laureano Harta se află în biblioteca Bisericii Sfantul Nicolae Braşov .

  7) LA RĂSĂRITUL ACESTUI TEMPLU Dumnezeu a sădit Grădina Edenului unde a pus pe Adam şi pe Eva conform cap. II din Biblie.

  8)În spre apus-nord de cetatea Zq Jc Cic- Ajjeo-o,in spatiul actual al satului Cintei,la aproximativ 5-6 km de localitatea Zărand,Spiritul negativ superior a ridicat un castel cu mai multe etaje,un punct de obsevatie în cosmos, un grup de statui care-i preamarea puterea etc. Dovezi fotografiile satelitului american din aceasta zonă şi Ezechiel Cap XXVIII.
  9) După potopul care a distrus viata din timpul lui Noe, in acest spatiu,oamenii au clădit cetatea numită Ziridava (Vezi harta Dacia Antică )

  10)) Expertul Judiciar Teodor Ardelean utilizând cele peste 9o de limbi folosite de Google (internet ) plus câte 5 semnificatii pentru fiecare cuvant din limba repectivă, adecă din 450 de cuvinte pentru un cuvant scris pe piesele arheologice,a reuşit cu ajutorul personalului din serviciul Google , să descopere taina asunsă în cuvintele Bedelion şi PEATRA de ONIX (Vezi Facerea Cap. II vers 12 din Biblie ) Ambele cuvinte,bedelionul şi piatra de onix sunt denumiri date unor obiecte Din textele scrise şi imaginile imprimate pe piese rezultă:
  – BEDELIONUL transmite informaţii despre DUMEZEU ŞI ISUS CRISTOS, CREAŢIA UNIVERSULUI , Rebeliunea lui Lucifer, Atacarea Edenului Terestru şi Templul Sfînt al Edenului. de către spiritele negative , PROFEŢIA VENIRII LUI Isus Cristos in lume cu propovăduirea lui Dumnezeu, răstignirea .învierea şi înălţarea LUI la ceruri. Despre întruparea fiarei 666 , Despre dereglarea actualului Cosmos de către spiritele negative şi razboiul final dintre acestea care se va incheia cu victoria definitivă a lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos.În acest război Universul actual va fi distrus şi Dumnezeu împreună cu Isus Cristos vor construi un alt Univers
  Bedelionul conţine şi Profeţiea PRONUNŢATĂ DE CĂTRE Dumnezeu pentru spirtele rasculate împotriva Sa
  Informaţiile din Bedelion sunt prezentate lumii sub formă sintetizată în lucrarea numită Biblie.
  11)Astfel,ajungem la informaţia păstrată secret până astazi: Bedelionul este Piesa Arheologică, numită Scriptu lu Ra descoperita de catre subsemnatul şi predata cu proces verbal Muzeului Judetean Arad
  Petrele de onix contin informaţii despre acţiunea spiritelor negative împotriva omului şi a altor fiinţe create de catre Dumnezeu.
  Bedelionul ,sau Scriptu lu Ra şi Pietrele de onix descoperite in apele raului Crişul Alb din hotarul comunei Zarand Judetul Arad,România, sunt confecţionate printre alte elemente chimice şi din componentele „ aurului bun” Daca ,acest aur sau componente sale precum şi restul elementelor din care sunt confectionate Piesa Arheologică Sriptu lu Ra repectiv Bedelionul şi pietrele de onix se află pe Terra sau au fost aduse din Cosmos ,AZI, DUPĂ DESCOPERIREA faptului că Scriptu lu Ra în realitate este BEDELIONUL nu NE PUTEM PRONUNŢA ! Mai mult decat atat ! Constatandu-se ca bedelionul contine profetii pronunţate de catre Dumnezeu şi vocea lui Isus Cristos nu avem posibiltate să stabilim nici procesul imprimarii în acestea a profetiilor ca text scris, imagini-picturi, sunete,voci, melodia simfoniei a IX Scherzo, sunetele bătăii piroanele in membrele lui Isus Cristos , patrunderea acestora in lemnul uscat al crucii ,vocia spiritelor etc. Personal,consider că. toate acestea apartin CREAŢIEI săvârşite in Raiul Ceresc.AU FOST ADUSE PE TERRA
  12)În traducerea cuvantului Be din Bedelion expertul judiciar Teodor Ardelean a descoperit:cităm :
  „DOUĂ (Traducere cu Limba Gujarati ); jurăminte ( Traducere cu Limba .Albaneză ) mari (Tarducere cu Limba . Malgaşă ) pe ( Traducere cu Limba .Maghiară) GOLF ( Traducere cu Limba Bengali )au fost . ( Traducere cu Limba . Bulgară ). Se află prin ( traducere cu limba Engleză ) căutare .( Traducere cu Limba Urdu ). RUGAŢI.VĂ ! ( Traducere cu Limba Suedeză ) !..
  …..În sinteză :două jurăminte mari, pe GOLF, au fost. făcute .Se află prin căutare. Rugaţi-vă
  !……….Descoperirea face parte din tainele Univerului ascunse până la sosiirea timpului
  prestabilit cunoaşterii de către oameni..
  Cuvântul „RUGAŢI-VĂ „ după subsemnatul, se referă la gravitatea unui anumit eveniment cu data REALIZĂRII necunoscută, dar realizabil de om. împreună cu spiritele negative. din Univers.
  13)Satelitul american ,din această zonă, transmite fotografii de pe teatrul de luptă dintre spiritele pozitive şi spiritele negative,despre scufundarea zonei de apus a Daciei cu existenţa Tempului acoperit cu cenuşa vulcanică..
  14) Autorul Petroglifelor descoperite în Asia , articol publicat de subsemnatul pe internet CU TITLUL „ 9 rânduri din Petroglife” spune: DUPĂ anul 2000 voi vizita TERRA ..ACOLO , unde se află UN LUCRU IMPORTANT ,MOMENTAN , RETRAS DE LA VEDEREA LUMII „
  Toate cercetările cu privire la realitatea acestor informatii, care se sustin reciproc , dau ca sigur : Templul lui Marte este Templul Sfant al Edenului. din hotarulul localităţii Zărand.judeţul Arad,România ,continentul EuropaNumele de Marte din lucrările lui Vergilius este eronat.
  Autorul pietroglifelor din Asia nu este PĂMÂNTEAN ! Este un EXTRATERESTRU POZITIV DIN COSMOS.
  Dovezi: In vara anului 2003 , DECI, după anul 2000 , împreună cu doi prieteni, am mers de la Arad la râul Crişul Alb în hotarul comunei Zărand . SCOPUL : ridicarea unor cărămizii din cetatea Zarandului .
  Pe limba de pământ ce ieşia de sub ţărmul RÂULUI Crişul Alb ,similară unei peninsule , am aflat mai multe piesele arheologice , intre care se afla şi Scriptu Lu Ra sau ORIGINALUL SFINTEI SCRIPTURI. GREUTATEA acestei PIESEI este de APROXIMATIV 200-300 DE GRAME
  OBSERVAŢI : a) numele dat PIESEI „ SCRIPTURA „ e format din trei cuvinte :
  – cuvantul unu: Script
  – cuvantul doi lu ( de la a lui)) şi
  – cuvantul trei) RA:.
  Deci, originalul acestui ÎNSCRIS este redactat şi scris de către Dumnezeu numit in vechime RA
  Ne întebam : De cât timp şi cum au ajuns, acolo , în Apele râului Crişul Alb aceste piese arheologice ? Primăvara, apele ACESTUI râu ating înălţimea de 15-20 metrii . APA nu permite staţionarea în acest loc a Pieselor Arheologice Moleculele apei le rostogolea şi transporta în fluviul Tisa..
  ASTĂZI , după aflarea Pietroglifelor din Asia, în care autorul spune că va vizita Pămantul după anul 2000,cu precizarea : „ACOLO unde se află UN LUCRU IMPORTANT ,MOMENTAN ,RETRAS DE LA VEDEREA LUMII”, NE AFLĂM ÎN SITUAŢIA să presupunem :PIESELE ARHEOLOGICE AU FOST ADUSE ŞI împrăştiate ,puse, acolo , pe „ PENINSULĂ „ de CĂTRE AUTORUL Petroglifelor . Această acţiune s- a produs cu cel mult o zi sau două zile înaintea deplasării subsemntului pe Crişul Alb .

  II) OZN uri care urmareau piesele arheologice aduse de la râul Crişul Alb la Arad.
  1)După aducerea pieselor la Arad zi şi noapte le studiam cu lupa pentru a depista imaginile imprimate pe acestea..La câteva zile, de la aducerea lor la Arad, , pe la orele 11-12 ,noaptea,obosit, am, ieşit pe balconul blocului unde locuiam. Ridic privirea catre cer. Un grup de 7 sau 9 lumini,în formaţiune de cerc, se deplasau pe aceiaşi circomferinţa una după alta Cercul complet se deplasa din bulevard în lungul blocului vecin pînă la capătul acestuia. Apoi , deplasarea se relua din nou fără absolut nici un zgomot pe acelaşi traseu. Direcţia luminilor viza blocul subsemnatului Soţia dormea. Am trezit-o. A văzut formaţiunea şi s-a speriat . Cerea şi insista să intru urgent în cameră.
  2) Fenomenul a durat toată noaptea. Am descris fonomenul in lucrările publicate.
  3) Am considerat şi consider că luminile era emise de aparate de genul OZN- conduse de fiinţe conştiente.Urmareau şi notau comportamentul posibil faţă de aceste piese a subsemnatului,a sotiei şi a oamenilor care locuiesc in aceste blocuri
  III) SIMFONIA A IX-A (SCHERZO)
  1) Melodia simfonii este cunosută de către oameni… A fost auzită în spaţiu de Beethoven Acesta a redat-o în lucrările sale fara să i cunoască textul.
  2) În timpul cînd subsemnatul studiam imaginile de pe piesa arheologică Scriptu lu Ra computerul a prezentat o fotografie cu Isus Cristos răstignit Deasupra fotografiei se află un dreptunghi cu semne în culorile spectrului solar.
  (Ulterior am stabilit : aceste semne sunt note muzicale care redau melodia simfoniei a IX lea Scherzo ) Fotografia se află publicată la pagina 84 în volumul Creaţionism Ştiinţific Arheologic,Istoria Nefalsificată a Omenirii Manual Internaţional Autor Dr HC Ardelean Teodor Editura Spectrum SRL Arad
  ,
  3) În acel timp, separat de această fotografie cu Isus Cristos răstignit ,computerul prezinta o BANDA DE SEMNE similare notelor muzicale ,relatată mai sus , pe baza carora se transmite melodia Simfoniei a IX lea Scherzo de Beethoven(Banda de episoade este publicată in volumul mentionat la pagina 87).Pe această BANDĂ ,alături de semnele notelor MUZICALE , computerul prezintă fotografia lui Isus Cristos răstignit aşa cum apare pe fotografia amintita,publicată la pagina 84 )
  4) Rezultă: melodia Simfoniei a IX –lea Scherzo se află transpusă în semnele notelor muzicale a benzii având alaturi fotografia cu Isus Cristos răstignit .
  (Precizăm:descoperirea acestor taine s-a realizat de către marii specialişti din cadrul INTERNETULUI. Contribuţia subsemnatului,la aceste descoperiri,se află în descoperirea piesei arheologice in apele Crişului Alb,aducerea la Arad, incercarea de valorificare impotriva opozantilor de toate soiurile ,specialişti în materie ,a lipsei fondurilor şi a relaţiilor necesae în atfel de cazuri .Am lucrat aproape permanent ,de unul singur încercând să descopăr informaţiile transmise de Piesele Arheologice . Ajutorul primit din partea specialiştilor din cadrul internetului , a căror nume nu-l cunosc, a fost decisiv :În anii aceea,când mă zbăteam să descifrez informaţiile imprimate pe piesele arheologice ,pe ecranul computerului s-a ivit de mai multe ori un mesaj . care se referea la depistarea de cineva a unor informaţii deosebite .Îmi cereau acordul pentru a continua investigaţiile. Am răspuns ,de fiecare dată Da ! De acord !Eram şi sunt convins că mesajul provenea de la specialiştii internetului .Fără ajutorul ACESTOR OAMENI ,descoperirile subsemnatului de natura tainelor şi a ştiinţei , scrise in lucrările publicate nu erau cunoscute de oamenire.!
  III) LOCUL UNDE AM DESCOPERIT ORIGINALUL SFINTEI SCRIPTURI , BEDELIONUL şi PIETRELE DE ONIX
  1)Într-o dimineaţă cînd nu eram nici treaz şi nici nu dormeam aud o voce PRIVEŞTE –N NOAPTE PESTE VEACURI; ŞI ARATĂ,LOCUL UNDE M-AI GĂSIT ! Vocea se repeta de două sau trei ori.Sar din pat şi caut un creon şi o coală de hartie să notez.Între timp, adormit, am uita mesajul..Supărat pe mine însu-mi m-am urcat in pat ,Îmi spuneam: poate a fost o iluzie. Am aţipit.. Din nou, vocea şi cuvintele relatate mai sus. Am sarit din pat şi le am notat. Se află publicate în anul 2009 ca Moto în volumul Mesaje din Eden. ISBN 978-973-0-06406-3- În realitate,piesele cu Isus Cristos s-au descoperit in apele râului Crisul Alb Satelitul american transmite o fotografie din interiorul Templului.In această fotografie se observă conturul piesei arheologice Scriptu lu Ra sau Bedelionul
  2) Imaginea lui Isus Cristos pe piesa arheologică ,descoperită în apele râului Crişul Alb din hotarul locaităţii Zărand .publicată la pagina 84 fig.18,aratată mai sus , este atat de schimonosită încât te îngrozeşti privind la Ea. Această constatare se regăseşte în Isaia Cap.53 vers 3-5 „ Dispreţuit şi părăsit de oameni,om al durerii şi obişnuit cu sufeinţa,era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El ,şi noi nu l-am băgat în seamă.Totuşi,El suferinţele noastre le A purtat,şi durerile noastre le a luat asupra Lui,şi noi am crezut că este pedepsit,lovit de Dumneze şi smerit..Dar ,El era străpuns pentru păcatele noastre,zdrobit pentru fărădelegile noastre.Pedepsele,care ne dă pacea,a căzut peste El,şi prin rănileLui suntem tămăduiţi „(vezi şi cap. 53 vers 7-9)
  „Astfel ,cele două documente,piesa arheologică publicată in volumul nostru la pagina 84 fig.18 şi textul din Isaia cap.53 dovedesc că Isus Cristos a FOST PROFEŢIT CU MII DE ANI înaintea venirii Sale pe Terra. .Ambele lucrări se confirmă reciproc.
  3)In această idee , vă rog, procuraţi discul cu melodia Simfoniei a IX-lea Scherzo de Beethoven . şi ascultaţi simfonia ! În pas cu desfaşurarea evenimentelor din activitatea lui Iisus Cristos, pe Terra ca profeţie scrisă pe piesa arheologică descoperită la Zărand,Judetul Arad,România, Europa, şi totodată ca realizare a profeţiei , scrisă în NOUL TESTAMENT ,veţi constata :
  -Melodia .începe cu activitatea liniştită a lui Isus Cristos,: propovăduirea împărăţiei lui Dumnezeu.
  -Treptat se transmit sunete tot mai agrsive în raport cu declaraţiile martorilor, cu schimbul de cuvinte intre martori şi procurorul care ancheta activitatea lui Iisus Cristos ; cu încercarea procurorului să smulgă din martori declaraţii pentru fapte inexistente care să conducă la condamnare cu moartea a lui Isus Cristos .(Aceasta activitate este scrisă pe Piesa Aheologică Scriptu lu Ra )
  -Atmosfera de groază creşte succesiv cu arestarea, judecarea ,condamnarea la moarte ,schingiuirea şi răstignirea, însoţite de bocete şi ţipetele mulţimii Raaaa,Riiiiiţu, Ri., Ys….ys..,,Ry, R Ra ,Ysuusuu ns,yary rr care se transformă în vacarm. Aceste strigăte ale mulţimii in care se remarca numele de YSUUSUU sunt imprimate pe Piesa Arheologică Scriptu lu Ra. .( A se vedea o parte din aceste strigăte scrise la pagina 67 anexa 16 randul ultim ,pentru „ Ysuusuu „din volumul Mesaje din Grădina Edeului autor Academician Dr Hc TI Ardelean şi Mast.Energ,Ing. C .Iuhas ISBN 978-973-0-06406-03 Arad 2009 )
  -In paralel cu epuizarea evenimentelor şi pătrunderea în noapte se sting sunetele muzicale din care râmâne vocea unui singur instrument care se stinge uşor cum viaţa lui Iisus se stinge pe cruce. Corpul lui Isus Cristos este introdus în mormânt.Părăsit de lume ,şi zdrobit pentru păcatele omenirii !
  4) Cum şi de unde în râul Crişul Alb din hotarul comunei Zărand judetul Arad .România,Europa în anul 2003 s-a ivit piesa arheologică Scriptul lui Ra , sau Bedelionul cu Simfonia lui Beethoven , restul profeţiilor text,muzică ,fotografii in culori realizate cu elementul numit aur bun, voci şi sunete a bătăii piroanelor în membrele lui Isus Cristos,sunete produse de zgomotele desfaşurării pânzei ce înfăşura corpul lui Isus Cristos şi ieşirea Lui într-un minut din mormânt ?
  Am aflat o singură explicaţie Au FOST ADUSE şi lăsate acolo .! De cine ? De către Autorul Petroglifelor din Asia ! El spune : după anul 2000 voi veni pe Terra ACOLO unde se află UN LUCRU IMPORTANT ,MOMENTAN ,RETRAS DE LA VEDEREA LUMII”, ( Pe Terra Un LUCRU de importanţă echivalentă cu TEMPLU SFÂNT AL EDENULUI şi cu Bedelionul sau Piesa Arheologică Scriptu lu RA din interiorul acestuia NU SE AFLĂ ! In acest caz Extratrestru pozitiv nu avea unde se deplasa pe TERRA pentru a vizita starea unui lucru de importanţă cosmică mai mare sau asemanatoare cu Templul Sfant al Edeului de la Zărand !!!
  CONCLUZIA NU SUNTEM SINGURI ÎN UNIVERS ! Dar,mai mult decât atât : Suntem supraveghiţi şi vizitaţi la date precis stabilite de către extraterestrii pozitivi ! Aceste vizite se înmulţesc odată cu intrarea Planetei Terra în noua ORĂ ASTRALĂ , care ,conform calculelor lui Nostradamus ,a inceput în anul 1923.

  În loc de încheiere , transmitem de aici,din Arad, loc binecuvântat de către Dumnezeu,
  SUCCES DEPLIN CONFERINTEI INTERNAŢIONALE A FEDERAŢIEI ACADEMICE A OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ „ F A O S „ CU sediul în ORAŞUL DE CULTURĂ IAŞI .ROMANIA !
  A VORBIT Expertul Judiciar Teodor Ardelean, specialist în studiul documentelor şi fenomenelor. ,Academician al Academiei de Studii Înalte Iaşi România.

  Transmiteti acest articol mai departe
  Arad
  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi fenomenelor

 7. ATENŢIE:
  Pentru importanţa descoperirilor din articolul ce urmează,acesta se transmite în toată lumea în limba Română,Engleză,Franceză,Rusă,Germană ,Chineză ,Hindi şi Arabă ( IN LIMBA ROMÂNĂ SE TARNSMITE DE MAI MULTE ORI )

  AMPLASAREA EDENULUI TERESTRU ÎN HOTARUL LOCALITĂŢII ZĂRAND DIN JUDETUL ARAD,ROMÂNIA, EUROPA.
  DOVEZI DECISIVE
  CAP.I DESPRE EDENUL TERESTRU
  1.Din documentele noastre arheologice şi ştiinţifice publicate in cele 30 volume cu număr de ISBN şi pe internet rezultă că Edenul Terestru a fost clădit de către Dumnezeu pe teritoriul Daciei de apus,actuala ţară numită România din Europa.. Aici,la confluenţa dintre râurile numite azi Crişul Alb,Cigheri şi Canalul Morilor se află Templul Sfânt al Edenului .Acest Templu grandioas şi SFÂNT este retras de la vederea lumii .Este acoperit cu cenuşă vulcanică în grosime variabilă (cca 8 metri la cantonul de pe Crişul Alb şi 20 metrii în partea opusă cantonului).În fotografia transmisă de către satelitul american din interiorul templului se observa o piesă care aseamănă ca format cu piesa arheologică numită SCRIPTU LU RA ( sau originalul Sfintei Scripturi). Această piesă impreună cu alte piese a fost RECUPERATĂ DIN APELE RÂULUI Crişul Alb in anul 2003 de catre expertul judiciar Teodor Ardelean..Ulterior, au fost fotografiate şi pusă pe disc electromagnetic cu aparatura serviciului de Criminalistică al Poliţiei Arad .În prezent se află în Muzeul Arad predate cu proces verbal semnat de către subsemnatul Academician Teodor Ardelean,Master Energ. Ing. I.Cristian,Comisar Şef, Ş. Moldovean,şeful Biroului de Criminalistică al Poliţei Arad şi conducerea Muzeului Arad.Ulterior s-a constatat că piesele vorbesc, sunt obiectele descrise în Biblie la Facerea Cap. II vers 12 sub denumirea de Bedelion şi Pietre de onix
  2) Coordonatele geografice de aproximativ de 45 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică de pe Harta Dacia Antică. transmit informaţii ascunse cu privire la locul Templul Sfânt al Edenului pe Terra. Aceste coordonate sunt stabilite după ce continentele AMERICII s-au deplasat de pe locul unde se aflau,în apropierea Africei şi a Europei ,către locul unde se află astăzi . În locul continentelor, conform teoriei de migratie a continetelor,elaborată de către savantul german A Wegener, în Oceanul Atlntic a ieşit la suprafaţă continentul Atlantida.Cauza migratiei pare a fi chiar aparitia acestui continent .Astăzi, prin constatările subsemnatului că pe harta Dacia Antică Golful Crişului Alb se afla la cca 45 grade longitudine estică, avem dovada materială a migraţiei continentelor.Migraţia continentelor se află şi în catrenele lui Nostradamus cand localizează Mica Mesopotamie a Europei la 45 de grade.(Vezi această constatare la pagina 33 din volumul ” Eclipsa totală de soare 1999 şi redescoperirea României „ în volumul dlui pofesor universitar Măruţă Alexandru Ed. Anglo Azur Giurgiu 1999. ) .
  3) Edenul Terestru a fost cladit de către Dumnezeu pe fâşâia de uscat care cobora din Muntii Apuseni,din Dacia,în lungul râului Crişul Alb până aproximativ în ţara numită azi Ungaria Acest uscat ,în acele vremuri, avea formă de peninsulă inconjurată de apele care invadaseră Europa Centrală ca efect a ieşirii la suprafaţă a continentului Atlantida Europa Centrală se prezinta ca o căldare inconjurată de Munţii Carpaţi, Munţii Nordici,Carpatii Apuseni, Balcani şi Muntii Alpi Uscatul peninsulei era străbătut de râurile PISON, Hidechel,Ghihon ,Eufrat şi mai jos de Mureş . Acestea,în acel timp,anterior potopului cu ape ,de pe vremea lui Noe ,curgeau cu caţiva km spre sud fată de cursul actual(Râul Mures se varsa in Tisa aproximativ pe paralela de azi a Oraşului Timisoara .În prezent, se varsă, aproxmativ ,pe paralela oraşului Arad din România .Parte din vechile cursuri a raurilor sunt vizibile in judetul Arad şi Timis chiar în zilele noastre.)
  4)Atlantida împreună cu tot pămantul era stăpânit de către spiritele negative.. Pe continentul Atlantida zeul Poseidon ( spirit negativ intrupat ) A pus bazele unui imperiu imens.(Dovezi: lucrările lui Platon )
  5)Intre cele patru râuri ce curgeau pe uscatul ce forma penisula din Dacia de Apus Dumnezeu a cladit cetatea numită Zq Jc Cic-Ajjeo-o .ÎN TRADUCERE: AICI să fie lumină şi legea Mea. .A cladit Templul Sfant al Edenului şi pe om .(Vezi Facere Cap. II vers 4-7 )Momentul cladirii Edenului şi Facerii Omuluii a existat în gândirea lui Dumnezeu din totdeauna.În acest Templu Dumnezeu a pus Scriptu lui Ra (Bedelionul şi pietrele de onix) relatând în scris ,cu ajutorul alfabetului din Edenul Ceresc,fotografii şi melodii creaţia Universului,actele spiritelor negative ,Răstignirea şi învierea lui Iisu Cristos, viitorul Universului..Aceste informatii ,ca profeţii şi realităţi a profeţiilor împlinite sunt redate sub formă sintetică în Biblie.O parte redusă din textul scris în limba Edenului ,aflat în SCRIPTU LU RA, s-a tradus de către expertul judiciar Teodor Ardelean in limba română şi publicat pe internet după anul 2013.( Vezi acest articol pe internet aparut cu titlul „DESCOPERIRI SENZAŢIONALE” Data 7 XII 2013 .Pagini 268 ) .
  6) La distanţa de cca . 5 km in direcţia Nord-Vest de Templul Sfant al Edenului,în spatiul actual al localităţăţii Cintei, Spiritul superior negativ a ridicat un castel imens şi un complex de statui prin care se autopreamărea..(Vezi in lucrările subsemnatului dovezile materiale a Templului Sfant al Edenului ,Castelul lui Lucifer cu complexul de statui distruse în urma cutremurului de pămant acoperite cu cenuşă vulcanică)
  7) Din textul scris pe harta Dacia Antică in limba Edenului rezultă că Iisus Cristos mult timp s-a aflat efectiv în Templul Sfant Al Edenului . Era iubit de către oameni ( A se vedea volumul Strigăte din Eden ediţia a II-a pagina 14o litera A ,în special punctele 5,12 şi 14 .Din aceste texte reiese că spiritul negativ plănuia să ucidă pe Isus Cristos prin înecare în raul Crişul Alb,pe locul numt Iaz din hotarul comunei Zarand judetul Arad .Din text acest text rezultă gândirea ascunsă şi vrăşmaşă faţă de Iisus Cristos şi faţă de Dumnezeu).
  8)Edenul Terestru a fost nimicit de catre Spiritul Negativ în războiul planificat şi înfaptuit de către acesta. Dovezi : fotografiile satelitului american de pe câmpul de luptă, amitirile razboiului care dăinuie în toponimicile din ţara Zărandului şi alte informaţii publicate de catre noi .
  CAP- II DOVEZI DECISIVE DESPRE TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI DE LA ZĂRAND
  În afară de informaţiile noastre tipărite în 30 volume,recent, am aflat NOI DOVEZI despre amplasarea Templului Sfant al Edenului în hotarul localităţii Zărand judetul Arad ,România.,Europa . Aceste DOVEZI le am aflat în fonetica şi DICTIONARELE limbii române vorbită în localităţile amplasate în bazinul râului Crişul Alb şi în dicţionarele limbii vorbita de ALTE POPOARE aşezate LA SUTE ŞI MII DE KM. DISTANŢĂ DE Golful Crişului Alb din Dacia de Apus. Iată aceste descoperiri:
  1 )CUVINTUL TAŞINIC
  În fonetica ţăranilor români care trăiesc în localităţile numite Zărand şi Seleuş din judeţul Arad ,în spaţiu in care a existat Templul Sfânt al Edenului Terestru, râul Crisul Alb se numeste TAŞNIC sau TAJNIC. Acest râu în Biblie , pentru portiunea din hotarul localităţilor amintite, poartă numele de HIDECHEL . Cuvântul Taşnic nu este relatat în Dicţionarul Limbii Române Literare şi Contemporane,Editura Academiei Române ediţia anului 1955-1957 În schimb ,cuvântul se regaseşte în limba unui numar extrem de mare de popoare aflate la distanţe de mii de km fata de Romînia sau de spatiu numit anterior Dacia..Iată o parte din popoare în dicţionarul căror s-a idntificat cuvântul cu semnificatia lui:
  -Izvor de primavară sau prima vară în limba: Engleză,Bosniacă, Bască, Bulgară, Cehă, Catalană,C.Haiteană,Croată,Franceză,Hindi, Islandeză,Maghiară, Poloneză, Rusă,Sârbă, Slovacă, Spaniolă,Vietnameză.…..
  -Pungă în limba Croată şi în limba Sârbă;
  -Musim,semifinală în limba Indoneziană
  Se nasc o serie de întrebări :
  -Dece , in dictionarele acestor popoare Taşinicul este redat ca izvor de primavară şi primavară ? Dece, Pungă ? Dece, Semifinală ?
  Răspunsul nostru: pentru că cuvantul Taşnic nu exprimă numele râului ,ci fenomenul cosmic din spaţiul râului numit de tărănimea română Taşnic. Cuvântul Taşnic este numele fenomenului cosmic unde se află : Templul Sfânt al Edenului şi spaţiu unde a fost clădită cetatea Zq Jc Cin –Ajjeo-o şi omul. Acestea sunt acte de creaţie înfăptuite de către Dumnezeu .Ele exprimă ceeace se numeşte izvorul pimaverii,primavara, punga cosmică din Univers în limba Croată şi Sârbă,ori. semifinala contradicţiilor dintre Dumnezeu şi spiritul negativ superior în limba Indoneziană ,Aici,în Dacia de apus, Dumnezeu a cladit Edenul Terestru, a clădit pe om. şi a cladit Cetatea Zq Jc Cic – Ajjeo-o numită, în traducere: Aici ,să fie Lumina şi Legea mea ! (Vezi acest text şi în Facerea Cap.I Vers 3: Dumnezeu a zis : „Să fie lumină „ şi fost lumină).Aceste acte sunt prevestitoare a verii ce va instala în Univers. Sau ,cu alte cuvinte ,sunt PROFEŢIILE PRONUNŢATE DE CATRE DUMNEZEU. ( A se vedea în acest sens articolul nostru intitulat „A SOSIT TIMPUL DOVEDIRII ADEVĂRULUI PRIN DOCUMENTE ,DESCOPERIRI EPOCALE BEDELIONUL ŞI PIATRA DE ONIX din Biblie Din traducerea cuvântului Bedelion ,scris în limba Edenului,rezultă………………………
  ……….DOUĂ (Traducere cu Limba Gujarati ); jurăminte ( Traducere cu Limba .Albaneză ) mari (Tarducere cu Limba . Malgaşă ) pe ( Traducere cu Limba .Maghiară) golf ( Traducere cu …. Bengali )au fost ( Traducere cu Limba . Bulgară ). Se află prin ( traducere cu limba Engleză ) căutare( Traducere cu Limba Urdu ). RUGAŢI.VĂ ! ( Traducere cu Limba Suedeză ) ! Jurămintle facute se vor împlini întocmai…………………………………………………………………………….
  – Numele celor 3 „ acte de creaţie „ descrise mai sus,realizate de catre Dumnezeu şi Isus Cristos au ca obiect „ ceva deosebit : apariţia unei lumi noi ! .Inceputul unei noii file din istoria Universului !
  – În limba indoneziană cuvantul taşnic nu semnufica izvorul primaverii sau primavara ci „ MUSIM SEMIFINALA adeca „ semifinala care se va realiza în spatiu din Ţara Zărandului Aici,a existat războiul dintre spirite !.Război care a condus la nimicirea Edenului Terestru . Razboiul a fost SAU va fi O SEMIFINALĂ se spune în limba Indoneziană şi se atestată de Apocalipsa . Similar ,Izvorul Primăverii nu este vara ci aminteşte despre vara ce va veni,despre o nouă perioada din existenţa ANULUI.,sau în speţă a UNIVERSULUI. .
  – Cuvântul Taşinic se află în limba ţaranimii române din localităţile Zărand şi Seleuş .Se referă la râul Crişul Alb vizibil dar nu la ce se află sub stratul de cenuşă vulcnică care formează lutul folosit pentru cultivarea cerealelor. CE SE AFLĂ sub stratul de cenuşă vulcanuică,transformată în lut s-a uitat de toata lumea ! În această idee relatăm că în spatiu hotarului din localitatea Seleuş,vecin cu hotarul localităţii Zărand,în lungul râului Crişul Alb intr-o harta in limba magheară figurează teritoriul numit Pusta Tasnik.În traducere : Pusta Taşnic. Numele pustei pare a proveni de la cuvântul Taşnic folosit de către ţărănimea română din zonă..
  – 2 )Cuvantul TAJNIC :
  a) Cuvântul TAJNIC se află in legătură cu creatia Universului .Oamenii care- l utilizează,în localităţile din Zărand şi Seleuş judeţul Arad România au uitat cauza şi fenomenul ascuns sub acest cuvânt.. In consecinţă ,numesc râul Hidechel cu numele de TAJNIC. Cuvântul Tajnic şi Hidechel, de asemenea, nu figurează .în dictionarul Limbii Române Literare şi Contemporane Editura Academiei Romane Ediţia 1955-1957 .
  b. Cuvântul Tajnic se regaseşte în limba popoarelor situate la mii de km. de locul de origine a cuvantului,respectiv de bazinul râului Crişul Alb, numit în Biblie „ Hidechel”.
  c) Iată, semnificaţia cuvantului TAJNIC în dicţionarul Limbii popoarelor:
  -secret: în Limba Catalană,C. Haiteană, Maghiară, Spaniolă, Turcă,Ucrainiană, Zulu, Sârbă, Rusă ,Engleză,
  -taină : în limba Poloneză,
  -mister :în Limba Uzbecă. şi Cehă
  In fond , cuvântul secret, taină şi mister ascunde „ ceva „ Acest „ ceva” nu va fi descoperit decât la împlinirea vremurilor prestabilite. Se află in spaţiul Crişului Alb, sau a Hidechelului . Satlitul american transmite din această zona fotografia unui TEMPLUL URIAŞ de 2000/6000 de metrii .Despre existenţa acestui Templu PE TERRA NIMENI nu avea cunoştinţă până la descoperirea lui de către Expertul Judiciar Teodor Ardelean.
  3)Cuvantul ŞINIC sau ŞNIC
  Şinicul sau Şânicul este numele unitatii de măsura a boabelor de cereale cum este grâul.Un şnic sau şinic este egal cu 120 litrii . CUVÂNTUL şinic nu apare în Dicţionarul Limbii Române Literară şi Contemporană , Editura Academiei din anii 1955-1957 . Ţăranii români pronunţă acest cuvânt când şinic când şnic. Se utilizează în Crişana,in special în bazinul râului Crişul Alb în pieţele din Pâncota,Sebeş, Gura Honţ, Hălmagiu etc. Denumirea este susţinută de ţărănimea satelor din Bazinul râului Crişul Alb.
  În lucrările noastrea am demonstrat că sistemul unităţilor de măsură a cerealelor in bazinul Crişului Alb pleacă de la sisteml coordonatelor geografice aplicat pe harta Dacia Antică Pe această hartă cetatea Zq Jc Cic-Ajjeo-o sau Ziridava este amplasata la aproximativ 45 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică, respectiv ,când meridianul zero trecea prin continentul Atlatida. Originea sistemului unităţilor de masură a cerealelor şi baza materială ce stă la calculul coordonatelor geografice, existente pe harta Dacia Antică , cu meridianul zero trecând prin continentul Atlantida , s-a uitat ,ori nu s-a transmis în masa oamenilor de catre savanţii timpurilor trecute. Ambele sisteme de măsurarea grăunţelor şi de stabilire a coodonatelor geografice îşi au originea in Cetatea numită Zq Jc Cic-Ajjeo-o ce exista între râurile Crişul Alb (numit Pison şi Hidechel), Canalul Morilor ( numit Ghihon ) şi Cigheri (numit Eufrat) Acest .sistem al coordonatelor geografice pentru Cetatea Sărandului era cunoscut de Nostradamus când vorbea în catrenele sale despre „Cerul care arde la 45 de grade „(Retineţi punctul de 45 grade apare numai in ipoteza că meridianul zero trece prin intinsul Oceanului Atlantic)
  Baza sistemului de coordonate geografice şi SEMNIFICAŢIA cuvintelor TAJNIC respctiv TAŞNIC care se referă la „ceva” deosebit din istoria Universului se află în Templul Sfant al Edenului din hotarul localităţilor Zărand şi Seleuş judeţul Arad, din Dacia de Apus (România de astăzi ). Informaţiile s-au păstrat secret Mii de ani au fost cunocute în secret, ca realităţi ce ascund o taină sau un mister.S-au descoperit în anul 2003 de către expertul Judiciar Teodor Ardelean. ca realităţi prin fotografiile stelitului american realizate in zona localitatii Zărand din România ,Europa.
  Cum au ajuns cuvintele Tajinc sau Taşnic în vocabularul popoarelor aflate la distanţe socotite în mii de km faţă de cetatea Sărandului unde se păstrau cauzele ascunse cunoaşterii oamenilor.? Prin plecarea strămoşilor acestor popoare din Ţara fostului Eden Terestru în urma renunţării la clădirea Turnului Babel (Vezi Facerea Cap.XI Turnul Babel )

  4. Cuvantul Chelepţel.
  Spaţiu dintre râurile Crişul Alb şi Cigheri de la confluenţa acestor râuri în fonetica ţăranimii române din localitatea Zărand este cunoscut cu denumirea de Chelepţel Cuvântul nu se află in Dicţionarul Limbii Române Literare si Contemporane Editura Academiei ediţia 1955 -1957
  Azi., 6 Iulie 2016, am constat :
  – râul Crişul Alb din zona localităţii Bocsig ,până la varsare în fluviul Tisa ,în Biblie (Facere Cap. II vers 14 )se numeşte HIDECHEL ,
  – spatiul dintre confluenţa râului Crisul Alb cu râul Cigheri din hotarul localităţii Zărand judetul Arad,România se numeste Chelepţel.Această denumire este utilizată de ţăranii români din aceasta localitate.Se află în documentele Primăriei Zărand,a Prefecturii Arad şi a altor instituiţi publice ale statului român.
  Comparând cele două denumiri ,Expertul Judiciar Teodor Ardelean descoperă un fenomen de necrezut .Constată :
  a) numele râului Hide-Kel din Biblie este compus din 3 cuvinte asociate: Hi , DE şi Kel .Cuvantul Kel ( sau Chel ) în limba română înseamna,capul fără un fir de par Aceste trei cuvinte se regăsesc în Dicţionarul Limbii Române Literare şi Contemporane editia 1955-1957 (vezi Dicţionarul pentru cuvintele care încep cu litera H,D şi C) .Semnificatia acestor cuvinte:
  – hi de=du-te ,treci mai departe chelule ! Chelul este râul Crişul Alb cu apa sa,rămasă fără firicelele de aur pe care le desprinsese din bulgarii de piatră peste care a trecut în zona de la izvoarele râuleţelor ce izvorăsc din muntii Metalici şi Munţii Zărandului, şi se varsă în Crişul Alb până la localitatea numită Bocsig.( În Biblie râul Crişul Alb în această porţiune se numeşte Pison.Numele de Pison provine de la verbul” a pisa „ bulgarii de piatra ce contin atomi de aur)
  b) spatiul strabatut de apa râului Hide-chel ,spaţiu amplasat între cele două râuri Crisul Alb si râul Cigheri care fac confluenţă în hotarul comunei Zărand , este numit Chel-ep-ţel Cuvântul este format prin ascocierea a trei cuvnte ( din care doua chel şi ţel figurează în Dicţionarul Limbii Române Literare şi Contemporane editia 1955-1957 ) .Semnificaţia acestor cuvinte:
  – Chel= Subiect sau substantiv avand capul fără păr.Apa râului care până la localitatea Bocsig poseda firicele de aur,după ce trece de acest loc,ajunge in situaţa capului fără un fir de păr. În speţă râul fără un firicel de aur este asemanat cu omul avand capul chel
  – ep = conform( Cuvantul nu figurează in Dicţionar.)Ca atare , s.a determinat de catre noi în funcţie de realitate . Concret „ conform „
  – ţel= obiectiv prestabilit şi realizat pentru activitatea subiectului numt Chel
  În aceasta situaţia cuvintele din formaţiunea chelepţel conţin informaţia.: spaţiul este străbătut de apa râului CHEL (Hidechel ) rămasă fara firicele de aur , asemeni omului având capul chel. Apa curge prin acest spaţiu , confom ţelului prestabilit,adecă se varsă în fluviul Tisa fără aur .
  Remarcăm : a) în vechime acţiuniile apei şi a râului se explicau de pe poziţia fiiţelor conştiente
  b) descoperirea denumirii de Chel-ep-ţel a spatiului din hotarul comunei Zărand unde curge râul cu numele de Hi-de-Chel din Biblie (Facere cap.II vers 14),pe lângă restul dovezilor care atestă realitatatea şi localizarea Edenului Terestru în Ţara Zărandului din judetul Arad,România, continentul Europa , este de natură excepţională
  Cuvantul Chel în numele spaţiului (Chel-ep- ţel ) prin care curge râul ce conţine în numele său cuvântul Chel, este dovada materială că Hidechelul din Biblie este râul cunoscut de către oameni cu denumirea de Crişul Alb ! Acest râu asemenea restului de ape din Biblie Pisonul,Ghihonul şi Eufratul curgea pe uscatul din peninsula numită Ţara Zărandului.
  Prin urmare , constatăm ca realitate :RÂUL CU NUMELE HIDE-KEL PREVĂZUT ÎN BIBLIE „ LA VREMURILE STRĂVECHI DE LA FACEREA LUMII PINĂ LA AVRAAM „ CAPITOLL II VERSET 14 , CURGE PRIN TERENUL CARE A LUT NUMELE ACESTUI RÂU NUMINDU-SE DE OAMENII LOCULUI ŞI ÎN ACTELE OFICIALE ALE STATULUI ROMÂN DIN CONTINENTUL EUROPA DUPĂ NUMELE ACESTUI RÂU adică KEL-EP- ŢEL SAU CHEL-EP- ŢEL.
  Această constatare va face istorie. Va nimici afirmaţiile acelor care contestă adevărul biblic despre existenţa Edenului Terestru şi localizarea acestuia în Ţara Zărandului.
  5)Cuvântul ţel în limba romînă semnifică ţinta către care tinde cineva.
  În cazul de faţă ţinta numelui de chel dat raului Hidechel şi spaţiului de CHELEPŢEL prin care curge acest rîu ,in ambele denumiri aflânduse cuvantul de CHEL , era
  a) ascunderea TEMPLULUI SFÂNT AL EDENULUI TERESTRU , sub stratul de cenuşă vulcanică transformată în lut ,şi
  b)POSIBILITATE de identificare şi DOVEDIRE ,prin „cercetare” , că ceea ce este ascuns ,adecă „Templul Sfînt al Edenului „ , se află in acest spatiu prin includerea în numele spatiului a cuvantului Chel luat de la numele apei Hide-Chel .
  În consecinţă , prin cuvantul Chel aflat in numele râului Hide-Chel şi în numele spaţiului Chel-epţel s-a constituit o punte de legatură firavă intre cele două subiecte care atestă locul unde se află Templul Sfânt al Edenului Terestru. ACEASTĂ GÂNDIRE EXCEPŢIONALĂ a lăsat posibilitatea cunoaşterii ADEVĂRULUI ,prin cercetare, după epuizarea timpul prestabilit păstrării acestui secret,taină sau mister !
  6) Cuvintele Kerepţel şi Celepţel din fonetica oamenilor din Ţara Zărandului se refera la fenomene vizibile în spaţiul numit CHELEPŢEL. .Cuvantul Kerepţel este format din două cuvinie: Kerep care în limba maghiară se referă la planta extrem de rară care creşte în Chelepţel numită limbă de clopt şi ţel care in limba româna indică scopul pentru care se realizează actiunea Intrucat , aceste variante nu se regasesc in documentele oficiale ale statului, şi nici în Biblie ,aşa cum se află cuvântul Chelepeţel, le cosiderăm neinteresante pentru cercetarile şi constatările consemnate în acest. articol .
  7)Cuvintele Tajnic,Taşinic, Şnic, şi Chelepţel exprima realitati de nivel cosmic S-au pronunţat în cetatea Zq Jc Cic.Ajje-o înainte de potop .Oamenii au lua cunoştinţă parţială despre existenţa în cetate a unui anumit lucru retras de la cunoaşterea lumii cât timp au stat în această cetate.Odata cu părăsirea turnului Babel au vehiculat informaţiile cunoscute ,atât cît au fost cunoscute,în toata lumea. În schimb, secretele s-au păstrat de preoţii templului care serveau în biserica ridicat după potop în Chelepţel .
  Rugăm transmiteţi acest articol ,de importanţă capitală pentru cunoaştere adevarului din Biblie, în toată lumea.
  Arad la 6 iulie 2016
  Expert Judiciar Teodor Ardelean
  Specialist în studiul documentelor şi fenomenelor.
  Academician al Academiei de Studii Inalte Iaşi România.

 8. volumul informatiilor este gigantic,apreciez foarte mult valoarea acestor informatii care au necesitat o munca enorma si au dezvaluit secrete deosebite pentru omenire.Cu multa stima si respect ….Ioan Scurtu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s